04 Jun 2020  

KBH: Overskyet, let regn, 13 °C

Fagtoppen skal afvise dagpenge-forringelser

Faglige unge giver klar besked:

Fagtoppen skal afvise dagpenge-forringelser

Et nyt dagpengesystem skal ikke betales af udvalgte grupper af arbejdsløse, som dagpengekommissionen og dele af fagtoppen foreslår, mener faglige ungdomsforbund. De opfordrer fagtoppen til protester.

Unge fra fem LO-forbund efterlyser, at LO-formand Harald Børsting, sammen med hovedorganisationen FTF og deres egne forbundsledelser sætter hælene i og afviser forringelser for de arbejdsløse i et nyt dagpengesystem.
FOTO: Joshua Gross
1 af 1

Ingen arbejder, nyuddannet eller ej skal betale for forringelser af dagpengesystemet, som politikerne har lavet.

Det er formændene for 200.000 unge medlemmer i LO-forbundene 3F, HK, Dansk Metal, FOA og Dansk El-Forbund enige om.

Fagbevægelsen skal sige fra, stille krav om forbedringer og nok så vigtigt mobilisere medlemmerne til protester.
Emil Olsen, 3FU 

Ungdomsorganisationerne har sendt brev til deres respektive forbundsledelser, hvori de forklarer deres holdning til den igangværende debat om et nyt dagpengesystem. Samtidig kritiserer de LO og FTF's repræsentanter i dagpengekommissionen for ikke at stå på mål for de arbejdsløse.

– Vi forventer, at Harald Børsting og Bente Sorgenfrey tager afstand fra forringelser af dagpengesystemet. Systemet skal rettes op efter den reform, som Løkke-regeringen vedtog i 2010, og som har frataget næsten 57.000 arbejdsløse deres dagpengeret, siger Emil Olsen, formand for 3F Ungdom, til Arbejderen.

Det kommer ikke bag på de unge, at politikerne lægger op til forringelser, men de er utilfredse med, at "visse kilder" fra fagbevægelsens top går ud og direkte peger på, at forringelser for nyuddannede arbejdsløse skal betale for forbedringer af et samlet dagpengesystem.  

Formand skuffer

Kritikken er møntet på HK's forbundsformand Kim Simonsen, der i sidste uge udtalte til Børsen: "De sidste to-tre forringelser af dagpengesystemet har ikke været på dimittendområdet, så man bliver nok nødt til at acceptere det denne gang".

HK ungdom er med 88.000 medlemmer det største ungdomsforbund. Formand Karina Nicolaisen er skuffet over forbundsformanden.

– Jeg troede egentlig, at vi gjorde op med den slags holdninger på kongressen for to år siden. Her vedtog vi, at ny-ledige HK'ere skulle have nedsat kontingent, siger Karina Nicolaisen til Arbejderen og tilføjer:

– Holdningen hos HK Ungdom er klar. Vi accepterer ikke forringelser for de arbejdsløse.

Ikke flere penge

Om en måneds tid skal dagpengekommissionen aflevere sin rapport med anbefalinger til et nyt dagpengesystem. Kommissionen har fået klar besked på, at dagpengesystemet ikke må koste mere end det nuværende, og vurderet ud fra de forslag, der er lækket til pressen, så lever kommissionen fuldt og helt op til det krav. Kommissionen, inklusiv LO og FTF, foreslår således, at arbejdsløse skal have lavere ydelser, hvis dagpengeperioden skal forlænges.

Men man kan tydeligvis ikke lave forbedringer for nul kroner, lyder det fra de faglige unge, der havde forventet, at de faglige hovedorganisationer havde slået sig i tøjret.

– Nu er forslagene jo lækket, så er det underligt, at de ingenting siger. De skal benytte enhver lejlighed til at sige fra, når der snakkes om forringelser for medlemmerne. Det er skuffende, at LO og FTF ikke tager afstand fra forslag, der udhuler dagpengeordningen, siger Kasper Bech Jensen, formand for El-Forbundets unge til Arbejderen.

Vi er klar til protester

Også Emil Olsen havde forventet mere kritik fra fagbevægelsen, især fordi det ikke længere er Socialdemokraterne, der sidder på statsministertaburetten. 

– Personligt synes jeg, at fagbevægelsen er blevet en slags formidlingscentral for det bestående. I stedet for at være formidlere af den lortepolitik, som føres, så skulle fagbevægelsen sige fra, stille krav om forbedringer og nok så vigtigt mobilisere medlemmerne til protester, mener 3F ungdom-formanden.

Det er politikerne, der i sidste ende beslutter, hvordan dagpengesystemet bliver skruet sammen, men ender det med, at de foreslår forringelser, så opfordrer de unge deres forbund til at træde i aktion. 

– Gør de ikke det, er vi klar til selv at rykke på spørgsmålet. Om vi så skal lave demonstrationer, underskriftsindsamling eller noget helt tredje - det skal ikke komme an på det. Med næsten 200.000 medlemmer i ryggen er det ikke bare noget, poltikerne kan sidde overhøring, siger Karina Nicolaisen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


25. aug. 2015 - 18:24   01. sep. 2015 - 15:25

Dagpenge

noc@arbejderen.dk
Mulige dagpengemodeller

Tre modeller fra den lækkede rapport:

  1. Dagpengeperioden forlænges fra to til tre år. Dagpengene sænkes med mellem seks og 15 procent, alt efter hvem og hvor mange af dagpengemodtagerne, reduktionen skal gælde.

  2. Den nuværende dagpengeperiode på to år bibeholdes. Dog åbnes der for, at et halvt års beskæftigelse udløser et tredje år med dagpenge på 80 procent af dagpengesatsen

  3. Det bliver muligt løbende at genoptjene og forbruge dagpenge - en måneds arbejde udløser to måneders dagpengeret. Ydelsen reduceres med fem procent, når den optjente dagpengeret er lavere end et år.

Højeste dagpengesats er på 4.135 kr. om ugen før skat og forudsætter, at du har haft en bruttoindkomst for tre måneder på mindst 64.883 kroner (135,00 kroner i timen). Mindstesatsen for fuldtidsforsikrede er på 3.390 kroner om ugen før skat.

Kilde: Politiken