16 Jan 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, -6 °C

Fagligt aktive forbereder OK20

På pladsbesøg i Aarhus

Fagligt aktive forbereder OK20

Når overenskomstforhandlerne fra 3Fs byggegruppe kommer til Aarhus den 21. marts bliver de præsenteret for de krav, som de lokale bygningsarbejdere prioriterer højest ved OK20. I tirsdags indsamlede 30 fagligt aktive 500 postkort med krav på foreløbig 60 arbejdspladser.

Tømrerne på en byggeplads i Skt. Anna Gade var blandt de næsten 500 håndværkere, der tirsdag prioriterede hvilke krav, de mener, er de vigtigste at forhandle hjem ved OK20.
FOTO: Arbejderen.dk
1 af 1

Klokken nærmer sig 7:30 tirsdag morgen, og der har efterhånden samlet sig 30 mand i mødesalen hos 3F Transport, Logistik og Byg på Sommervej i Aarhus. Nogle er klædt i civil, mens andre har arbejdstøj på, der afslører, at der er tale om murere, tømrere, stilladsarbejdere og andre håndværkere i byggebranchen.

Den her gang må vi være aktive fra starten og lægge pres på hele vejen.
Rune Andersen, tømrer

De fleste har taget for sig af rundstykker og kaffe, og snakken går lystigt hen over bordene.

– Godmorgen, lyder det fra Rune Andersen, der venter på, at snakken forstummer, inden han fortsætter:

– Som I ved, går vi i dag i gang med forberedelserne til OK20. Vi tager ud på arbejdspladserne for at høre kollegernes mening om, hvad kravene skal være. Planen er at lægge resultatet på bordet, når forhandlerne fra 3F's byggegruppe kommer til Aarhus den 21. marts.

>>LÆS OGSÅ: Privatansatte varmer op til OK 2020

Ud på pladserne

Efter at have fået de nødvendige instrukser bliver håndværkerne, der kommer fra både 3F på Sommervej og 3F Aarhus Rymarken, delt op i hold. Holdene bliver udstyret med forskellige materialer og forlader et for et fagforeningen klar til at besøge deres del af cirka 60 navngivne byggepladser i Aarhus og omegn.

Rune Andersen er tømrer og danner hold med Kim Gregersen, der også er tømrer. De får  følgeskab af jord- og betonarbejder Peter Møller Carlsen og Arbejderens udsendte.

På vej til første stop, der ligger på Skt. Anna Gade, fortæller de tre aarhusianske bygningsarbejdere på skift om baggrunden for dagens faglige aktivitet. De husker alle tre de forrige private overenskomstforhandlinger i 2017. Det samlede resultat blev ganske vist et ja, men i 3F - Danmarks største fagforbund - stemte 60 procent nej og 40 procent ja.

– Folk var sure og rasende over overenskomstresultatet. Men som vi har opsummeret her i Aarhus og også i andre byer, så har vi selv en del af ansvaret for forløbet, fordi der var for lidt aktivitet op til og under forhandlingerne. 

– Derfor er det ekstrem vigtigt, at vi er mange, der møder op den 21. marts og fortæller byggegruppens forhandlere om vores ønsker og forventninger til OK20. Den her gang må vi være aktive fra starten og lægge pres på hele vejen, lyder det fra Rune Andersen.

>>LÆS OGSÅ: "Medlemmernes aktiviteter skal holde forhandlerne til ilden"

De aarhusianske byggefolk har også noteret sig erfaringerne fra de offentligt ansattes overenskomstforhandlinger sidste år, der vil blive husket for et fantastisk sammenhold på tværs af fag. 

På toppen af Aarhus

På toppen af en ældre ejendom i Skt. Anna Gade er tre tømrere og en murer i gang med at omdanne tagetagen til en lejlighed, der tydeligvis kommer til at ligge i den dyre ende. 

– Dav med jer, hilser Kim Gregersen, Peter Møller Carlsen og Rune Andersen og fortæller om deres ærinde.

Håndværkerne tager pænt imod og udfylder både postkort med overenskomstkrav og sedler med navn, e-mail og telefonnummer. Så kan 3F kontakte dem, når indsamlingen af medlemmernes prioritering af overenskomstkrav er gjort op, ligesom de løbende vil modtage informationer om aktiviteter op til og under OK20.

Som det sidste får sjakket stukket en løbeseddel om OK-mødet den 21.3. i hånden sammen med en opfordring til at deltage.

Nede på gaden igen fortsætter turen til Montanagade og videre til Skt. Pauls Gade, hvor to unge tømrere er ved at renovere en ældre hjørnelejlighed. Også de giver sig tid til at svare på, hvilke af syv opridsede krav, de synes er vigtigst: Udenlandsk arbejdskraft, arbejdstid, prislister, sociale elementer, økonomi, arbejdsmiljø eller uddannelse. 

Håndværkerjargon

Et stykke fremme ad samme gade holder en hel stribe håndværkerbiler. I én af dem tilhørende et udenbys tømrerfirma sidder to mand.

– Nå, I er fra fagforeningen. Det er sgu ellers ikke så tit, man ser noget til dem, bemærker ham, der sidder nærmest fortovet.

Ingen af dem virker umiddelbart særlig imødekommende, men man kommer langt med lidt håndværkerjargon. Stemningen bløder op, og de to mænd ender med at tage imod og udfylde kortet med overenskomstkravene. Og når nu der er fagforeningsfolk til stede, så kan man da også lige få svar på nogle spørgsmål om opmåling, akkord eller timebetaling. 

Et par byggepladser får besøg uden resultat. Enten er der ingen folk, eller også undskylder de sig med, at det nok ikke er relevant at forholde sig til overenskomstkrav, da de er selvstændige.

– Det er sgu et stadig større problem. De undergraver overenskomsterne, bemærker Peter Møller Carlsen.

I byggebranchen går de selvstændige håndværkere også under betegnelsen arme-og-ben-firmaer, og de kan presse priserne og dermed overenskomsterne, fordi de som deres egne arbejdsgivere hverken betaler feriepenge, løn under sygdom eller pension.

Godt og skidt

Der mangler stadig at blive sat flueben ved to byggeplads-adresser på den udleverede liste, før Peter Møller Carlsen, Rune Andersen og Kim Gregersen kan køre tilbage i fagforeningen, men de er allerede godt tilfredse med udbyttet.

Ved Fitness World på Dalgas Avenue bliver fagforeningsfolkene igen taget godt imod, og de udfyldte kort bliver samlet i Kim Gregersens medbragte rygsæk.

Formålet var at få folk til at tage et medansvar og have en mening om OK20.
Kim Magnusson, gulvlægger

Det sidste sted minder til gengæld om, at der fortsat er problemer i byggebranchen med udenlandske og for det meste underbetalte bygningsarbejdere. På Strandvejen 94 holder nogle biler med polske nummerplader, men på trods af tydelig aktivitet er pladsen som blæst for folk med undtagelse af en enkelt mand. Han har taget plads i førerhuset på den ene bil, og på gebrokkent engelsk får han forklaret, at de arbejder fire mand på stedet, at de andre holder frokost, men at de snart er færdige med deres arbejde.

– Her er ikke noget at hente i forhold til OK20, men måske pladsen skulle have besøg en anden dag, konkluderer 3F'erne, der finder bilen og 3F på Sommervej. 

En god begyndelse

Initiativet til den faglige aktivitet er taget af fem klubber - stilladsarbejdernes klub, betonklubben, tømrernes brancheklub, murerne- og murerarbejdsmændenes klub og gulvlæggernes klub.

Kim Magnusson fra den sidstnævnte glæder sig over de stakke med udfyldte sedler, der vokser for hver gang, et nyt hold kommer tilbage til fagforeningslokalerne:

– Det er gået over al forventning. Formålet var at få folk til at tage et medansvar og have en mening om OK20, og det ser ud til, at alle 500 postkort er udfyldt.  

De 30 aktivister, der har valgt at bruge en dag på at slå et slag for at gøre den forestående overenskomstkamp til en aktiv overenskomstkamp, er også synligt tilfredse. De fortæller hinanden om dagens oplevelser, der har budt på lidt af hvert. Flere af holdene har mødt både selvstændige og udenlandske byggefolk, og et hold har anmeldt hele tre adresser til Arbejdstilsynet.

Aktiviteterne stopper ikke med dagens indsats, forsikrer Kim Magnusson:

– Nej, de er først lige startet. Nu bliver det spændende at se, hvor mange, der dukker op til mødet den 21. marts. Vi har i hvert fald gjort opmærksom på mødet, og at det er nu, det gælder.

>>LÆS OGSÅ: Tillidsfolk lover støtte til OK20

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


22. feb. 2019 - 09:16   22. feb. 2019 - 09:52

OK 2020

noc@arbejderen.dk
Rune Andersen
38 år. Tømrer og tillidsrepræsentant.

– Det har været en mega spændende dag, og det er altid godt at høre, hvad folk mener.

– OK17, hvor 3F'erne stemte nej til forhandlingsresultatet, skabte store frustrationer på bagkant. Vi har opsummeret og taget ved lære af erfaringerne. Nu skal vi have gjort alvor af at opbygge de netværk, vi har snakket om. Vi skal have folk til at reagere fremadrettet og ikke på noget, der er sket, og som de blev sure over.

– Det er da noget af en udfordring at holde gryden i kog og at sikre opmærksomhed og aktivitet i forbindelse med OK 2020. Men i dag har vi taget første skridt.

Peter Møller Carlsen
60 år. Betonarbejder, medlem af 3F Rymarken

– Det giver god mening at komme rundt på arbejdspladserne, som vi gør i dag. Jeg håber, det får folk til at tænke over de forhold, de arbejder under.

– Førhen blev der diskuteret meget mere i skurene. I dag er folk tilbageholdende og de færreste ved, at nedsat arbejdstid, ekstra ferie og sådan noget som de skurforhold, vi har i dag, ikke er kommet af sig selv, men fordi nogen har kæmpet for det.

– Jeg husker stadig, hvordan vi kunne sætte os i skuret, indtil mester blev mør, hvis der var et eller andet, vi var utilfredse med og ville have igennem.

Kim Gregersen
31 år. Bestyrelsesmedlem i Tømrer og Bygningssnedkernes brancheklub

– Jeg har været aktiv under hele min uddannelse, og jeg er blevet stadig mere bevidst om betydningen af at opbygge netværk. Jeg synes, det er utroligt vigtigt at være fagligt organiseret - vel at mærke i en fagforening og ikke i en fagforretning som Det Faglige Hus og den slags.

– Jeg snakker rigtig meget fagforening både med mine kolleger og venner. Jeg bliver gang på gang overrasket over, hvor lidt folk ved. De kender jo ikke forskel på aftalestof og lovstof. Det er lidt ligesom at spise kage om fredagen uden at forholde sig til, om man bidrager til kagekassen.

Medlemsmøder om OK 2020

Der ligger en plan for møder om OK20 fordelt over hele landet for medlemmer af 3F's bygge- og anlægsgruppe. På møderne deltager byggegruppens overenskomstforhandlere. 

19.3. Randers. 20.3. Holstebro. 21.3. Aarhus. 27.3. Aalborg. 28.3. Hjørring. 8.4. København. 6.5. Agerskov Syddanmark. 7.5. Kolding. 14.5. Odense. 20.5. Hillerød. 22.5. Glostrup.  27.5. Næstved og endelig den 28.5. Holbæk.

Pr. 1. januar 2019 havde 3F's bygge- og anlægsgruppe  57.451 medlemmer.

Kilde: 3F