25 Feb 2021  

KBH: Spredte skyer, 10 °C

Faglige aktioner presser løndumper til forhandlingsbordet

Nu vil Tinytots mødes med LFS

Faglige aktioner presser løndumper til forhandlingsbordet

Efter to ugers aktioner fra fagforeningen LFS, åbner den private børnepasning Tinytots for forhandlinger. LFS lover nu nye aktioner mod andre private daginstitutioner.

Maria Grandahl fra FOA uddeler flyere på engelsk om de ansattes retttigheder ifølge overenskomsten.
FOTO: Frank Wuich
1 af 1

I fredags sluttede den pædagogiske fagforening LFS to ugers aktioner mod den private børnepasning Tinytots i København.  

Tinytots har indtil nu afvist at tegne overenskomst. De ansatte tjener mindre end den højeste dagpengesats og får ingen pension. 

Efter aktionerne har lederen henvendt sig til LFS, og der er nu aftalt et fælles møde.

En del af formålet med aktionerne var at komme i dialog med de ansatte, og det er gået rigtig, rigtig godt.
Thomas Enghausen, LFS

Ifølge LFS's oplysninger tjener alle pædagogmedhjælpere 110 kroner i timen. Det giver en månedsløn, der er 3000 kroner lavere end for en nyansat pædagogmedhjælper på LFS-overenskomst. 

LFS har stået både om morgenen og om eftermiddagen foran de fire pasningsordninger med hver otte børn, som Tinytots driver på Vesterbro, Østerbro, Nørrebro og Nordhavn.

LFS har længe forgæves forsøgt at få Sharmila Mukherjee, ejeren af Tinytots, til at tegne overenskomst. Hun begrunder den lave løn og manglende pension med, at hun ikke har råd til at betale løn efter overenskomsten. 

Det skyldes, at Tinytots har en meget god normering med 2,5 ansatte til otte børn, forklarer Sharmila Mukherjee i en mail til Arbejderen.

- Men i den kommunale flerbørnsdagpleje, som er det man bedst kan sammenligne Tinytots pasningsordninger med, er der tre fuldtidsansatte til otte børn, understreger Thomas Enghausen, formand for almenområdet i LFS, da Arbejderen møder ham foran pasningsordningen Stenosgade 9 i torsdags. 

Tinytots udvider

LFS er glade for, at der efter længere tids stilstand igen er kontakt til Sharmila Mukherjee. Også set i lyset af at Tinytots i løbet af september åbner en ny integreret institution i Valby med plads til 40 børn.

- Vi ønsker at få genoptaget forhandlingerne om en overenskomst. En del af formålet med aktionerne var også at komme i dialog med de ansatte, og det er gået rigtig, rigtig godt, siger Thomas Enghausen.

Til orientering for de ansatte har LFS lavet en lille folder på engelsk med oplysninger om de rettigheder og lønforhold, de har ifølge dansk overenskomst.

Både ejer, ansatte og forældre har udenlandsk baggrund. Institutionen er international og talesproget er engelsk. 

De forældre, der kommer denne torsdag eftermiddag for at hente deres børn, ønsker ikke at udtale sig til Arbejderen.

- De fleste forældre er udlændinge, der er udstationeret i København. Vi har mødt folk fra Italien, Israel, Australien og Østrig, der arbejder i internationale selskaber som WHO, Metrobyggeriet og Mærsk, fortæller Thomas Enghausen. 

Aktivisterne fra LFS har ikke mødt en eneste forældre, som har kritiseret aktionen, på den anden side har de det problem, at de skal have passet deres barn og har brug for en international daginstitution.

- Vores aktion handler ikke om at pege fingre af forældrene. Det her viser, at der er behov for, at kommunen laver en international daginstitution. Det har vi opfordret Borgerrepræsentationen til at tage med i budgetforhandlingerne, forklarer Thomas Enghausen. 

En beboer fra ejendommen, hvor institutionen ligger, kommer ud for at høre, hvad aktivisterne laver. Folkene fra LFS har i løbet af de to uger fået mange snakker med folk fra lokalområderne, som er overraskede over, at social dumping også er noget, der foregår i daginstitutioner.

Flere aktioner på vej

Med til aktionen torsdag er også Daniel Dreyer, der er ansat som organizer i LFS, altså med organisering af nye medlemmer. Han mener, at aktioner mod social dumping er med til at vise, hvad en fagforening kan bruges til. 

- Det betyder meget for nuværende og kommende medlemmer, at vi er en aktivistisk fagforening, der er synlig, og har en holdning, siger Daniel Dreyer. 

Siden LFS for alvor satte fokus på arbejdet med organisering, er antallet af medlemmer begyndt at stige. Den 1. januar 2012 var medlemstallet under 10.400. I dag er det over 11.200. 

Kampen for at få private firmaer og institutioner på velfærdsområdet til at tegne overenskomst er ikke noget, der kun foregår i LFS. Hele fagforbundet FOA, som LFS er en del af, har besluttet at rykke i forhold til det problem.

- Alle afdelinger i FOA arbejder med det, også indenfor ældreplejen, døgnområdet og lignende, siger Maria Grandahl. Hun er ansat i FOA's forbundshus og har deltaget i alle LFS's aktioner foran Tinytots.

Den næste private institution, som LFS vil aktionere imod for at få overenskomst, er Kidz R Os i Valby. Her starter aktionerne om morgenen den 4. september. 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


28. aug. 2015 - 12:19   03. sep. 2015 - 11:54

Overenskomst

ur@arbejderen.dk
Privat pasning
  • Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative vedtog i 2005 en lov, som forpligter kommunerne til at give alle kvalificerede private leverandører adgang til at etablere og drive daginstitutioner. Samtidig blev det muligt at trække et eventuelt overskud ud af institutionerne. Socialdemokraterne, Radikale, SF og Enhedslisten stemte mod loven.
  • Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance vedtog i 2011 en lov, der gør det muligt for kommunerne at udlicitere driften af daginstitutioner. Den har endnu ikke været i brug.
  • Enhedslisten fremsatte i 2014 et beslutningsforslag om at ophæve muligheden for at trække overskud ud af private daginstitutioner. SR-regeringen afviste at støtte forslaget.