31 Oct 2020  

KBH: Overskyet, dis, 12 °C

Fagforeninger vil låse dagpengeperioden fast året ud

Håndsrækning til arbejdsløse

Fagforeninger vil låse dagpengeperioden fast året ud

Fagforeninger vil redde arbejdsløse fra at falde ud af dagpengesystemet og foreslår, at den nuværende fastfrysning af dagpengeperioden som følge af coronakrisen forlænges til udgangen af 2020.

Fagbevægelsen frygter, at tusinder af arbejdsløse ryger ud af dagpengesystemet, selv om regeringen nu sætter gang i genåbningen af de arbejdspladser, der har været lukket ned.
FOTO: pj
1 af 1

Den 1. juli skal arbejdsløse dagpengemodtagere igen til at tælle timer og holde øje med, hvor lang tid de har tilbage af deres to-årige dagpengeperiode. Da udløber de fire måneders fastfrysning af dagpengeperioden, som folketingspolitikerne besluttede, da coronakrisen for alvor ramte Danmark.

Den skal forlænges, så man ikke falder ud af dagpengesystemet efter to års ledighed. 
Kim Simonsen, HK's forbundsformand

Den 4. maj var der 151.242 tilmeldte dagpengemodtagere på Jobnet, skriver brancheorganisationen Danske A-kasser og videre, at a-kasserne under coronakrisen samlet set har fået 39 procent flere arbejdsløse. Det svarer til en stigning på knap 50.000 personer. Beslutningen om at sætte dagpengeperioden i bero i en tid med eksplosiv stigning i arbejdsløsheden blev derfor modtaget positivt af fagbevægelsen. Nu foreslår fagbevægelsen, at politikerne forlænger den 'døde' periode året ud.

– Den skal forlænges, så man ikke falder ud af dagpengesystemet efter to års ledighed. Og det skal den, fordi arbejdsløsheden er stærkt stigende og ser ud til at fortsætte, siger HK's forbundsformand Kim Simonsen til DR Nyheder.

Frygter tsunami af langtidsarbejdsløse

Han mener, at regeringen skal hjælpe de arbejdsløse, ligesom den hjælper landets virksomheder. Og selvom regeringen og Folketingets tiltag i form af blandt andet lønkompensation har fastholdt rundt regnet 150.000 lønmodtagere i deres job, så frygter Kim Simonsen, at der vil være virksomheder, der senere bukker under med yderligere stigning i arbejdsløshedstallet til følge.

På det tidspunkt, hvor regeringen lukkede Danmark mere eller mindre ned, havde de 23 a-kasser i Danske A-kasser tilsammen 9.000 medlemmer, der havde et halvt år eller mindre tilbage af deres dagpengeperiode. De vil stå i akut fare for at ryge helt ud af dagpengesystemet, hvis dagpengeforbruget igen bliver sat i gang. Det vurderer Verner Sand Kirk, der er direktør i brancheorganisationen. Han advarer mod en egentlig tsunami af langtidsarbejdsløse om to år, hvis politikerne ikke handler nu. 

Fastfrysning, højere dagpenge og uddannelse

En stor del af dem, der er blevet fyret, var ansat i den private sektor, og den er blandt andet kendetegnet ved at have ingen eller korte opsigelsesvarsler. Derfor oplevede 3F's A-kasse (3FA) næsten fra den ene dag til den anden en meget voldsom stigning i antallet af medlemmer, der søgte om dagpenge.

– Første fase eller bølge kom jo med nedlukningen af landet, hvor særligt de ansatte på cafeer, hoteller, restauranter og i turistbranchen blev sagt op, forklarer forretningsfører Eva Obdrup og fortsætter:

– Nu er bekymringen jo, hvad der sker på den anden side af ordningerne. Der er nogle brancher, der aldrig bliver sig selv igen eller i hvert fald vil være forandrede i flere år fremover: For eksempel luftfartsbranchen og hele turistbranchen. Og det skal vi være klar til at takle.

Eva Obdrup støtter Kim Simonsens forslag om at forlænge fastfrysningsperioden, men mener også, at det er nødvendigt med yderligere tiltag, der kan hjælpe de arbejdsløse gennem det, hun forventer bliver en langvarig krise.

Hun taler for at sætte turbo på omskoling og efteruddannelse med henblik på brancheskift og slår samtidig til lyd for en forhøjelse af dagpengesatsen. Konkret foreslår 3F sammen med 15 andre fagforbund og Fagbevægelsens Hovedorganisation at hæve den højeste dagpengesats fra 19.083 kroner til 25.000 om måneden før skat.

>>LÆS OGSÅ: 15 fagforbund støtter forslag om coronatillæg til dagpengene

Hummelgaard: Ingen umiddelbar forlængelse

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) skriver i en mail til DR Nyheder, at fastfrysningen af dagpengeperioden efter planen kun gælder, så længe samfundet har været lukket ned. 

Processen med at genåbne arbejdspladser er begyndt, understreger ministeren, der siger:

– Derfor har vi ikke på nuværende tidspunkt planer om at sætte dagpengene på pause længere end til udgangen af juni.

Peter Hummelgaard lover dog at følge situationen tæt og at "se på reglerne igen, hvis det skulle blive nødvendigt."

>>LÆS OGSÅ: Coronakrisen afslører et usikkert dagpengesystem

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


13. maj. 2020 - 05:50   13. maj. 2020 - 12:57

Dagpenge

noc@arbejderen.dk
De støtter corona-tillæg til dagpengene

15 fagforbund, der tilsammen repræsenterer over 700.000 lønmodtagere, har henvendt sig til regeringen for at få den til at indføre et midlertidigt tillæg til de dagpengemodtagere, der bliver fyret som følge af coronakrisen i Danmark.

Bag den fælles appel står:

 • Forbundsformand Per Christensen, 3F.

 • Forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal.

 • Forbundsformand Claus Oxfeldt, Politiforbundet.

 • Formand Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforening.

 • Formand Elisa Rimpler, BUPL.

 • Formand Ghita Parry, Kost- og Ernæringsforbundet.

 • Formand Lone Engberg Thomsen, Teknisk Landsforbund.

 • Forbundsformand John Nielsen, Serviceforbundet.

 • Forbundsformand Henrik W. Petersen, Blik & Rør.

 • Forbundsformand Ole Wehlast, Fødevareforbundet NNF.

 • Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen, Dansk El-Forbund.

 • Formand Christina Durinck, Farmakonomforeningen.

 • Formand Martin B. Hansen, Malerforbundet.

 • Fungerende formand Kurt Brantner, HKKF – Soldaternes Fagforening.

 • Forbundsformand Benny Andersen, Socialpædagogerne.

Kilde: Fagbladet 3F