04 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 16 °C

Fagforeninger slår ring om fyrede tillidsfolk

Støtteaktion i Hobro

Fagforeninger slår ring om fyrede tillidsfolk

Vi vil ikke acceptere, at politikerne benytter nedskæringer til at fyre tillidsvalgte. Det er budskabet fra nordjyske fagforeninger, der i dag demonstrerer foran rådhuset i Hobro.

Under OK 18 stod de offentligt ansatte sammen. Onsdag står de igen skulder ved skulder i protest mod fyringer af tillidsvalgte i Mariagerfjord Kommune.
FOTO: Allan Kjær
1 af 1

Politikerne skal ikke benytte kommunale nedskæringer til at uddele fyresedler til tillidsrepræsentanter. Det er den klokkeklare melding fra de nordjyske fagforeninger, der opfordrer til at møde op i dag klokken 15.30 foran rådhuset i Hobro for at protestere mod Mariagerfjord Kommune.

Intet fag, ingen gruppe eller fagforening skal stå alene med en konflikt. 
Emil Olsen, 3F Aalborgs aktionsgruppe

Kommunen har i forbindelse med nedskæringer på 123 millioner kroner på 2019-budgettet uddelt fyresedler til 42 ansatte, heraf seks tillidsrepræsentanter. Det har fået fagforeningerne op på barrikaderne. De opfatter fyringerne af tillidsfolkene som et angreb på hele tillidsrepræsentant-systemet og selve den danske model. 

– For os er den særlige beskyttelse, som tillidsvalgte har, noget helt principielt. Forudsætningerne for en god arbejdsplads og et godt og sundt arbejdsklima er, at man har ansvarlige tillidsrepræsentanter, der kan og tør tale kollegernes sag uden frygt for repressalier, siger Dorthe Carstens, kredsformand for lærerne i Mariagerfjord, til Arbejderen.

Usaglig afsked

De seks fyringsvarslede tillidsfolk er medlemmer af 3F, Dansk Socialrådgiverforening, HK og Danmarks Lærerforening (DLF). Fagforeningerne har, siden fyringerne blev vedtaget i byrådet, forhandlet med kommunen, og det er lykkedes at omplacere to af de seks fyringsvarslede. To andre har taget imod en fratrædelsesaftale, men der er stadig to tillidsrepræsentanter fra henholdsvis HK og DLF, der stadig har en fyring hængende over hovedet.

– Vi fik så uartigt et tilbud, som både vores medlem og vi sagde nej til. Nu skal sagen så afgøres i Arbejdsretten, siger Katharina Antonsen, formand HK Kommunal Nordjylland, til Arbejderen. 

– Den 28. januar mødes Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation. Bliver de ikke enige om, at der er tale om en usaglig afsked, og trækker kommunen ikke opsigelsen tilbage, ja så går også vi i Arbejdsretten, siger Dorthe Carstens.

Begge fagforeningskvinder glæder sig over, at onsdagens markering har fået tilslutning af mange fagforeninger, der slet ikke har tillidsrepræsentanter berørt af fjordkommunens fyringer:

– Det netværk, som vi startede under OK18, det fungerer bare. Det er fantastisk at opleve, at hverken HK eller DLF står alene. Det bliver jeg sgu helt rørt over, lyder det fra Katharina Antonsen.

Nogle af dem, der tager turen til Hobro er 3F Aalborgs aktionsgruppe, der netop blev til under OK18. 

– De, der træder frem på arbejdspladserne, får det sværere og sværere. Som fagligt aktive værner vi om vores tillidsfolk og de angreb, som vi ser fra arbejdsgiverne, skal mødes med en fælles optræden, siger Emil Olsen, talsperson for aktionsgruppen, til Arbejderen.

Han er indbudt som taler og slår gerne et slag for at fortsætte den faglige aktivitet og styrke sammenholdet fra OK18:

– Vi kommer, når der bliver kaldt og bakker hinanden op. Med parolen om, at vi er sammen om Nordjylland, og NOK ER NOK, er fundamentet i vores region unikt, og det forpligter. Intet fag, ingen gruppe eller fagforening skal stå alene med en konflikt. 

Forbereder sag

De faglige organisationer tilknyttet Mariagerfjord forbereder en sag mod kommunen for organisationsfjendtlig handling. 

Jurist Ole Hasselbalch har udtalt til Nordjyske.dk, at der skal være tale om tvingende årsager, før en tillidsrepræsentant kan fyres.

– Besparelser kan godt være en tvingende grund. Men en tillidsvalgt skal være den sidste blandt ligemænd. Det vil sige, at der ikke må være andre i en respektiv afdeling, der kan afskediges med tilsvarende effekt, siger han til Nordjyske.dk.

Om det er tilfældet i Mariagerfjord afhænger af, hvordan overenskomsterne er skruet sammen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


23. jan. 2019 - 06:03   24. jan. 2019 - 07:36

Solidaritet

noc@arbejderen.dk