21 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 3 °C

Fagforeninger opfordrer til kamp for velfærden

Demonstration i København

Fagforeninger opfordrer til kamp for velfærden

I 2019 skal der igen ske effektiviseringer i den københavnske velfærd. Det er skruen uden ende, mener København for Velfærd, der nu indkalder til protest.

Fra tidligere demonstration for velfærd i København.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Københavns Kommune står overfor endnu et sparebudget. Der er brug for modstand og kamp for velfærden, understreger de københavnske fagforeninger, der er samlet i initiativet København for Velfærd.

Det svarer til at fodre hunden med egen hale. 
Jan Hoby

På onsdag den 22. august mødes københavnske tillidsfolk til stormøde. Her skal de diskutere konsekvenserne af budget 2018 i København, og hvordan der sikres den størst mulige opbakning til en demonstration for velfærd den 6. september.

>> LÆS OGSÅ: OK18 var bare starten

"Politik og budgetlægning er for vigtig til at overlade til politikerne alene", hedder det i indbydelsen til demonstrationen. Alle københavnere opfordres til at møde op og vise deres opbakning til en bedre velfærd.

Effektiviseringer

I budgetforslagt for 2019 fortsætter de københavnske politikere den mangeårige tradition med at kræve effektiviseringer af alle forvaltninger. I omkring 20 år har det været praksis, at alle områder hvert år skal spare et vist beløb gennem effektiviseringer. I 2019 lyder effektiviseringskravet på 374 millioner kroner. 

En del af beløbet, 51 millioner kroner, skyldes regeringens moderniserings- og effektiviseringsprogram, som pålægger alle landets kommuner at finde penge i budgetterne, som regeringen kan bruge på områder, som den ønsker at prioritere. Samlet set mister kommunernes 500 millioner kroner i 2019, som ellers kunne være brugt til kommunal velfærd.

Resten af de 374 millioner kroner skyldes effektiviseringskrav fra de københavnske politikere. Pengene skal dels bruges til at kompensere for det øgede pres på børneområdet og i ældreplejen på grund af et stigende antal børn og ældre og dels til finansiering af nye initiativer. Altså en omprioritering af penge, der allerede er i systemet.

– Det svarer til at fodre hunden med egen hale. Københavns Kommune har effektiviseret voldsomt gennem mange år. Alt fedtet er fjernet, nu skæres der i kerneopgaverne, siger Jan Hoby, talsmand for København for Velfærd, der arrangerer tillidsmandsmødet og demonstrationen.

København for Velfærd samler en lang række forskellige københavnske fagforeninger. Med er blandt andet FOA SOSU, LFS, BUPL, HK Kommunal, 3F BJMF og København samt Københavns Lærerforening.

>> LÆS OGSÅ: Kræver flere penge til velfærd

Blandt de mange forslag til effektiviseringer er at skære 20 procent på administrationen i Børne- og Ungeforvaltningen, spare 1,7 millioner kroner på fritidshjem på specialområdet, skære i tilskuddet til pensionister der har madservice, så en ret stiger fra 44 kroner til 53 kroner, samt opsige driftsoverenskomsten med to selvejende døgninstitutioner for udsatte børn og unge.

Sparebudget

Økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening betyder, at kommunerne får 1,7 milliard kroner ekstra til velfærd i 2019. Københavns andel af det beløb er 173 millioner kroner.

Der er først og fremmest tale om penge, der skal bruges til den udbygning af det nære sundhedsvæsen, som er et led i regeringens sundhedsplan. Altså en finansiering af nye opgaver og ikke et løft af det nuværende serviceniveau.

Københavns Kommune stod i foråret til at miste 548 millioner kroner årligt på grund af en ny beregningsmåde i forhold til økonomisk udligning mellem kommunerne. 

Men der er nu lavet en overgangsordning, som betyder, at staten dækker tabet i både 2019 og 2020 på betingelse af, at kommunen ikke sætter skatten op.

Derudover mister København 160 millioner kroner i 2019 på grund af en ny lov, der betyder, at kommunen kun må beholde 30 procent af sine parkeringsindtægter.

Samlet set er der tale om et sparebudget, understreger Jan Hoby.

– Børnetallet stiger og de penge der er per barn i daginstitutionerne falder. Kvaliteten i socialpsykiatrien og på handicapområdet ligger langt under gennemsnittet på landsplan. Men der er ikke ressourcer til at rette op på det. Det samme gælder forholdene i jobcentrene, siger han.

Efterlyser oprør

De københavnske fagforeninger efterlyser et kommunalt oprør mod de stadigt snævrere økonomiske rammer og den reelle afskaffelse af det kommunale selvstyre.

De københavnske politikere skal indgå forlig om budgettet for 2019 senest den 17. september. Den endelige vedtagelse sker i Borgerrepræsentationen den 4. oktober.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


17. aug. 2018 - 08:04   17. aug. 2018 - 09:29

Budget 2019

ur@arbejderen.dk
TR-møde og demonstration

Møde for tillidsfolk
Onsdag den 22. august klokken 9-12 hos Metal København, Nyropsgade 25. Oplæg af LO-formand Lizette Riisgaard, Knud Aarup, Socialpolitisk Forening og Lars Andersen, AE-rådet. Paneldebat med politikere og forældre. Input fra de københavnske arbejdspladser. Mobilisering til demonstration.

Demonstration for velfærd
Torsdag den 6. september klokken 17.30-18.45 på Københavns Rådhusplads. Talere og musik af Perlefar.