21 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 4 °C

Fagforeninger kræver opgør med økonomisk spændetrøje

Budgetdemo i København

Fagforeninger kræver opgør med økonomisk spændetrøje

Mens politikerne forhandler om næste års sparebudget på Københavns Rådhus, arrangerede københavnske fagforeninger i dag demonstration på Rådhuspladsen.

FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
FOTO: Aage Christensen
1 af 11

De københavnske fagforeninger for offentligt ansatte kræver opgør med de snævre økonomiske rammer, som regeringen lægger ned over kommunernes budgetter.

Vi skal spare mellem 11 og 20 millioner kroner. Det er udsatte unge, det går ud over.
Sussie Johansen, UU-vejleder

Taler efter taler peger på det problem, da København for Velfærd torsdag eftermiddag afholder demonstration foran Københavns Rådhus, hvor politikerne er i gang med forhandlingerne om næste års budget. 

Der er endnu engang lagt op til effektiviseringer og nedskæringer. 374 millioner kroner lyder beløbet på i budget 2019.

– Københavns Kommune har penge, men må ikke bruge dem på grund af regeringens serviceloft. Det bliver fremstillet som noget, der ikke kan ændres. Men vi skal kræve serviceloftet hævet, siger Jens Thorsen, formand for foreningen Skole og Forældre i sin tale.

Underforbrug

Rasmus Balslev, formand for Dansk Socialrådgiverforening Region Øst, peger på problemet med, at kommunerne hvert år bruger færre penge, end de har budgetteret med, af frygt for at blive ramt af økonomiske sanktioner.

De sidste syv år har Københavns Kommune samlet set brugt 3,5 milliard kroner mindre end budgetteret med. Penge der kunne være brugt på bedre velfærd.

Overtræder en kommune det loft, regeringen har sat over serviceudgifterne, venter en hård økonomisk straf året efter.

– Jeg vil opfordre de lokale politikere til at bruge de penge, de har, og stå op imod de konstante sparekrav, spændetrøje og sanktioner, siger Rasmus Balslev.

Bag demonstrationen står København for Velfærd, et samarbejde mellem de københavnske fagforeninger, der har medlemmer, som er offentligt ansatte.

Arrangørerne vurderer, at op mod 1500 deltager i demonstrationen, da den er på sit højeste. Her er pædagoger, lærere, socialrådgivere, SOSU'er, HK'ere og mange andre forskellige faggrupper.

Sparekrav

En af deltagerne er Sussie Johansen, der arbejder i Ungdommens Uddannelsesvejledning. 

– Vi skal spare mellem 11 og 20 millioner kroner hos os. Det er meget slemt. Det er udsatte unge, som det går ud over, siger hun til Arbejderen.

Ved siden af står Pia Timming, der er dagplejer i Frederiksberg Kommune. Her er der store nedskæringer på børneområdet, men ikke lige på dagplejerne denne gang.

– Jeg er med i dag, fordi vores velfærd strammer til på alle områder. Daginstitutioner er truet af lukning og de sparer på børnehaver. Næste gang er det måske dagplejen, der står for tur, forklarer Pia Timming.

Da, hun startede som dagplejer for 28 år siden, var der 100 dagplejere på Frederiksberg, i dag er der 13 tilbage. 

Susanne Both har taget turen fra 3F Vestegnen, hvor hun arbejder som socialrådgiver.

– Jeg oplever mennesker, der er nedslidte og har brug for hjælp, som må kæmpe mod jobcentrene, hvor de ansatte er under pres på grund af alt for mange sager og mange krav og regler. Systemet bliver hårdere og hårdere for borgerne og socialrådgivernes arbejdsforhold bliver værre og værre, fortæller hun.

Pengene er der

Fra scenen fortsætter talerne efter, at Perlefar fra Aalborg har spillet et par numre. Her lyder skarp kritik af regeringens påståede omsorg for velfærden. 

– Det hedder sig, at regeringen deler gaver ud til velfærden, men der er tale om tomme papkasser. De tager med en gravko og giver tilbage med en teske, siger Henriette Brockdorff, formand for BUPL Hovedstaden.

Flere af talerne peger på, at der er penge nok til velfærd i samfundet. Det handler bare om at prioritere velfærd før skattelettelser og køb af kampfly.

Stærkt sammenhold

Betydningen af det gode og stærke sammenhold mellem de københavnske fagforeninger går også igen i mange af talerne.

– Vi lader os ikke spille ud mod hinanden, men formår at stå sammen og kræve gode løsninger for alle ansatte, siger blandt andet Lars Sørensen fra Københavns Lærerforening. 

Charlotte Von Mehren, faglig sekretær i FOA SOSU, slutter med at opfordrer alle deltagerne til at mobilisere mange flere til at være med til at løfte den store opgave med at rejse kampen for velfærd.

– Ligesom vi krævede en løsning for alle under overenskomstforhandlingerne skal vi nu kræve en løsning for velfærden, erklærer hun.

Perlefar runder demonstrationen af med sangen, "Vis hvad I er værd", der blev lavet til forårets overenskomstkamp. 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


06. sep. 2018 - 19:09   06. sep. 2018 - 22:15

Budget 2019

ur@arbejderen.dk
København for Velfærd
  • København for Velfærd er en del af det landsdækkende initiativ Danmark for Velfærd.
  • Følgende københavnske fagforeninger er tilsluttet: 3F København, 3F BJMF, HK Kommunal Hovedstaden, FOA SOSU, FOA LFS, FOA KLS, FOA afd. 1, Socialpædagogerne Storkøbenhavn, BUPL, Hovedstaden, Københavns Lærerforening, Uddannelsesforbundet København, Dansk Sygeplejeråd Hovedstaden og Pædagogstuderendes Landssammenslutning.