19 Jan 2021  

KBH: Overskyet, tåge, 2 °C

Fagforeninger klar til aktivt forår

Udbygger solidaritet

Fagforeninger klar til aktivt forår

Københavnske fagforeninger planlægger konference, der skal samle erfaringerne fra OK18 op og forberede støtten til de privat ansattes overenskomstkamp næste år.

Her morgenaktion i København under sidste års overenskomstkamp.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Københavnske fagforeninger på det offentlige område er i fuld gang med at planlægge aktiviteter, der skal styrke solidariteten på tværs af offentligt og privat ansatte.

Vi skal have opbygget et solidaritetsberedskab, så vi kan reagere prompte, når der er brug for det.
Jan Hoby, LFS

Sidst i det gamle år var repræsentanter fra BUPL Hovedstaden, Uddannelsesforbundet, Københavns Lærerforening, FOA SOSU, LFS samt FOA 1 samlet til møde. Flere fagforeninger var inviteret med, men kunne ikke deltage.

På mødet blev det besluttet at afholde en åben konference onsdag den 27. februar under overskriften: Tak for opbakningen ved OK18.

Åben konference

Her henvises ikke mindst til de privat ansattes støtte til de offentligt ansattes overenskomstkamp. Og der lægges op til, at de offentligt ansatte skal gengælde den støtte, når de privat ansatte til næste år skal forhandle overenskomst.

– På konferencen vil vi se på, hvad erfaringerne var med OK18. Hvad lykkedes og hvad skal vi forberede os på i forhold til de privat ansattes overenskomstforhandlinger i 2020 og de næste offentlige overenskomstforhandlinger i 2021, siger Jan Hoby, næstformand i LFS.

>> LÆS OGSÅ: OK18 var bare starten

Blandt oplægsholderne på konferencen bliver Flemming Winther, de statsansattes chefforhandler ved OK18, og Mona Striib, formand for FOA. Der vil også være oplæg af folk fra gulvet for eksempel tillidsfolk fra det private område og folk, der lige nu er ude i kamp.

– Der skal være input fra både pinger og de fodfolk, der er garanten for opbygningen af solidariteten ude på arbejdspladserne. Det vil for eksempel sige buschaufførerne, DSB-arbejderne eller stilladsarbejderne. Vi skal diskutere, hvordan vi kan forbinde hverdagens kampe med overenskomstkampen, og hvordan vi kan skabe et pres på topforhandlerne i den private sektor, forklarer Jan Hoby.

Lige nu arbejdes der på at få flere fagforeninger og fagligt aktive til at være med til at forberede  konferencen, der skal være åben for tillidsfolk og andre fagligt aktive fra både det offentlige og det private område. 

Torsdag den 10. januar er der planlægningsmøde af konferencen og andre faglige aktiviteter.

Der er blandt andet planer om at opbygge et solidaritetsberedskab i forhold til grupper, der går i kamp.

– Den tid er ovre, hvor hver faggruppe kan passe sig selv. Vi er nødt til at udvikle solidariteten. Vi skal have opbygget et beredskab, så vi kan reagere prompte, når der er brug for det. Vi har set, at der har været opbakning til DSB-arbejderne fra alle landsdele. Det er rigtig godt. Vi skal have mere af den slags, siger Jan Hoby.  

Budgetkamp

De københavnske fagforeninger på det offentlige område forbereder sig også på budgetkampen. Her er kravet flere penge til velfærd. Konkret vil der blive markeringer i København og Aalborg i forbindelse med topmødet i Kommunernes Landsforening den 21.-22. marts, og der er planer om en aktionsdag midt i maj.

– Vi arbejder med at rejse kravet om afskaffelse af budgetloven. Lige nu er budgetloven det vigtigste redskab i afviklingen af velfærden. Den lægger loft over, hvor mange penge, der må bruges i den offentlige sektor. Vi skal tilbage til, at det i stedet er behovet for velfærd, der bestemmer udgiftsniveauet, siger Jan Hoby.

Med tilslutningen til EU's finanspagt i 2012 har et flertal af de danske politikere bundet Danmark til at indføre budgetloven og føre samme nedskæringspolitik som euro-landene. 

>> LÆS OGSÅ: Budgetlov fører til nedskæringer i København

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. jan. 2019 - 08:38   04. jan. 2019 - 08:40

Faglig kamp

ur@arbejderen.dk