03 Apr 2020  

KBH: Let skyet, 3 °C

Fagforeninger dokumenterer utallige fejl på omstridt stillads

Chokerede fagfolk

Fagforeninger dokumenterer utallige fejl på omstridt stillads

Byggefagenes Samvirke har fremlagt billeder, der dokumenterer stribevis af sikkerhedsproblemer på byggepladsen i Tikøbgade i København, hvor der i sidste uge blev væltet et stillads i protest.

Her billede der viser manglende sikring mod faldfare, og hvordan stilladsarbejderne løfter materialer op i hænderne uden at bruge elevator, som er normal praksis.
FOTO: Byggefagenes Samvirke
1 af 1

Byggefagenes Samvirke i København fremlagde på et pressemøde tirsdag dokumentation for en lang stribe af sikkerhedsmæssige problemer på den omstridte byggeplads i Tikøbgade, der er årsag til en faglig konflikt.

Farerne er faktisk rimelig mange på det her stillads. Det er ganske skrækkeligt i mine øjne.
Peter Brøsner, faglærer i stilladsbygning

Fagforeningsfolk har gennem de seneste måneder taget en lang række fotos af arbejdet på pladsen. Billederne afslører alvorlige sikkerhedsbrist på både stilladset og resten af byggepladsen.

Der er problemer med manglende sikkerhed i højden, der er folk på stilladserne, der arbejder uden hjelm trods hjelmpåbud, stilladset er samlet forkert og i modstrid med forskriften, og stilladset er for smalt at gå på, forklarede Peter Brøsner, der er faglærer i stilladsbygning, på pressemødet.

(Artiklen fortsætter under foto)

Her ses, hvordan stilladset er placeret på nogle brædder.
Byggefagenes Samvirke

– Der er også plader til at gå på, der ikke er fikseret. Det betyder, at de kan blæse ud i hovedet på folk. Der er for langt ind til væggen fra stilladset, der er mere end de tilladte 30 centimeter, det betyder fare for at falde ned indvendigt. Befæstelsen til væggen er heller ikke god nok, påpegede Peter Brøsner blandt andet.

Han viste også billeder, der dokumenterer, hvordan dele af stilladset er placeret på gasbetonsten, mens andre dele står ovenpå en stabel brædder. Ingen af delene følger sikkerhedsreglerne.

– Farerne er faktisk rimelig mange på det her stillads. Det er ganske skrækkeligt i mine øjne, konkluderede Peter Brøsner.

Arbejdstilsynet har ingen kritik

Byggefagenes Samvirke afholdt pressemødet, efter at det er kommet frem i pressen, at Arbejdstilsynet har besøgt byggepladsen uden at finde nogen sikkerhedsmæssige problemer, og at påstanden om sikkerhedsproblemer derfor intet hold har i virkeligheden. 

Stilladsarbejderne sendte den 15. november en klage til Arbejdstilsynet med billeddokumentation for nogle af sikkerhedsproblemerne i forhold til stilladset.

Arbejdstilsynet oplyser til Arbejderen, at de har besøgt pladsen engang i maj og derudover den 21. november, hvor man ikke fandt nogen problemer med hverken stilladset eller resten af byggepladsen. Derudover afviser Arbejdstilsynet at svare på konkrete spørgsmål og henviser i stedet til en skriftlig meddelelse, der er sendt ud til pressen.

"Arbejdstilsynet har modtaget klager og reageret på disse. Arbejdstilsynet kommenterer af princip ikke på konkrete klager, så for eksempel ansatte ikke kommer i klemme eller udstilles i offentligheden. Arbejdstilsynet har besøgt byggepladsen på Tikøbgade to gange uden at konstatere farlige forhold eller brud på arbejdsmiljøloven, herunder er stilladset blevet tjekket. Arbejdstilsynet havde desuden planlagt besøg 2. december, hvilket måtte aflyses på grund af optøjerne", står der i meddelelsen.

Det var den 2. december, at dele af stilladset i Tikøbgade blev væltet, efter at to fagforeningsfolk aftenen før var blevet overfaldet, da de ville tage billeder af arbejdet på pladsen.

Byggefagenes Samvirke og stilladsarbejderne står uforstående overfor, at Arbejdstilsynet har kunnet gennemføre et besøg på pladsen uden at opdage de mange fejl med stilladset og på pladsen i øvrigt.

Problemer med manglende hjelme og øvrigt sikkerhedsudstyr er umulige at dokumentere, hvis arbejderne var gået ned fra stilladset, da Arbejdstilsynet kom. Ser tilsynet ikke fejlen med egne øjne, kan de ikke komme med et påbud.

Ligeledes bliver eventuel manglende belysning på stilladset og pladsen ikke opdaget, hvis Arbejdstilsynet kommer i dagtimerne.

(Artikel fortsætter under foto)

Der arbejdes i mørke på stilladset uden ordentlig belysning.
Byggefagenes Samvirke

Men det undrer alligevel Freddy Ridderhaugen, formand for Miljø- og Sikkerhedsudvalget i Byggefagenes Samvirke, at Arbejdstilsynet ikke har konstateret nogen problemer på pladsen.

Han peger som en mulig forklaring på, at Arbejdstilsynet mangler ressourcer efter at være blevet skåret voldsomt ned de seneste år og derfor er tydeligt pressede.

Andre problemer på pladsen

Ud over fejlene på selve stilladset påpeger Freddy Ridderhaugen en række andre mangler på byggepladsen.

– For eksempel er gående og kørende trafik på byggepladsen ikke adskilt, som det skal være ifølge reglerne, der er ikke den nødvendige belysning på adgangsvejene eller på stilladset. Derudover skal et stillads være afdækket om vinteren til sikring for vejrliget. Det var ikke tilfældet her, sagde Freddy Ridderhaugen på pressemødet.

– Det her bærer præg af at være lavet af folk, der ikke aner en kæft om arbejdsmiljølovgivningen i Danmark. Det er livsfarligt at rende rundt her, tilføjede han.

(Artikel fortsætter under foto)

Der arbejdes uden hjelm på stilladset.
Byggefagenes Samvirke

Thomas Strømsholt, formand for Stilladsarbejdernes Landsklub, var også med på pressemødet. Han pegede på problemerne med, at arbejderne på stilladset i Tikøbgade har løftet grejet op med hænderne i stedet for at bruge elevator, som ellers er normal praksis. 

– En almindelig ramme vejer 22,3 kilo. Den skal rækkes op i strakt arm til ham, der står på næste etage. Det slider folk ned, sagde Thomas Strømsholt.

Freddy Ridderhaugen oplyste, at der ifølge arbejdsmiljølovgivningen er klare regler for, hvor meget man må løfte, som ikke er overholdt her. Og at der i øvrigt er krav om, at tilrettelæggelsen af arbejdet skal følge med den teknologiske udvikling. 

Påbud på andre pladser

Underleverandøren DS Byggeri, der har stået for arbejdet på byggepladsen, er nu opsagt af hovedentreprenøren Dansk Boligbyg. Byggefagenes Samvirke håber, at der nu kommer ordnede forhold på pladsen.

DS Byggeri har i øvrigt fået stribevis af påbud fra Arbejdstilsynet på andre byggepladser rundt omkring i landet. For eksempel fik de i november sidste år påbud om at gennemføre sikring mod nedstyrtningsfare og sikre forsvarlige adgangsveje på en byggeplads i Aalborg; i marts i år fik de påbud i forhold til blandt andet nedstyrtningsfare på en byggeplads i Risskov, og i samme måned var der også problemer med nedstyrtningsfare på en byggeplads på Amager.

Fagforeningen 3F BJMF fortsætter den faglige sag om underbetaling, snyd og sort arbejde, som de har anlagt mod DS Byggeri.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


10. dec. 2019 - 14:24   11. dec. 2019 - 11:07

Fagligt

ur@arbejderen.dk