26 Sep 2018  

KBH: Spredte skyer, 12 °C

Fagforening stævner Hvidovre Kommune

Efter trussel om fyring

Fagforening stævner Hvidovre Kommune

En tillidsrepræsentant gik til ledelsen med kollegaernes klager over arbejdsmiljøet. Kort efter truede ledelsen ham med fyring, og nu har Ingeniørforeningen, IDA, stævnet kommunen.

Ingeniørforeningen IDA har stævnet Hvidovre Kommune. IDA vil have rettens ord for, at en tillidsrepræsentant kan viderebringe kollegaernes kritik til ledelsen uden at skulle frygte for sit eget job.
FOTO: Ebbe Forup
1 af 1

Kan det være rigtigt, at en tillidsrepræsentant skal trues med en fyreseddel for at tage problemer på arbejdspladsen alvorligt?

Nej, mener Ingeniørforeningen, IDA, der kort før jul sidste år valgte at stævne Hvidovre Kommune. Ingeniørernes tillidsrepræsentant Preben Mac har nemlig fået en advarsel for at gå til ledelsen med kollegaernes kritik af arbejdsmiljøet i Plan- og Miljøafdelingen. 

Det er uhørt at true en tilidsmand med en fyring for at udføre det hverv, kollegaerne har valgt ham til.
Juliane Marie Neiiendam, IDA

– Den her sag er total uhørt. Man giver manden en advarsel for at udføre det tillidshverv, han er valgt til. Han har bragt kollegaernes bekymring videre, og det bliver han straffet for, siger Juliane Marie Neiiendam til Arbejderen.

Hun er formand for Ansattes Råd i Ingeniørforeningen, der ser meget alvorligt på sagen. Så alvorligt, at IDA for første gang nogensinde har valgt at rejse en sag på baggrund af en skriftlig advarsel til en tillidsrepræsentant. IDA vil have rettens ord for, at en tillidsrepræsentant kan viderebringe kollegaerne kritik til ledelsen uden at skulle frygte for sit eget job.

– For os er sagen principiel, understreger Juliane Marie Neiiendam.

Forværret arbejdsmiljø

Sagen starter tilbage i juni måned 2016. Her blev Preben Mac og arkitekternes tillidsmand kontaktet af flere og flere af de 20 ansatte i Plan- og Miljøafdelingen. De oplevede, at arbejdsmiljøet var blevet væsentligt forværret efter, at afdelingen havde fået ny leder.

– Folk var ikke glade for at gå på arbejde længere. De oplevede den nye leder som konfronterende og afvisende, når de kom med ideer. De følte heller ikke, at der var tillid til, at de udførte deres arbejde ordentligt, fortæller Preben Mac til fagbladet Ingeniøren.

De to tillidsmænd får et møde i stand med afdelingslederen, og de fortæller hende, hvordan det står til. Det bliver besluttet at samle personalet til en afdelingsdag i september og dér tage sagen om arbejdsmiljøet op. Men på dagen indeholder programmet intet om de arbejdsmiljømæssige problemer, som de to tillidsvalgte havde rejst, og som det ifølge Preben Mac var blevet aftalt, og det gjorde han derfor opmærksom på.

– Så går der et stykke tid, og tillidsmanden bliver indkaldt til tjenstlig samtale. Her deltager en jurist fra IDA, og vi foreslår kommunen at sætte en ekstern konsulent til se på arbejdsmiljøet, og først derefter afgøre, hvorvidt en advarsel er på sin plads eller ej, fortæller Juliane Marie Neiiendam.

Kollegaerne bakker op

Det råd overhører kommunen i første omgang, og den 19. oktober sidste år modtager Preben Mac så en advarsel fra kommunens ledelse. I den står der blandt andet, at han har "udvist kritisabel adfærd i forhold til ledelsen". At han skal "acceptere ledelsesretten og ledelsesbeslutninger", samt at ledelsen vil "indstille ham til uansøgt afsked", hvis han "efter ledelsens vurdering – ikke lever op til de stillede krav og forventninger". 

Ugen inden advarslen havde samtlige fatsansatte i Plan- og Miljøafdelingen underskrevet og sendt et brev til den kritiserede afdelingsleder og direktør for Kultur, Miljø og Vækst i Hvidovre Kommune Gerth Nelth. I brevet står der, at de bakker 100 procent op om den kritik, som Preben Mac har fremført på deres vegne.

– Den kritik, han er gået til ledelsen med, er altså ikke er noget, han selv har fundet på. Advarslen går ikke på hans daglige virke som ingeniør, men er givet til ham, fordi han tager sit tillidshverv alvorligt. En advarsel på det grundlag er uacceptabel, siger Juliane Marie Neiiendam.

Kommunen står fast

Det var efter grundige overvejelser, at Hvidovre Kommune gav Preben Mac en skriftlig advarsel, fortæller Gert Nelth, direktør for Kultur, Miljø og Vækst.

– Det prekære i den pågældende sag er, at dialogen har udviklet sig på en måde, så den ikke længere er konstruktiv. Vi mener, han skal revurdere sin måde at samarbejde på, siger Gert Nelth til Ingeniøren.

IDA har gentagne gange appelleret til kommunen om at genoverveje situationen og trække advarslen tilbage, og dermed undgå en retssag. Det har kommunen afvist, og Preben Mac, der har arbejdet godt 25 år i kommunen, heraf 20 år som tillidsrepræsentant, har således stadig en fyringstrussel hængende over hovedet.

Hvidovre Kommune har iværksat et forløb med eksterne konsulenter for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i Plan- og Miljøafdelingen.

25. jan. 2017 - 18:17   25. jan. 2017 - 18:20

Arbejdsmiljø

noc@arbejderen.dk
Sagen kort

I juni måned 2016 rejser flere og flere kollegaer kritik af arbejdsmiljøet i Plan- og Miljøafdelingen. To tillidsvalgte forelægger kollegaernes bekymringer for afdelingslederen.

1. september holdes der 'Afdelingsdag' for alle ansatte i Plan- og Miljøafdelingen.

26. september indkaldes ingeniørernes tillidsrepræsentant Preben Mac til tjenstlig samtale. Kollegaerne underskriver og sender brev til ledelsen - de står 100 procent bag tillidsmanden.

19. oktober modtager Preben Mav en skriftlig advarsel fra kommunens ledelse.

21. december stævner Ingeniørforeningen Hvidovre Kommune