16 Jul 2020  

KBH: Overskyet, 17 °C

Fagforening og lufthavnsledelse mødes om fratrædelse til 12 fyrede

Efter strejke blandt vagter

Fagforening og lufthavnsledelse mødes om fratrædelse til 12 fyrede

Få timers strejke blandt vagterne i Københavns Lufthavn var udløst af ledelsens behandling af 12 fyrede vagter. Forhandlinger om fratrædelsesaftale fortsætter fredag, hvor fagforening og lufthavnsledelse mødes hos Dansk Industri.

Vagterne, der blandt andet tjekker bagage i Københavns Lufthavn, er i arbejde igen. Fredag forhandler deres fagforening med ledelsen om en fratrædelsesaftale for 12 fyrede.
FOTO: Københavns Lufthavn
1 af 1

I morgen fredag klokken 9:00 mødes repræsentanter fra Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening og Serviceforbundet med ledelsen i Københavns Lufthavn (CPH) hos arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri.

De 12 fyrede er jo ret løntunge, så det ligger lige for, at vi opfatter fyringerne som en måde at spare på.
Ulla Thygesen, VSL

De skal forsøge at blive enige om en fratrædelsesaftale for 12 vagter i SAG-afdelingen (Security Airport Guard), som ledelsen har fyret. Det fortæller Ulla Thygesen, faglig sekretær i Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening (VSL), til Arbejderen:

– Vi har hele tiden ment, at der var tale om uberettigede fyringer, og krævet fyringerne trukket tilbage. Det har vi, fordi vi så, at de fyrede blev erstattet af et tilsvarende antal nye folk.

Slut med tålmodigheden

De fyrede fik beskeden i oktober måned, men trods forhandlinger siden er det ikke lykkedes fagforeningen og CPH's ledelse at blive enige om en tilfredsstillende fratrædelsesordning.

Onsdag havde vagterne fået nok, og de cirka 300, der mødte ind om morgenen, besluttede at nedlægge arbejdet. Arbejdet blev genoptaget efter nogle timer, og der blev indledt forhandling for at løse konflikten på arbejdspladsen og vilkårene for de fyrede.

Ledelsen har ifølge fagforeningen givet manglende arbejdsopgaver som begrundelse for at skære ned på de 130 personer i SAG-afdelingen, der har ansvaret for patruljering, ordens- og beredskabsopgaver i lufthavnen, og som udgør én af fem afdelinger under Security. 

Den forklaring har Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening imidlertid svært ved at tro på.

– Ledelsen har tidligere sagt, at der skulle ske besparelser, og de 12 fyrede er jo ret løntunge. Flere af dem har 20-30 års anciennitet, så det ligger lige for, at vi opfatter fyringerne som en måde at spare på, siger Ulla Thygesen.

CPH: Det var ikke for at spare

Arbejderen har spurgt ledelsen i CPH, om der ligger økonomiske overvejelser i at erstatte erfarne og løntunge medarbejdere med mindre løntunge. Det afviser kommunkationschef i CPH Kenni Leth. I en mail lyder begrundelsen for at afskedige de 12 vagter i oktober måned: "På grund af en nedgang i behovet for vagtopgaver på byggeprojekter var der en overtallighed i medarbejderantallet."

Kommunikationschefen forklarer videre, at de på daværende tidspunkt ikke forventede, at der var behov for at opmande i øvrige dele af Security. "Men på grund af en større personaleafgang i blandt andet vores Security Passenger Check, der står for at håndtere tjek af passagerer, inden de skal ud at flyve, har der efterfølgende været et behov for nyansættelser i en anden del af vores Security-organisation. Der er således ikke tale om de samme stillinger."

Tilbudt genansættelse

Ulla Thygesen forklarer, at vagterne over et stykke tid har udtrykt utilfredshed med ledelsen, som de mener har opført sig uanstændigt overfor de 12 fyrede. Flere af dem har ikke lang tid tilbage på arbejdsmarkedet, og de bliver fyret uden forvarsel og uden at have fået en eneste anmærkning.

– At ledelsen så mandag – efter pres fra vagterne – tilbyder de 12 fyrede genansættelse i andre dele af Security, har de meget svært ved tage alvorligt. De fyrede har indtil fredag til at svare på, om de accepterer tilbuddet, lyder det fra Ulla Thygesen.

Kenni Leth bekræfter, at de 12 fyrede har fået tilbud om genansættelse, og at det er et andet sted i organisationen, hvor "der er opstået et behov for medarbejdere."

Nu mødes parterne i morgen, og Ulla Thygesen stiller med krav om en fornuftig fratrædelsesordning til de fyrede.

CHP ønsker ikke at "gå nærmere ind i, hvad disse drøftelser kan munde ud i," slutter Kenni Leth sin mail til Arbejderen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


06. feb. 2020 - 15:43   07. feb. 2020 - 09:42

Arbejdsmarked

noc@arbejderen.dk