21 Jan 2021  

KBH: Spredte skyer, 5 °C

Fagforbund og kommuner vil begrænse deltid

Klar med projekt

Fagforbund og kommuner vil begrænse deltid

I dag er 40 procent af alle ansatte i kommunerne på deltid. Fremover skal langt flere på fuldtid, mener Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet.

På social- og sundhedsområdet arbejder hele 80 procent af de ansatte på deltid.
FOTO: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix
1 af 1

Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer 51 fagforbund, er gået sammen med Kommunernes Landsforening (KL) om et projekt, der skal gøre fuldtidsansættelse til det normale ude i kommunerne.

Det er fint, at kommunerne vil have flere på fuldtid, men det klinger hult, når de stadig slår langt de fleste stillinger op på deltid.
Mari-Ann Petersen, FOA SOSU

I dag arbejder omkring 40 procent af de ansatte i kommunerne på deltid. Hos nogle faggrupper er andelen langt større.

For eksempel er næsten 80 procent af de ansatte i ældre- og sundhedssektoren på deltid. 

For arbejdsgiverne i Kommunernes Landsforening er det i høj grad udsigten til mangel på arbejdskraft i fremtiden, der bekymrer. 

– Det her er et vigtigt skridt i at fremtidssikre det kommunale arbejdsmarked. Vi skal ganske enkelt lykkes med at få flere kommunale medarbejdere op i tid, hvis vi skal løse udfordringen med mangel på hænder. Det kræver, at alle parter har vilje og mod til at ændre vores praksis og kultur samt afprøve nye veje, siger Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg, i en pressemeddelelse.

Mister mange penge

Deltidsansættelse giver den enkelte en langt lavere livsindkomst og pension.

FOA Ungdom kørte for nogle år siden en kampagne for flere fuldtidsjob. Her lavede de en beregning, der viste, at en nyuddannet sosu-assistent, der blev ansat i en 28-timers stilling, i løbet af sit 47 år lange arbejdsliv ville miste samlet set over 3,5 millioner kroner på grund af lavere løn, mindre feriegodtgørelse og dårligere pension.

Tre ud af fire ansatte på det kommunale arbejdsmarked er kvinder, og 45 procent af kvinderne er på deltid.

Der er derfor også et ligestillingsperspektiv i at mindske antallet af deltidsansatte, påpeger Mona Striib, der er formand for Forhandlingsfællesskabet.

– Fuldtid som det normale er vigtigt for ligestillingen på arbejdsmarkedet. Målsætningen er at give medarbejderne mulighed for at komme på fuldtid, og det skal naturligvis bakkes op af et sundt arbejdsmiljø. Jeg er samtidig glad for, at vi som parter er blevet enige om en langsigtet ambition, hvor vi blandt andet opfordrer landets kommuner til, at stillinger som udgangspunkt opslås på fuldtid, siger Mona Striib i pressemeddelelsen.

Mona Striib er også formand for FOA, der længe har kæmpet for medlemmernes ret til at få en fuldtidsstilling. Mange nyuddannede social- og sundhedsarbejdere oplever, at det er umuligt at få en fuldtidsstilling.

De fleste job er på deltid

Hovedparten af jobbene på plejehjem og i ældreplejen er på deltid. 66 procent af alle stillinger på social- og sundhedsområdet på landsplan slås op som deltidsstillinger. 

– Det er fint, at kommunerne vil have flere på fuldtid, men det klinger hult, når de stadig slår langt de fleste stillinger op på deltid, siger Mari-Ann Petersen, formand for FOA SOSU, i en artikel på fagforeningens hjemmeside.

Hun peger på, at i for eksempel Ballerup Kommune slås hele 77 procent af alle job på social- og sundhedsområdet op som deltidsstillinger.

FOA SOSU har medlemmer i 18 forskellige hovedstadskommuner. Her er omfanget af deltidsarbejde endnu højere end landsgennemsnittet.

– Hvis bare man nåede op på landsgennemsnittet, ville det betyde 438 ekstra årsværk i vores 18 kommuner. Men samtidig hører vi om medlemmer, der ikke kan få flere timer, selvom de ønsker det. Det giver ingen mening, siger Mari-Ann Petersen. 

Hun understreger, at mange medlemmer ikke ønsker at komme op i tid.

– Det skyldes langt hen ad vejen, at de ikke vil kunne holde til det, så hvis kommunerne vil lykkes med at få flere på fuld tid, kræver det fokus på arbejdsmiljøområdet, pointerer hun.

Skal finde nøglekommuner

Projektet om at få flere på fuldtid starter op i løbet af foråret. Der skal igangsættes en debat om projektet rundt omkring på arbejdspladserne i alle kommuner.

Samtidig skal der findes 10-15 nøglekommuner, som skal arbejde sammen med KL og Forhandlingsfællesskabet om at udvikle og afprøve handleplaner og redskaber. De konkrete erfaringer skal siden deles med alle de andre kommuner.

Parterne understreger, at der er tale om et langsigtet projekt, der kommer til at tage tid, og at det ikke er et mål at afskaffe deltid. Det skal stadig være muligt at gå på deltid for for eksempel seniorer, småbørnsforældre og andre, der har ønske om det.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


07. feb. 2020 - 13:09   07. feb. 2020 - 14:49

Arbejdstid

ur@arbejderen.dk