29 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 18 °C

Fødevareforbund skyder OK20 i gang

200 tillidsvalgte til stormøde

Fødevareforbund skyder OK20 i gang

Over 200 tillidsrepræsentanter har været samlet for blandt andet at diskutere, hvordan de kan sikre, at de i 2020 skal stemme om egne overenskomster og ikke en mæglingsskitse.

Knap 230 tillidsrepræsentanter fra Fødevareforbundet NNF har været samlet til stormøde for at forberede sig på de forestående overenskomstforhandlinger.
FOTO: Fødevareforbundet NNF
1 af 1

Fødevareforbundet NNF er ved at ruste sig til de forestående forhandlinger om nye overenskomster. I onsdags havde forbundet i den anledning samlet næsten 230 tillidsrepræsentanter fra hele landet til stormøde i Silkeborg.

Der er en stor frustration over, at forhandlingerne på to af vores største områder er havnet i Forligs-institutionen tre ud af de sidste fire gange.
Jim Jensen, næstformand Fødevareforbundet

I forhandlingerne venter flere udfordringer, varslede næstformand Jim Jensen. En af dem bliver at undgå, at forhandlingerne ender i Forligsinstitutionen, og at store medlemsgrupper ansat i slagteribranchen og fødevareindustrien igen skal stemme om en mæglingsskitse i stedet for et selvstændigt overenskomstforlig.

– Der er en forståelig stor frustration over, at forhandlingerne om en ny overenskomst på to af vores største områder er havnet i Forligsinstitutionen tre ud af de sidste fire gange. Og mens det fødevareindustrielle område kom i mål med en overenskomst i 2014, så er slagterindustrien blevet omfattet af mæglingskitsen i 2010, 2014 og 2017. Det vil vi meget gerne undgå i 2020, lød det fra Jim Jensen.

Jim Jensen har stor forståelse for medlemmernes frustration over, at de tre ud af de sidste fire gange har skullet stemme om en mæglingsskitse i stedet for et selvstændig forlig.
Rune Evensen

Onsdagens møde blev planlagt umiddelbart efter, at OK17-forhandlingerne var afsluttet, skriver forbundet med knap 20.000 medlemmer på sin hjemmeside.

>>LÆS OGSÅ: De fire nej-forbund samler op

I 2017 anbefalede Fødevareforbundet NNF medlemmerne i slagterindustrien og fødevareindustrien at stemme nej. Den opfordring tog medlemmerne til sig. Forbundet havde en samlet nej-procent på 87, og hele 98 procent af de slagteriarbejdere, der stemte, satte kryds ved nej.

Trods det overvældende nej, så blev mæglingsskitsen vedtaget på grund af reglerne om sammenkædning

Utilfredsheden var udbredt, og ikke mindst slagteriarbejderne krævede ændringer for at undgå en gentagelse ved OK20.

Siden 2017 har både forbundsformand Ole Wehlast og næstformand Jim Jensen løftet problemstillingen i FH (og tidligere i LO), men der er ikke opbakning til at ændre procedurerne, kunne næstformanden fortælle de tillidsvalgte.

Formålet med at samle tillidsrepræsentanterne er ønsket om at styrke forbundet forud for OK20-forhandlingerne.

Jim Jensen forklarer:

– På de to områder vil vi gerne have et helt andet forløb, end vi var igennem i 2017. Vi skal gøre, hvad vi kan for at stå et stærkere sted. Og derfor er det vigtigt, at vi allerede nu starter debatten om udfordringer og muligheder ved de kommende forhandlinger. Ikke kun på slagterindustriområdet og det fødevareindustrielle område, men også på butiks- og mejeriområdet.

Som et led i Fødevareforbundets forberedelser af OK20 har forhandlere kørt landet tyndt med OK-bussen og besøgt arbejdspladser med tilsammen næsten 10.000 medlemmer.

De lagde ud den 26. august med besøg i Bilka i Ishøj. Herefter gik turen til Stryhns i Roskilde, hvorefter bussen besøgte aftenholdene på Tom's fabrikker i henholdsvis Hvidovre og Ballerup. Landsturneen sluttede den 4. oktober med besøg på Danish Crown i Holsted, Tican i Brørup og Skare Meat Packers i Vejen.

Blandt de krav, som forhandlerne har taget med sig tilbage i forbundshuset, kan nævnes højere løn, behovet for seniorordninger og bedre mulighed for tidlig tilbagetrækning og forhøjelse af fritvalgsordningen.

Fødevareforbundet NNF's overenskomster er opdelt i fire grupper: butiksområdet, mejeriområdet, det fødevareindustrielle område og slagterindustriområdet.

Du kan følge med i Fødevareforbundets forhandlinger og i forløbet op til, under og efter forhandlingerne på www.ok20.nnf.dk

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


24. okt. 2019 - 11:43   25. okt. 2019 - 15:27

Ok 2020

noc@arbejderen.dk
Sammenkædning af overenskomster
  • Hvor det ikke er muligt for arbejderes og arbejdsgiveres organisationer indenfor én eller flere brancher at blive enige om en overenskomst, kan Forligsinstitutionen træde ind og forsøge af afværge en konflikt ved at overtage organisationernes arbejde og på baggrund af de respektive krav og ønsker udfærdige en såkaldt mæglingsskitse.

  • Mæglingsskitsen bliver – ligesom øvrige indgåede overenskomster – fremlagt og sat til afstemning hos både arbejdsgivere og arbejdere. Arbejdsgiverne skal blot have et flertal af ja-stemmer for at vedtage forslaget, men der gælder andre regler for arbejdernes afstemning: For at forkaste en mæglingsskitse eller et forhandlet overenskomstforlig skal mindst 40 procent af de berørte medlemmer afgive deres stemme. I det tilfælde gælder almindeligt flertal. Er stemmeprocenten under 40, skal ikke alene et flertal af de afgivne stemmer være nej-stemmer – mindst 25 procent af de stemmeberettigede skal samtidigt have stemt imod forslaget, for at det falder.

  • forligsmandslovens afsnit 3 om afstemningsregler fremgår det også, at Forligsinstitutionen kan beslutte, at samtlige eller en række mæglingsforslag skal sættes til afstemning som en helhed, uanset hvordan de berørte fag er organiseret – de såkaldte sammenkædningsregler. Ved en sådan sammenkædning af mæglingsskitser, som omfatter flere fag og organisationer, skal stemmeresultaterne fra de vedkommende organisationer lægges sammen og tilsammen opfylde kriterierne for enten forkastelse eller vedtagelse.

  • Det eneste, som kan forhindre en sammenkædning af flere mæglingsskitser, når først en forhandling er endeligt brudt sammen, er en aftale imellem DA og FH (tidligere LO) om, at man ikke ønsker et eller flere områder og fag sammenkædet.

Kilde: forligsmandsloven