23 Jan 2020  

KBH: Overskyet, 5 °C

Fælles kamp mod diktater fra DI og Finansministeriet

Støtte til OK20

Fælles kamp mod diktater fra DI og Finansministeriet

Københavnske fagforeninger arrangerer konference, der skal opsamle erfaringerne fra OK18 og planlægge maksimal støtte til de privat ansattes overenskomstkamp i 2020.

Her viser privat ansatte deres støtte til de offentlig ansattes overenskomstkamp i 2018 ved en morgenaktion foran Forligsinstitutionen. Nu vil offentligt ansatte gøre gengæld.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Privat og offentligt ansatte er ude i en fælles kamp mod arbejdsgivere, der konstant prøver at forringe arbejdsforholdene og angriber overenskomster og velfærd.

Kampen drejer sig grundlæggende set om vores ret til selv at forhandle vores overenskomster.
Bjarne Høpner, 3F København

Mens arbejdsgiverorganisationen DI svinger taktstokken over de privat ansatte, er de offentligt ansatte presset af diktater fra Finansministeriet, mener en række københavnske fagforeninger, der står bag en faglig konference onsdag den 27. februar.

Her skal deltagerne diskutere erfaringerne fra OK18, og hvordan der kan skabes en succesfuld overenskomstkamp på det private område i 2020 med en markant opbakning fra de offentligt ansatte.

Tak for hjælpen

– Med konferencen vil offentligt ansatte sige tak for hjælpe til de privat ansatte og gøre klart, at vi er parat til at gøre gengæld, sagde Jan Hoby, næstformand i LFS, da repræsentanter fra 15 faglige organisationer i hovedstadsområdet var samlet i går for at forberede konferencen.

 – Det er et super godt initiativ og et godt signal til de privat ansatte, erklærede Per Olsen, formand for LO Hovedstaden.

>> LÆS OGSÅ: Privatansatte varmer op til OK 2020

Debatten på forberedelsesmødet slog fast, at det grundlæggende set er den samme kamp mod forringelse af arbejdsforhold og angreb på overenskomsterne, som offentligt og privat ansatte er ude i.

– Det er en fælles kamp. Der er bare nogle, som står til at komme i ilden nu, mens andre står for tur bagefter. Grundlæggende set drejer kampen sig om vores ret til selv at forhandle vores overenskomster, sagde Bjarne Høpner, formand for 3F København.

DI's dominans

Han pegede på problemet med DI's totale dominans og forsøg på at få alle områder ind under deres hat og styre det centralt.

– Vi skal diskutere, hvordan vi kan stoppe DI's diktater. Reelt er det fire mand i Danmark, der sidder og aftaler, hvordan overenskomsterne på hele det private område skal se ud. To fra DI og to fra CO Industri. Resten af overenskomsterne er ren afskrivning. Efterfølgende kører Finansministeriet på det offentlige område efter, hvad der er aftalt på det private område. Det skal brydes, ellers får vi ikke en fri overenskomstforhandling, tilføjede han.

– Vi står i samme båd. Det I privat ansatte oplever med DI, oplever de offentligt ansatte med Finansministeriet, konstaterede Bjarne Christiansen fra Kost- og Ernæringsforbundet.

>> LÆS OGSÅ: Fælles handling er vejen til sejre ved OK 2020

Med konferencen vil arrangørerne signalere, at de offentligt og privat ansatte står skulder ved skulder ved de privat ansattes overenskomstforhandlinger i foråret 2020.

– En overskrift for konferencen kunne være: Fra OK18 til OK20 – Nej til arbejdsgiverdiktater, foreslog Jan Hoby.

Pres på arbejdstid

Flere pegede på, at spørgsmålet om angreb på arbejdstiden er helt centralt for både offentligt og privat ansatte.

– Vi bliver presset på arbejdstiden, stress er nærmest blevet en folkeepidemi. Det handler om, hvor meget arbejdsgiverne skal bestemme over vores arbejdsliv, sagde Rasmus Balslev fra Dansk Socialrådgiverforening.

Troels Neiiendam pegede på nødvendigheden af også at diskutere den stigende prekarisering af arbejdsmarkedet, hvor stadig færre arbejder under en kollektiv overenskomst, og stadig flere har individuelle og usikre ansættelsesforhold.

– Det griber om sig. HK er ved at lave en særlig fagforening for prekariserede ansatte, og vi mærker også problemet på hjemmehjælpsområdet. Det er en fælles kamp for alle privat og offentligt ansatte. Fortsætter udviklingen kan vi ende med amerikanske tilstande, advarede han.

Pres på forhandlerne

Bjarne Høpner kom også ind på nødvendigheden af at have fokus på fælles kollektive løsninger fremfor individuelle ordninger. Og han slog på behovet for at sikre opbakning både blandt de offentligt ansatte men også i befolkningen som helhed til overenskomstkampen i 2020..

– Det folkelige pres og støtten fra andre er det helt afgørende, når det gælder om at fastholde vores forhandlere, det er den vigtigste lære af overenskomstkampen i 2018. Var der ikke blevet lagt pres på forhandlerne, ville de være stoppet før, de gjorde, erklærede han.

Forberedelsesmødet sluttede med, at der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsenter for de forskellige fagforeninger, der skal arbejde videre med den konkrete planlægning af konferencen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


11. jan. 2019 - 08:35   11. jan. 2019 - 08:40

OK 2020

ur@arbejderen.dk
Faglig konference
  • Københavnske fagforeninger planlægger en faglig konference onsdag den 27. februar kl. 10-16 hos Metal Hovedstaden, Nyropsgade 25.
  • Konferencen vil opsummere erfaringerne fra OK18 og lægge op til en debat af, hvordan offentligt ansatte kan støtte de privat ansattes overenskomstkamp i 2020.
  • Konferencen er åben for tillidsfolk og fagligt aktive fra både det private og det offentlige område.
  • Den 10. januar blev der afholdt et forberedelsesmøde om konferencen. Her deltog repræsentanter fra LO Hovedstaden, Københavns Lærerforening, LFS, 3F København, 3F BJMF, Stilladsarbejderne, Gymnasieskolernes Lærerforening, Kost og Ernæringsforbundet, HK Kommunal, FOA SOSU, FOA afd. 1, FOA Forbund, Dansk Socialrådgiverforening, Uddannelsesforbundet og BUPL Hovedstaden.