29 Oct 2020  

KBH: Overskyet, regn, 8 °C

Få nu sat en stopper for udhulingen af dagpengene

A-kassers budskab til folketingspolitikerne

Få nu sat en stopper for udhulingen af dagpengene

Danske A-kasser tropper i dag op i Folketinget med besked til politikerne om at rette op på dagpengesatsen.

Københavnske fagforeninger dannede i juni måned kæde rundt om Christiansborg med krav om genopretning af dagpengesystemet.
FOTO: Søren Danholm Andersen
1 af 1

Dagpengene er gennem de sidste 20 år blevet udhulet så meget, at det beløb, som arbejdsløse tidligere fik udbetalt på 10 måneder, nu skal række til 12 måneder. Og den udvikling skal vendes hurtigst muligt.

I første omgang og som minimum bør den kommende finanslov sætte en stopper for den automatiske udhuling af dagpengene.
Danske A-kasser

Med det budskab tropper repræsentanter for brancheorganisationen Danske A-kasser i dag torsdag den 8. oktober op på Christiansborg, hvor de håber at møde beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og så mange medlemmer af Beskæftigelsesudvalget som muligt. 

A-kasse-delegationen består af den nyvalgte formand Eva Obdrup, forretningsfører i 3F’s A-kasse, næstformand Villy Dyhr, der er direktør i Akademikernes A-kasse, og Verner Sand Kirk, der er direktør for Danske A-kasser. De taler på vegne af 22 statsanerkendte arbejdsløshedskasser i Danmark og repræsenterer dermed lidt over 2,1 millioner medlemmer. 

Smertegrænsen er nået

A-kasserne mener, at smertegrænsen for længst er nået, og at dagpengene nu skal løftes. I første omgang og som minimum ved, at den kommende finanslov sætter en stopper for den automatiske udhuling af dagpengene.

Udhulingen er ifølge Danske A-kasser den "meget brutale" følge af, at politikerne i årevis har beskåret dagpengene ved brug af salamimetoden. Dagpengene bliver hele tiden lidt mindre værd end lønningerne. Det sker eksempelvis ved, at dagpengene reguleres med en lavere sats end lønudviklingen, ved øgede beskæftigelsesfradrag, ved indførelsen af karensdage og ved nedsat sats for nyuddannede, også kaldet dimittendsats.

Opfølgning på appel

Dagens besøg på Christiansborg er en opfølgning på den appel, som danske A-kasser i forrige måned sendte til samtlige politikere i Folketinget.

>>LÆS OGSÅ: Danske A-kasser kræver løft af dagpenge

Danske A-kasser har produceret en lille film, hvor Verner Sand Kirk forklarer, hvordan der skive for skive er blevet skåret af dagpengene de sidste 20 år:

Endelig har Danske A-kasser udarbejdet et notat, der viser, hvordan dagpengesatsen har udviklet sig siden 2000. Du finder notatet her.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


08. okt. 2020 - 11:03   08. okt. 2020 - 14:12

Dagpenge

noc@arbejderen.dk