04 Dec 2020  

KBH: Spredte skyer, 4 °C

EU's vejpakke endelig vedtaget

Bedre forhold for chauffører

EU's vejpakke endelig vedtaget

EU's vejpakke sikrer på en række områder bedre forhold for lastbilchauffører, som ofte lever en kummerlig tilværelse på de europæiske veje. Formand for 3F Transport Jan Villadsen kalder vejpakken et kæmpeskridt i retning af ordnede forhold for chaufførerne.

Mange lastbilchauffører lever en kummerlig tilværelse på de europæiske veje.
FOTO: Guillaume Souvant/AFP/Ritzau Scanpix
1 af 1

Efter tre års tovtrækkeri blev den såkaldte "vejpakke" endelig vedtaget i EU-parlamentet onsdag i denne uge.

Vejpakken betyder først og fremmest, at det bliver slået fast, at der skal køres til danske lønninger på danske landeveje.
Henning Hyllested, transportordfører for Enhedslisten

Vedtagelsen i Parlamentet er sidste skridt, inden de nye regler træder i kraft – en del allerede senenere i år.

EU's vejpakke sikrer på en række områder bedre forhold for lastbilchauffører, som ofte lever en kummerlig tilværelse på de europæiske veje. Og pakken får da også mange roser med på vejen.

>> LÆS OGSÅ: Menneskehandel og svindel florerer i europæisk vejtransport

Formand for 3F Transport Jan Villadsen kalder vejpakken et kæmpeskridt i retning af ordnede forhold for de mange hårdtarbejdende chauffører på Europas veje. 

– Vi har kæmpet for et ordentligt arbejdsmiljø i snart 10 år. Det er en kæmpesejr for chaufførerne og den seriøse del af vognmandsbranchen, siger Jan Villadsen til Fagbladet 3F.

Vognmænd glæder sig

DTL, som er brancheorganisation for danske vognmænd, kalder vedtagelsen af vejpakken for "en vigtig sejr".

– Tillykke til de ordentlige vognmænd og deres chauffører – de kan nu reelt se frem til langt mere fair vilkår at operere på, siger Erik Østergaard, administrerende direktør i DTL.

Han understreger dog også, at der nu udestår endnu en hård omgang, hvor de politiske beslutninger skal omsættes i konkret og håndterbar myndighedskontrol.

Danske lønninger

Vejpakken sikrer blandt andet, at chauffører kan vende hjem hver fjerde uge og lastbilen hver ottende uge, reglerne for cabotagekørsel og postkasseselskaber bliver strammet, og myndighedernes håndhævelsesmuligheder bliver udvidet.

– Vejpakken betyder først og fremmest, at det bliver slået fast, at der skal køres til danske lønninger på danske landeveje, siger Henning Hyllested, som er transportordfører for Enhedslisten.

– På den måde supplerer vejpakken og den nye danske lov, som vi lige har vedtaget, hinanden på bedste vis. Nu gælder der overenskomstmæssige vilkår, når fremmede chauffører kører cabotagekørsel på danske landeveje.

>> LÆS OGSÅ: Ny aftale sikrer mindsteløn for chauffører

– Vejpakken betyder samtidig, at kontrollen med forholdene for chaufførerne bliver skærpet – noget vi allerede har taget højde for i den nye danske lovgivning med forøgede bevillinger til politiets og Færdselsstyrelsens kontrolindsats. Effektiv kontrol er altafgørende for, om vejpakken får den betydning, som den på papiret har, understreger Henning Hyllested.

Filippinske chauffører

Enhedslistens transportordfører vurderer, at vejpakken bidrager til, at konkurrencen mellem vognmændene bliver mere fair.

– De vognmænd, som aflønner og behandler deres chauffører ordentligt, bliver nu ikke længere udsat for unfair konkurrence fra billige østchauffører eller chauffører fra tredjelande, som de filippinere vi så i slumlejren i Padborg for godt to år siden, siger Henning Hyllested, som glæder sig over vedtagelsen af vejpakken.

De filippinske chauffører, som kørte for vognmandsfirmaet Kurt Beier Transport, havde fået opholds- og arbejdstilladelse gennem Kurt Beiers datterselskab i Polen og kunne derefter frit tage til andre EU-lande for at arbejde.

Chaufførerne arbejdede og levede dog under så kummerlige forhold i Danmark, at anklagemyndigheden netop i denne uge har rejst tiltale mod Kurt Beier for "åger af særligt grov beskaffenhed", skriver Fagbladet 3F.

EU's indre marked

Rina Ronja Kari, som sad i EU-parlamentet i sidste periode, deltog som medlem af parlamentets beskæftigelsesudvalg i forhandlingerne om EU's vejpakke.

Hendes vurdering i april 2019 var, at pakken på daværende tidspunkt var et fremskridt, men stadig fyldt med huller.

– Vi kan ikke forandre de grundlæggende problemer i EU, som udspringer af EU's indre marked og den uhæmmede frie bevægelighed, men vi kan kæmpe med næb og klør for at give bedre muligheder for at kræve lige løn for samme arbejde på samme sted, sagde Rina Ronja Kari dengang til Arbejderen.

Vejpakken er et fremskridt

I dag lyder vurderingen fra Enhedslistens medlem af EU-parlamentet, Nikolaj Villumsen, at der er mange ting at glæde sig over i vejpakken, men også forhold, som kunne have været bedre:

– Det har været en aldeles hård kamp at få vejpakken på plads. Der er stærke kræfter, der har kæmpet imod den lige til det sidste. Nu er den forseglet, og det betyder et opgør med postkasseselskaber, og vi har fået lukket en stor del af hullerne med social dumping på landevejene. Det kan vi kun glæde os over.

– Vejpakken er uden tvivl et stort fremskridt for alle chauffører på vejene i EU’s medlemslande. Der er stadig en række ting, der sagtens kunne være bedre, og jeg vil fortsat arbejde for bedre løn- og arbejdsvilkår og bekæmpe social dumping. Nu er de første skridt taget med vejpakken, siger Nikolaj Villumsen.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


09. jul. 2020 - 14:51   10. jul. 2020 - 10:49

Transport

bi@arbejderen.dk
EU's vejpakke

Efter tre års tovtrækkeri blev EU's vejpakke vedtaget i EU-parlamentet den 8. juli 2020.

Hovedpunkterne i pakken:

  • Chauffører skal fremover betragtes som udstationerede fra første dag, når de kører cabotagekørsel (det vil sige kørsel, hvor en udenlandsk chauffør, efter at have leveret varer fra sit hjemland til Danmark, kører rundt med gods internt i Danmark). Det betyder, at en udenlandsk chauffør skal betales en dansk løn, uanset hvor lastbilen er registreret, eller chaufføren er ansat. 

  • Efter højst tre cabotageture fordelt over højst syv dage skal lastbil og chauffør ud af landet i mindst fire dage. 

  • Brugen af postkasseselskaber bekæmpes ved at stille strengere krav til kørselsaktivitet i det land, hvor selskabet er registreret. Lastbiler på internationale ture skal vende hjem til virksomheden mindst hver ottende uge. 

  • Chaufførens lange, ugentlige hvil skal tages et andet sted end i førerhuset, og virksomhederne skal betale for chaufførernes indkvartering, når chaufføren skal holde weekendhvil uden for køretøjet. 

  • Chaufførerne får ret til at vende hjem til deres hjemland mindst hver fjerde uge. 

  • Kravene til automatisk kontrol i lastbilerne strammes, så det bliver nemmere for myndighederne at håndhæve reglerne. 

  • Varevogne omfattes også af reglerne. 

De første regler i vejpakken vil allerede gælde umiddelbart efter, at de nye retsakter bliver offentliggjort i EU-tidende i løbet af sommeren 2020. Herefter vil de øvrige nye regler træde i kraft, i takt med at de bliver implementeret.

Kilde: Fagbladet 3F og Transport- og Boligministeriet