10 Aug 2020  

KBH: Spredte skyer, 19 °C

EU-vejpakke forhindrer ikke social dumping

Kritik af nyt udspil

EU-vejpakke forhindrer ikke social dumping

EU-Kommissionen vil sikre fair konkurrence og fair regler i den europæiske transportbranche. Men Kommissionens nye vejpakke kan betyde enden på den danske vognmandsbranche, lyder kritikken.

Lastbilen er de udenlandske chaufførers andet hjem. De arbejder i bilen, laver mad og sover i den. Her holder udenlandske lastbiler side om side på en østjysk rasteplads.
FOTO: PN
1 af 1

Den længede ventede vejpakke, som EU-Kommissionen offentliggjorde i onsdags, forhindrer ikke, at der fortsat vil foregå social dumping på transportområdet.

De nye regler for cabotagekørsel kan i yderste konsekvens betyde, at man slagter den danske vognmandsforretning.
Jørgen Christensen, 3F Aabenraa

Det mener Jørgen Christensen, der er brancheansvarlig for transportgruppen i 3F Aabenraa.

– Tværtimod så frygter jeg, at de nye regler for cabotagekørsel i yderste konsekvens kan betyde, at man slagter den danske vognmandsforretning, siger han til Arbejderen.

Cabotagekørsel kan forklares som indenrigstransport i et andet land end speditørens hjemland. Det kan for eksempel være en portugisisk lastbil med tomater til Aarhus, som på hjemvejen skal køre til Odense med et læs indenlandske varer.

Social dumping

I dag tillader reglerne, at chaufføren kan tage tre cabotageture på syv dage efter aflæsning af et internationalt læs. Nu foreslår EU-Kommissionen, at der skal kunne køres et ubegrænset antal ture i løbet af fem dage, og understreger at ændringen skal ses som et led i kampen mod den udbredte sociale dumping på de europæiske veje.

– Man kan jo nå at køre en del indenrigsture på fem dage. Men hvad så når de fem dage er gået? Kan de så bare køre ned over grænsen og tilbage igen. Det har jeg ikke set noget om i det, jeg har læst indtil nu, siger Jørgen Christensen.

Den sønderjyske fagforeningsmand mener, at man kan opstille alle de regler man vil, men hvis ikke der er tilstrækkelig kontrol med, om reglerne bliver overholdt, så hjælper de lige lidt. Selv kan kan underholde længe med historier om, hvordan reglerne bliver udnyttet til det yderste.

Ofte bliver de udenlandske lastbiler nemlig i Danmark, hvor de kører rundt med gods til dumpingpris - også kaldet ulovlig cabotage-kørsel eller piratkørsel. Flere vognmænd og speditører har ligefrem sat cabotage-kørsel i system, og ofte bliver reglerne brudt, fordi det er svært for myndighederne at kontrollere. 

Socialdemokrat jubler

MEP'er for Socialdemokratiet, Ole Christensen, mener derimod, at Kommissionens udspil er et stort skridt i den rigtige retning i kampen mod social dumping og unfair konkurrence i vejtransporten.

"Hvis udenlandske chauffører kører ture i Danmark, skal de betragtes som udstationeret arbejdskraft, og så skal de have overenskomstmæssig løn," skriver han på sin Facebook-profil.

– I det, jeg har læst, står der, at aflønningen skal ske i henhold til den lovbestemte mindsteløn, og sådan én har vi jo ikke i Danmark. Men kan vi få igennem, at de udenlandske chauffører skal have overenskomstmæssig løn, så er den side af sagen i orden, lyder det fra Jørgen Christensen, der står fast på, at ud fra hans nuværende kendkab til vejpakkens indhold, så hjælper den ikke i kampen mod social dumping.

Hviletider

Vejpakken indeholder også forslag til ændringer af en række andre fælles EU-regler på transportområdet så som vejskatter, arbejdstid og også i forhold til hviletid, hvor der var store bekymringer om, hvad der var i vente.

– Kommissionen lægger op til at der fortsat afholdes et ordinært ugehvil på 45 timer, og at det ikke må finde sted i lastbilen. Det er der sådan set ikke noget nyt i, siger Kjeld H. Jensen, der er miljøkonsulent i Transportgruppen i 3F's forbundshus i København. 

Han synes, det er godt, at det bliver gjort klart, at chaufføren enten skal have mulighed for at komme hjem i sin egen seng eller at vognmanden skal betale for en "passende" overnatningsmulighed til chaufføren. Til gengæld er ham mindre tilfreds med forslaget om at det bliver muligt at afholde to såkaldt reducerede ugehvil i træk.

– Så kan der gå op til tre uger, hvor chaufføreren ikke kommer ud af sin bil . Det er de vilkår speditøren vil tilbyde sine ansatte. Gad vide, om de selv ville finde sig i det, lyder det fra Kjeld H. Jensen.

Vejpakken skal nu diskuteres og forhandles mellem medlemslandenes politikere og myndigheder. I sidste ende er det Europa-Parlamentet, der skal stemme de ændringer igennem, som måtte komme. En endelig beslutning og ikrafttræden forventes at ligge et par år ude i fremtiden.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


31. maj. 2017 - 15:37   02. jun. 2017 - 08:34

Vejpakke

noc@arbejderen.dk
EU's vejpakke

EU-Kommissionens 'vejpakke' indeholder forslag til fælles regler for områder som: Cabotagekørsel, social dumping og mindsteløn, køre- hviletidsregler og ugehvil, arbejdstid, digital kontrol og vejskatter.

  • Udstationering: Chauffører, der kører eksportkørsel, skal betragtes som udstationerede efter de første tre dages kørsel i udlandet pr. måned.Og have minimum-aflønning efter samme niveau som i de lande, kørslen foregår.
  • Cabotage-kørsel: Udenlandske chauffører skal fremover kunne køre et ubegrænset antal ture i op til fem dage ad gangen efter afslutningen af den indgåede, internationale transport. Cabotage-kørsel omfattes af reglerne for udstationering og chaufførerne skal aflønnes med mindstelønnen i det land, de kører i - såfremt det pågældende lands lønniveau er højere end i chaufførens hjemland.
  • Postkasseselskaber: Bedre samarbejde mellem medlemslandene om kontrol med såkaldte postkasseselskaber - selskaber oprettet af transportvirksomheder i andre lande alene med det formål at omgå regler, skat, kontrol og overenskomster.
  • Ugehvil: Der skal fortsat afholdes et ordinært ugehvil på 45 timer. Det understreges også, at det ikke må finde sted i lastbilen. Enten skal chaufføren have mulighed for at komme hjem, eller der skal være en "passende" overnatningsmulighed til chaufføren - betalt af vognmanden. Til gengæld bliver der mulighed for at afholde to reducerede ugehvil i træk af mindst 24 timers varighed men under 45 timer.

Kilde: 3F og lastbilmagasinet.dk