26 Sep 2018  

KBH: Spredte skyer, 12 °C

EU-direktiv angriber den danske model

Opfordrer fagbevægelsen til at sige fra

EU-direktiv angriber den danske model

EU-kommissionens forslag til revision af udstationeringsdirektivet løser ikke det grundlæggende problem tilbage fra Laval-dommen i 2007, påpeger Enhedslistens Finn Sørensen.

Især blandt bygningsarbejderne er der mange udstationerede arbejdere i Danmark.
FOTO: Asger Ladefoged/Scanpix
1 af 1

En samlet fagbevægelse må sige fra over for EU-kommissionens forslag til revision af udstationeringsdirektivet. Det betyder nemlig, at definitionen af mindsteløn forsvinder helt ud af hænderne på arbejdsmarkedets parter. 

Således lyder det fra Enhedslistens Finn Sørensen ovenpå at EU-kommissionen tirsdag fremlagde sit forslag til nyt udstationeringsdirektiv.

Forslaget betyder, at definitionen af mindsteløn forsvinder helt ud af hænderne på arbejdsmarkedets parter.
Finn Sørensen, Enhedslisten

Formålet med at revidere direktivet er ellers at "at fremme lige konkurrencevilkår og overholdelse af arbejdstagernes rettigheder", skriver EU-kommissionen i en pressemeddelelse.

– Jeg har fra min første dag som kommissær sagt, at vi er nødt til at lette arbejdskraftens bevægelighed, men at det skal ske på en retfærdig måde. Det forslag, vi fremlægger i dag, vil skabe en retlig ramme for udstationering, der er klar, retfærdig og let at håndhæve, siger Marianne Thyssen, EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold.

Men ifølge Finn Sørensen er problemet, at det reviderede direktiv ikke rokker ved den gamle Laval-dom fra december 2007.

Her underkendte EU-domstolen de svenske bygningsarbejderes konflikt for at få overenskomst med det lettiske firma Laval og co. Det skete gennem en fortolkning af udstationeringsdirektivet, som sagde, at medlemslandene og deres fagforeninger ikke må stille de samme krav om løn og ansættelsesvilkår til udstationerede virksomheder, som til medlemslandenes egne virksomheder.

– I det reviderede direktiv er dette helt afgørende problem ikke løst. EU-domstolen har begrænset konfliktretten og fortolket udstationeringsdirektivet som et maksimumsdirektiv. Det betyder, at man afskærer medlemslandene fra at beskytte sig effektivt imod social dumping. Selv om der er mindre forbedringer i forslaget, så rettes der ikke op på dette problem, siger Finn Sørensen til Arbejderen.

Enhedslisten vil nu stille et beslutningsforslag i Folketinget, som pålægger regeringen at arbejde for, at udstationeringsdirektivet bliver et minimumsdirektiv.

– Fagforeninger og medlemslande skal have ret til at stille de samme krav til udenlandske virksomheder som til værtslandets, og fagforeningerne skal have ret til at konflikte for at opnå lige løn for lige arbejde. Den danske regering skal også kræve en social protokol i Traktaten, som slår fast, at faglige og sociale rettigheder står højere end kapitalens ret til fri bevægelighed, lyder det fra Finn Sørensen.

10. mar. 2016 - 07:30   18. mar. 2016 - 16:36

Udstationering

bi@arbejderen.dk
Laval-sagen
  • Laval-dommen blev afsagt den 18. december 2007 af EU-domstolen. Den dømte de svenske bygningsarbejderes konflikt mod det lettiske firma Laval un Partneri for ulovlig.

  • Bygningsarbejderne konfliktede for at sikre samme løn til lettiske og svenske bygningsarbejdere. EU-domstolen afgjorde, at konflikten var en ulovlig begrænsning af den fri bevægelighed af tjenesteydelser og i strid med direktivet om udstationering af arbejdstagere.

  • Laval-dommen er blot én flere EU-domme, der alle slår fast, at faglige og sociale rettigheder må vige for EU-traktatens krav om kapitalens, arbejdskraftens, tjenesteydelsernes og varenes frie bevægelighed.

  • Også i Danmark fik Lavalsagen konsekvenser, og førte til en dansk lov, som begrænser, hvilke krav fagbevægelsen kan rejse overfor udstationerende virksomheder.