20 Sep 2020  

KBH: Overskyet, tåge, 12 °C

Enhedslisten i Odense vil stoppe misbrug af gratis arbejdskraft

Gratis arbejdskraft

Enhedslisten i Odense vil stoppe misbrug af gratis arbejdskraft

I 2019 blev der oprettet i alt 10.591 virksomhedspraktikker hos offentlige og private virksomheder i Odense Kommune. Enhedslisten vil kombinere praktikken med løntimer.

Store dagligvarekæder som Coop og Salling Group er storforbrugere af virksomhedspraktikanter.
FOTO: Siine Fiig
1 af 1

Det skal være slut med at bruge arbejdsløse som gratis arbejdskraft i Odense. Når jobcentret sender arbejdsløse i virksomhedspraktik, skal forløbet handle om træning, oplæring, opkvalificering og lignende, ligesom praktikken skal kombineres med løntimer, mener Enhedslisten.

Det her er rendyrket statsstøtte til virksomheder, der i øvrigt giver overskud i milliardklassen.
Per Tønnesen, HK Handel

– Arbejdsløse i virksomhedspraktik skal altså ikke tage arbejde fra ordinært ansatte, siger Reza Javid, der er byrådsmedlem for Enhedslisten og medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget, til Arbejderen.

Han rejste den 9. juni et forslag i udvalget om, at Odense Kommune, der er en af de helt store brugere af virksomhedspraktikker, skal ændre praksis og begynde at stille krav om at kombinere oplæring med løntimer, når arbejdsløse henvises til praktik i eksempelvis Netto eller Brugsen.

– Det er vigtigt, at borgeren selv, jobkonsulenten og praktikstedet alle er opmærksomme på, hvornår der er tale om ordinært arbejde for virksomheden. Det er vigtigt at skelne mellem oplæring og ordinære arbejdsopgaver. Den arbejdsløse skal have ordinær løn for de timer, hvor der udføres ordinært arbejde, forklarer Reza Javid.

Nu undersøges det nærmere

Medlemmerne af Beskæftigelses- og Socialudvalget tog positivt imod forslaget fra Enhedslisten. Der var enighed om, at omfanget og brugen af virksomhedspraktikker i kommunen skal undersøges nærmere. Spørgsmålet kommer så op på et senere møde, men det er der endnu ikke sat dato på.

Baggrunden for forslaget bunder i oplysninger, som Enhedslisten har fået fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense. I 2019 blev der oprettet i alt 10.591 virksomhedspraktikker hos offentlige og private virksomheder i kommunen. Den branche, som toppede, var engros- og detailhandlen med 2.798 praktikker.

Omstridt værktøj

Virksomhedspraktik har i årevis været et omstridt værktøj i beskæftigelsesindsatsen. Både borgere, politiske partier og faglige organisationer har kritiseret virksomhedspraktik, som de mener bliver misbrugt. 

HK Handel er en af de faglige organisationer, der har råbt særlig højt og forsøgt at begrænse anvendelsen af virksomhedspraktik i dagligvarehandlen. Det sker på baggrund af henvendelser fra medlemmerne, der oplever, at virksomhedspraktikanter i større og større omfang går ind og overtager opgaver, som ellers udføres af ansatte på ordinære vilkår.

Forbundet mener, at store detailhandelskæder misbruger ordningen som en slags skjult statsstøtte. Ifølge en opgørelse fra Folketingets Beskæftigelsesudvalg sparede Salling Group og Coop henholdsvis op til 295 millioner kroner og 284 millioner kroner i lønudgifter i 2017 gennem støttet beskæftigelse. Den type statstøtte er i strid med EU's regler, mener HK Handel, der i april måned henvendte sig til EU-kommissionen i håb om, at det kan blive afklaret.

– Arbejdsløse i virksomhedpraktik skal altså ikke tage arbejde fra ordinært ansatte, mener Reza Javid fra Enhedslisten i Odense.
Privat

Ifølge HK-sektoren udgør detailbranchen 10 procent af beskæftigelsen i Danmark, men modtager 32 procent af praktikforløbene på det private arbejdsmarked. Virksomheder i detailhandlen bytter den ene praktikant ud med den anden, og praktikken fører kun sjældent til et regulært job.

Statstøtte

En analyse foretaget af Analysefirmaet Højbjerre Brauer Schultz for HK Handel i 2019 viser, at 15 procent af de borgere, som har haft et praktikforløb i detailbranchen, er i fast beskæftigelse efter et år, men det er kun syv procent, som har fået job i detailbranchen.

– Vi ved, at det stort set ikke medfører nogen former for ordinær beskæftigelse. Det her har altså ikke noget med beskæftigelsesfremme at gøre. Det her er rendyrket statsstøtte til virksomheder, der i øvrigt giver overskud i milliardklassen, siger sektorformand Per Tønnesen til hk.dk.

Tilbage i Odense viser tal fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ligeledes, at virksomhedspraktik har en begrænset effekt, selv for de såkaldt "aktivitetsparate ledige". 

I Odense var der i 2019 kun 4,74 procent ud af 1.520 aktivitetsparate praktikanter, som var blevet selvforsørgende tre måneder efter afsluttet praktik, nævner Reza Javid som eksempel.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


07. aug. 2020 - 07:32   07. aug. 2020 - 10:21

Virksomhedspraktik

noc@arbejderen.dk
Fakta om virksomhedspraktik

Antallet af virksomhedspraktikforløb er steget fra ca. 50.000 i 2007 til over 200.000 i 2019. De udgør en fortsat stigende andel af alle aktiveringsforløb.

En fjerdedel af alle virksomhedspraktikker i den private sektor var i detailbranchen i 2018.

Ifølge en opgørelse fra Folketingets Beskæftigelsesudvalg sparede Salling Group og Coop henholdsvis op til 295 millioner kroner og 284 millioner kroner i lønudgifter i 2017 gennem støttet beskæftigelse.

HK Handels medlemmer oplever, at virksomhedspraktikanter er en fast del af dagligdagen på deres arbejdsplads, og at virksomhedspraktikanter i vidt omfang udfører de samme arbejdsopgaver som de fastansatte. 

Kilder: HK Handel