03 Dec 2020  

KBH: Overskyet, 2 °C

Enhedslisten forfølger sag om dårligere løn- og arbejdsforhold efter udbud i hovedstaden

Debat i regionsrådet

Enhedslisten forfølger sag om dårligere løn- og arbejdsforhold efter udbud i hovedstaden

Partierne i Region Hovedstaden er enige om, at der skal sikres ordentlige løn- og arbejdsforhold efter udbud af regionens respirationshold. Men det eneste, der blev besluttet på møde tirsdag, var at gøre status efter afslutning på forhandlinger.

Annie Hagel, medlem af regionsrådet i hovedstaden.
FOTO: Enhedslisten
1 af 1

I tirsdags diskuterede regionsrådet i hovedstaden problemet med, at 40 sygeplejersker har udsigt til dårligere løn- og arbejdsvilkår, efter at de er virksomhedsoverdraget fra regionen til det private firma AjourCare.

Det spillede sikkert også ind på tilslutningen, at vi dengang fik at vide, at administrationen regnede med, at der kunne spares omkring 13 millioner kroner om året ved udliciteringen.
Annie Hagel, Enhedslisten

AjourCare vandt sidste år et udbud om overtagelse af regionens respiratoriske hold, der hjælper mennesker, der er afhængige af en respirator, i deres egne hjem. Firmaet har fra 1. april næste år varslet markante forringelser af løn- og arbejdsforhold for sygeplejerskerne, oplyser Dansk Sygeplejeråd.

Det var Enhedslisten, der havde fået punktet om udbudssagen på dagsordenen på regionsrådsmødet tirsdag. Partiet finder det alarmerende, at de 40 sygeplejersker trods krav i kontrakten om overenskomstlignende vilkår har udsigt til dårligere løn- og arbejdsforhold. Forhandlingerne om overenskomst mellem parterne er indtil nu ikke mundet ud i et resultat.

>> LÆS OGSÅ: Privat firma forringer løn og arbejdsforhold for sygeplejersker og SUSU'er efter udbud

Debat i regionsrådet

– Vi blev lovet inden udbuddet, at de ansatte ville få samme eller bedre vilkår efter udbuddet. Det var en politisk beslutning at gennemføre udbuddet. Derfor skylder vi også de ansatte, at vi som politikere tager stilling, når der er udsigt til forringede løn- og arbejdsforhold, sagde Annie Hagel, medlem af regionsrådet for Enhedslisten, da sagen blev diskuteret i regionsrådet tirsdag.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) og andre af regionens politikere erklærede sig på stribe enige i, at der skal sikres ordentlige løn- og arbejdsforhold ved udlicitering. Samtidig argumenterede de med, at politikerne ikke skal blande sig i en forhandling mellem arbejdsmarkedets parter. 

– Lige nu er der en tæt og konstruktiv dialog mellem regionens administration, Dansk Sygeplejeråd og AjourCare om det her. Det er ikke os som politikere, der skal fortælle, hvad de overenskomstmæssige vilkår skal være, sagde Sophie Hæstorp Andersen.

Hun foreslog samtidig, at der efter afslutning på drøftelserne skal gøres status over sagen på et kommende møde i regionens forretningsudvalg.

– Vi blander os ikke i forhandlinger om overenskomst. Men vi råber vagt i gevær om, at der er tale om et brud på ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler, hvis der ikke sikres overenskomstmæssige forhold. Det handler jo om hele regionens udbudsforretning, hvordan vi er forpligtet af konventioner, og hvordan vi sikrer overenskomstmæssige forhold, sagde Tormod Olsen fra Enhedslisten.

Debatten endte med, at formandens forslag om en status i forretningsudvalget på et kommende møde blev vedtaget.

Sophie Hæstorp Andersen udtrykte forhåbning om, at parterne bliver enige. Lykkes det ikke, må sagen gå sin gang i det fagretslige system, konstaterede hun.

Enhedslisten hager sig fast

Enhedslisten vil forfølge sagen og gøre alt for at sikre sygeplejerskerne overenskomstmæssige forhold og undgå gentagelser af forløbet ved fremtidige udbud, siger Annie Hagel til Arbejderen.

– Vi ser frem til status i forretningsudvalget. Hvis forhandlingerne mellem parterne går i stå, tager vi sagen op igen. Derudover stiller vi en række spørgsmål omkring kontrakten med AjourCare, blandt andet om vi har mulighed for at opsige den, om vi kunne have stillet skrappere krav til løn- og arbejdsforhold, og hvad der skal til, for at regionen kan tage opgaven tilbage, siger Annie Hagel.

Enhedslisten stemte som det eneste parti imod, da et flertal i regionsrådet sidste år besluttede, at AjourCare skulle overtage regionens respirationshold. SF undlod at stemme, mens de øvrige partier stemte for.

– Det spillede sikkert også ind på tilslutningen, at vi dengang fik at vide, at administrationen regnede med, at der kunne spares omkring 13 millioner kroner om året ved udliciteringen. De forklarede det med, at AjourCare havde lavere administrationsomkostninger og en anden overenskomst, fortæller Annie Hagel.

Da hun dengang spurgte ind til, hvilken overenskomst AjourCare havde, var svaret, at de slet ikke havde overenskomst. Administrationen argumenterede med, at man ikke kan stille krav om kollektiv overenskomst i et udbud på grund af EU's udbudsbestemmelser.

DSR peger på fortsat uklarhed

Inger Margrete Dyrholm Siemsen, kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd Hovedstaden, glæder sig over, at der er enighed i regionsrådet om, at der skal sikres ordentlige løn- og arbejdsvilkår ved udbud af opgaver.

– Det er jo også derfor, at der er indføjet en social klausul om overenskomstlignende vilkår i kontrakten. Problemet er, at den sociale klausul ser ud til at være elastik i metermål, og det ændrer mødet desværre ikke på. Så længe det ikke er klart, hvad der menes med overenskomstlignende vilkår, vil det skabe utryghed og forvirring, siger Inger Margrete Dyrholm Siemsen.

Hun understreger, at Dansk Sygeplejeråd naturligvis deltager konstruktivt i kommende drøftelser med regionens administration og AjourCare.

Sygeplejerskerne glæder sig også over, at AjourCare på nogle områder har rykket sig.

I de første varsler til de 40 sygeplejersker om individuelle vilkår fra 1. april næste år blev der lagt op til, at de skulle være timelønnede i stedet for månedslønnede, og at de ikke længere ville have en arbejdsgiverbetalt pause. Ledelsen i AjourCare har efterfølgende meddelt, at der vil blive tale om månedsløn og en betalt pause.

Men Inger Margrete Dyrholm Siemsen understreger samtidig, at de varslede vilkår fortsat indeholder væsentlige forringelser i sygeplejerskernes vilkår, der ligger langt fra vilkårene i den kollektive overenskomst, som sygeplejerskerne kommer fra.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. nov. 2020 - 07:59   20. nov. 2020 - 08:00

Overenskomst

ur@arbejderen.dk
Hjælp til respiratorbrugere i Region Hovedstaden
  • Region Hovedstaden tilbyder hjælp i hjemmet til mennesker, der er afhængige af respirator, fordi de ikke kan trække vejret ved egen hjælp.
  • I alt er der omkring 200 borgere i Region Hovedstaden, der modtager respiratorisk overvågning og behandling i hjemmet. 
  • Regionens 30 faglærte respiratoriske hjælpehold bestående af sygeplejersker, SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere blev den 1. februar i år samlet under det private firma AjourCare. 
  • Før den 1. februar var omkring halvdelen af hjælpeholdene ansat direkte under Region Hovedstaden og var dermed omfattet af regionens kollektive overenskomst. Men i juni 2019 besluttede et flertal i regionsrådet efter et udbud, at alle respirationshold skulle samles i AjourCare, der allerede havde ansvaret for en del hold.
  • Som en konsekvens af den beslutning blev 40 sygeplejersker og 35 SOSU'er den 1. februar i år virksomhedsoverdraget fra Regionens Hjælpeordning for Respirationsbrugere til AjourCare, der ikke havde overenskomst.
  • Regionens Hjælpeordning for Respirationsbrugere blev oprettet i december 2016, da regionen måtte overtage ansvaret for 24 hjemmerespiratorordninger fra det private firma Kinnerup Care, der i en længere periode havde haft alvorlige problemer med at klare opgaven. Regionen besluttede dengang, at det efter et par år skulle vurderes, om opgaven fremover skulle ligge i offentligt eller privat regi.