27 Feb 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, 7 °C

En tredjedel arbejder under "atypiske" forhold

Fast arbejde er på vej ud

En tredjedel arbejder under "atypiske" forhold

Den fastansatte med 37 timers arbejde om ugen er ved at blive erstattet af deltidsansatte, ansatte på korttidskontrakter eller vikararbejdere.

Det er især gruppen af ansatte på deltid med under 15 timer om ugen, der er i vækst. Blandt dem er mange ufaglærte kvinder.
FOTO: Uffe Weng / Scanpix
1 af 1

Ved udgangen af 2015 var omkring 873.000 "atypisk beskæftigede" i Danmark. Det er næsten en tredjedel, eller 32,3 procent, af landets 2,7 millioner beskæftigede.

Det viser en undersøgelse, som arbejdsmarkedsforsker Steen Scheuer har lavet for LO. 

Især blandt unge mellem 18 og 29 år er atypisk beskæftigelse blevet typisk.

Begrebet fast arbejde synes dermed på vej ud af det danske arbejdsmarked. Den fastansatte med 37 timers arbejde om ugen er ved at blive erstattet af deltidsansatte, ansatte på korttidskontrakter eller vikararbejdere. Det kan også være "selvstændige", der kun arbejder for den samme "kunde" – og dermed reelt arbejder på lønmodtagerlignende vilkår.

Undersøgelsen afslører samtidig, at det især er blandt unge, at atypisk beskæftigelse er blevet – typisk.

I dag er mere end halvdelen af de 18-29-årige atypisk beskæftiget. Ifølge undersøgelsen, der dækker et repræsentativt udsnit af danskere på arbejdsmarkedet, gælder det for hele 58 procent. Omvendt er kun 18 procent af de 40-49-årige atypisk beskæftigede.

Især vækst i deltid

Overraskende nok viser undersøgelsen også, at vikararbejde og midlertidig ansættelse ikke har set de store udsving i tidsrummet 2000-2015. Til gengæld er andelen af deltidsansatte i samme periode vokset fra 20 til 25 procent.

Især er antallet af ansatte med en arbejdstid på under 15 timer om ugen vokset, ifølge undersøgelsen med op til 50.000 personer alene fra 2010 til 2015. Hovedparten er ansatte på fast deltid. Men en stadig større andel er midlertidigt deltidsansatte. 

En anden måde at se væksten i deltid på er ved at se på antallet af lønmodtagerjob sammenlignet med det samlede antal arbejdstimer. Fra 1. kvartal 2013 til 4. kvartal 2016 er der blevet skabt 126.000 flere lønmodtagerjob. Men omregner man arbejdstimerne til fuldtidsjob, er beskæftigelsen i samme periode kun steget med 95.000 fuldtidspersoner.

En mangeartet skare

De atypisk beskæftigede findes inden for alle fag. Men især blandt én faggruppe, akademikerne, er der mange: Hele 37 procent af AC's medlemmer er atypisk beskæftigede, mens det kun gælder 20 procent af LO-medlemmerne. Bland LO-medlemmerne er det især blandt de ufaglærte, der er mange atypisk beskæftigede.

LO-undersøgelsen omfatter også såkaldte "professionals", det vil sige specialister med lange eller mellemlange uddannelser, såsom læger, sygeplejersker, ingeniører, økonomer og it-specialister. I denne gruppe er antallet af midlertidigt ansatte mere end fordoblet fra omkring 20.000 i 2000 til næsten 50.000 i 2015. Samtidig er der sket en stigning af såkaldt soloselvstændige "professionals" fra 17.000 til 37.000.

Soloselvstændige er selvstændige uden ansatte. Denne gruppe har været støt voksende fra 2000 til 2013, hvor den udgjorde fem procent af alle beskæftigede. Siden har der været et lille fald, men der var trods alt 117.000 ved udgangen af 2015. 

Blandt dem er der overraskende mange, hele 39 procent, som kun har én større kunde, eventuelt suppleret med nogle mindre. Desuden viser undersøgelsen, at en meget høj andel af de soloselvstændige ofte arbejder for samme kunde.

"Dette skaber netop det afhængighedsforhold mellem parterne, som indebærer en betydelig risiko for den soloselvstændige, en risiko der ikke modvirkes eller afbødes af for eksempel lovgivningsmæssige rettigheder, af ledighedsforsikring eller af bestemmelserne i en kollektiv overenskomst," skriver Steen Scheuer i rapporten.

Eller sagt på en anden måde: Næsten tre ud af fire "soloselvstændige" kan nærmest sammenlignes med – eller er – arme-ben-firmaer.

Mange ufrivillige

Det er ikke alle deltidsansatte og/eller midlertidigt ansatte, der ønsker et fast fuldtidsjob. Men en undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at hele 52 procent af de midlertidigt ansatte hellere vil have fast arbejde. En anden undersøgelse viser, at over 120.000 deltidsansatte i 2013 ønskede at arbejde fuld tid. Af dem var 90.000 kvinder.

Ifølge de seneste opgørelser fra Danmarks Statistik var der ved udgangen af 2016 332.000 deltidsansatte, som gerne vil arbejde længere, end de gør. For 10 år siden drejede det sig "kun" om 211.000, der havde dette ønske.

Steen Scheuers rapport om atypisk beskæftigelse kan findes på LO's hjemmeside ved at søge på "atypisk beskæftigelse".

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


10. aug. 2017 - 14:00   17. aug. 2017 - 11:19

Atypisk arbejde

he@arbejderen.dk
De atypiske

Andelen af atypisk beskæftigede i Danmark i forhold til den samlede beskæftigelse, opdelt på køn, alder og uddannelse (2015-tal):

Mand: 24 procent

Kvinde: 34 procent

18-29 år: 58 procent

30-39 år: 23 procent

40-49 år: 18 procent

50 år og derover: 26 procent

Ingen erhvervsuddannelse: 38 procent

Erhvervsfaglig uddannelse: 21 procent

Kort/mellemlang videregående uddannelse: 30 procent

Lang videregående uddannelse: 30 procent

Kilde: "Atypisk beskæftigelse i Danmark", LO-dokumentation nr. 1/2017