27 Oct 2020  

KBH: Spredte skyer, 9 °C

En tredjedel af 3F's forhandlere dumper transportforlig

Kritik af OK-resultat

En tredjedel af 3F's forhandlere dumper transportforlig

Lønstigningen i overenskomstaftalen på transportområdet er for lav, mener en række af 3F's egne forhandlere.

Ols Nors fra 3F Aalborg er blandt de forhandlere, der siger nej til aftalen. Her chauffører fra 3F Aalborg i aktion for bedre forhold.
FOTO: PN
1 af 1

En tredjedel af medlemmerne i 3F Transports forhandlingsudvalg siger nej til det overenskomstforlig på transportområdet, som Dansk Industri og 3F Transport blev enige om fredag aften.

Det er for tyndt. Vi skulle have haft mere på grundlønnen. Vi har holdt tilbage så længe.
Ole Christensen, 3F Randers

De mener, at aftalen giver alt for lidt ekstra i lønningsposen. 

– Forventningerne på arbejdspladserne er til lønstigninger, der kan mærkes den her gang. Det er ikke indfriet med det her resultat, selvom det er minimalt højere end det, vi har set ved overenskomsterne siden 2007, siger Jan Sylvest, faglig sekretær i 3F Transport, Logistik & Byg, Aarhus.

Han er en af nej-sigerne i 3F Transports forhandlingsudvalg.

Forliget giver 9,55 kroner mere i normal timeløn i løbet af de næste tre år. Dertil kommer en stigning i tillæg for blandt andet aften- og natarbejde samt en forhøjelse af fritvalgskontoen fra fire til syv procent af lønnen. De penge kan enten bruges til mere frihed, højere løn eller mere i pension.

– Det er for tyndt. Vi skulle have haft mere på grundlønnen. Vi har holdt tilbage så længe. Den her gang var det vores medlemmers tur til at få en god lønstigning. Der er blevet givet lønstigninger i ét væk på direktørgangene, og aktionærerne har aldrig fået så mange penge som nu, siger Ole Christensen, formand for 3F Randers.

Han er medlem af forhandlingsudvalget og også blandt dem, der siger nej til aftalen.

– Jeg havde forventet en stigning i normaltimelønnen på mindst 15 kroner i alt. Jeg kunne til nød have levet med tre kroner mere end det nuværende resultat. Men 9,55 kroner det er for tyndt, forklarer Ole Christensen.

Også gode ting i aftalen

Han understreger samtidig, at der også er mange gode ting i forliget, og fremhæver især de forbedrede forhold for arbejdsmiljørepræsentanterne. Blandt andet præciseres deres ret til at få fri til deltagelse i relevante arbejdsmiljøkurser og til at få adgang til samme it-faciliteter som tillidsrepræsentanter.

Jan Sylvest er enig i, at forbedringerne for arbejdsmiljørepræsentanterne er godt nyt.

– Men problemet er, at arbejdsgiverne skærer ned på antallet af arbejdsmiljørepræsentanter. Det problem forholder forliget sig ikke til. Jeg frygter for, at vi får nogle få, meget dygtige arbejdsmiljørepræsentanter, der ikke er tæt på arbejdspladserne, siger den faglige sekretær.

3F Transports hovedforhandler Jan Villadsen betegner overenskomstaftalen som "en fair pakke for de ansatte i fremtidens transport".

– På transportområdet er reallønnen steget hvert år, siden finanskrisen var dybest i 2012. Den udvikling forventer jeg forstærkes. Vores medlemmer får som minimum en lønstigning på 2200 kroner om måneden over de næste tre år plus gennemslag på pension og feriepenge, siger Jan Villadsen i en pressemeddelelse.

De 2200 kroner kommer dels fra forhøjelsen af normallønnen, der giver omkring 1500 kroner ekstra i månedsløn for en fuldtidsansat over de næste tre år. Dertil kommer 700 kroner fra forhøjelsen af fritvalgskontoen.

Utilfredse buschauffører

– Men man kan ikke regne fritvalgskontoen med som en lønstigning. Den bliver jo også brugt til alt muligt andet end løn som for eksempel fri til barns anden sygedag, siger Per Nielsen, der er buschauffør og næstformand for klubben for Arrivachauffører i byen Stilling i Jylland.

Buschaufførerne har været yderst aktive omkring overenskomstforhandlingerne og har krævet både højere løn og bedre arbejdsforhold.

– De 9,55 kroner ekstra i timen, som vi får i løbet af de næste tre år, er pebernødder. Vi kan slet ikke se os selv i det her, siger Per Nielsen.

Han henviser til en opgørelse fra DR baseret på tal fra Danmarks Statistik. Den viser, at buschauffører, der kører rutefart i Danmark, har fået mindre købekraft i perioden 2013 til 2018. Reallønnen er altså faldet en smule for denne gruppe i stedet for at stige.

– Samtidig er topdirektørernes lønninger steget med 100 procent over de sidste 10 år. Vi kræver bare vores del af de værdier, vi skaber, erklærer Per Nielsen.

Buschaufførernes langvarige og omfattende kamp for bedre arbejdsforhold er trængt ind i forhandlingslokalet. Dansk Industri og 3F Transport er enige om, at landets buschauffører skal sikres ret til pauser og ordentlige pausefaciliteter. Det betyder ifølge 3F Transport blandt andet, at brud på reglerne om pausefaciliteter kan behandles fagretligt og ende i Arbejdsretten.

>> LÆS OGSÅ: 3F har fået flere aktive og 731 helt nye medlemmer

"Det er en unik nyskabelse, at arbejdsmiljø, der normalt bæres af lovgivning, skrives ind i overenskomsten", skriver 3F Industri i sin pressemeddelelse.

Den endelige tekst omkring buschaufførernes arbejdsforhold er ikke offentliggjort. Den kommer til at indgå i den særlige overenskomstaftale på busområdet, som ikke er indgået endnu.

Per Nielsen ønsker ikke at udtale sig om den del af aftalen, før han kender den konkrete tekst.

Ole Christensen fra 3F Randers glæder sig over, at buschaufførerne endelig får bedre pauseforhold.

– Det er et resultat af buschaufførernes kamp. Men det er utilstedeligt, at busselskaberne ikke har sørget for det for længe siden, siger han. 

Savner indsats mod social dumping

Forliget indeholder stort set intet om social dumping.

– Vi har ikke snakket social dumping overhovedet til de her overenskomster, fordi det har vi løst over de seneste 10 år, sagde Jan Villadsen ifølge DR, da overenskomstaftalen blev præsenteret på et pressemøde fredag aften.

3F Transport skriver samtidig i pressemeddelelsen under overskriften "Opgør med 0-timers-kontrakter og usikre ansættelsesvilkår", at "3F Transport og Dansk Industri forpligter sig til at søge at løse en række udfordringer med usikre ansættelsesvilkår, såkaldte 0-timers-kontrakter og omgåelse af overenskomsterne på transportområdet."

Det, der konkret står i aftalen, er, at der skal igangsættes et udvalgsarbejde senest den 1. september i år, som afdækker udviklingen i forskellige ansættelsesformer og virksomhedernes og de ansattes oplevelse af arbejdstidsreglerne.

Udvalgene på de forskellige områder skal anvise konkrete initiativer, der både skal imødekomme behovet for tryghed i ansættelsen og "virksomhedernes behov for at kunne tilrettelægge arbejdet i de markeder, man opererer i".

– Der er ingen løsning omkring hverken 0-times-kontrakter eller omkring den øgede brug af vikarer, som er et stort problem. Det, der står i aftalen, er bare nogle fugle på taget, vurderer Jan Sylvest fra Aarhus.

Mere lokalløn

Dansk Industri udtrykker stor tilfredshed med overenskomstaftalen.

– Vi har arbejdet intensivt for en aftale, som sikrer ro og konkurrencekraft for virksomhederne og medarbejderne inden for transportområdet de næste tre år, siger administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen fra Dansk Industri i en pressemeddelelse.

Arbejdsgiverne glæder sig blandt andet over, at ferie nu kan afholdes i timer, og at den del af lønstigningerne, der kan bruges til lokalløn, som aftales på den enkelte arbejdsplads, øges med den nye aftale.

Med overenskomstaftalen i 2017 blev der etableret adgang til lokalløn på transportområdet, der ellers er et såkaldt normallønsområde, hvor lønnen aftales centralt. Den ordning bliver udbygget nu.

Det kan blandt andet bruges til "produktivitetsfremmende lønsystemer", skriver Dansk Industri i sin gennemgang af aftalen.

Transportforliget er den første store overenskomstaftale på normallønsområdet. Det lægger sig på alle afgørende punkter tæt op ad industriforliget, der er det store og afgørende forlig på normallønsområdet, hvor der er lokale lønforhandlinger på de enkelte arbejdspladser.

>> LÆS OGSÅ: Forsker: Industriforlig er billigt for arbejdsgiverne

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


24. feb. 2020 - 14:18   25. feb. 2020 - 11:07

OK 2020

ur@arbejderen.dk
Transportforlig 2020

Overenskomstaftalen på transportområdet er indgået mellem Dansk Industri og 3F Transport. Aftalen omfatter blandt andet lastbilchauffører, lagerarbejdere, buschauffører og havnearbejdere. Der gælder for omkring 40.000 ansatte fordelt på cirka 900 virksomheder. Hovedpunkter i aftalen er:

  • Normaltimelønnen stiger med 9,55 kroner over de næste tre år. Det betyder, at den normale timeløn når op på 137 kroner den 1. marts 2022.
  • Den såkaldte fritvalgskonto, der kan bruges til frihed, pension eller løn, hæves trinvist fra fire til syv procent af lønnen i løbet af de næste tre år. Kontoen kan nu også bruges til at holde fri på barns anden sygedag, og når barn skal til lægen.
  • Genetillæg for blandt andet aften- og natarbejde stiger med 1,6 procent om året de næste tre år.
  • Lærlingelønnen stiger med 1,7 procent om året de næste tre år. Lærlinge får ret til pensionsindbetaling, fra de fylder 18 år mod 20 år i dag. Men bidraget er lavere for 18- og 19-årige.
  • Perioden med løn under sygdom øges fra otte uger til ti uger.
  • Forældreorloven tilføjes tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder, så der i alt er 16 ugers forældreorlov.
  • Den del af lønstigningen, der kan bruges til lokalløn ude på arbejdspladserne, øges. 
  • Bedre vilkår for arbejdsmiljørepræsentanterne.
  • Der er enighed mellem parterne om, at buschauffører skal sikres ret til pauser og ordentlige pausefaciliteter. Den endelige aftale om det indgår i busoverenskomsten.