23 Aug 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 18 °C

DSB fratager tillidsrepræsentanter deres hverv

Efter indmeldelse i Dansk Industri

DSB fratager tillidsrepræsentanter deres hverv

Få dage efter at DSB har fået grønt lys i Arbejdsretten til at melde sig ind i den private arbejdsgiverorganisation Dansk Industri, går DSB til angreb på tillidsrepræsentanterne.

DSB forhandler ikke, de dikterer, mener formanden for Dansk Jernbaneforbund, Henrik Horup.
FOTO: Jarl Christian Axel Hansen
1 af 1

DSB har frataget samtlige Dansk Jernbaneforbunds tillidsrepræsentanter deres hverv.

DSB's drastiske skridt kommer, efter at DSB i onsdags afbrød forhandlingerne med forbundet om en ny arbejdstidsaftale i forbindelse med overgangen til Dansk Industris jernbaneoverenskomst.

Det er helt åbenlyst, at DSB går direkte efter at begrænse fagbevægelsen.
Henrik Horup, Dansk Jernbaneforbund

DSB meldte sig sidste år ind i den private arbejdsgiverorganisation Dansk Industri og opsagde samtidig samtlige aftaler, lokalaftaler, kotymer og overenskomster med de statsansattes fagforeninger.

Det var Dansk Jernbaneforbund stærkt utilfreds med, men i september afgjorde Arbejdsretten, at det var lovligt. Afgørelsen betyder, at DSB og Dansk Jernbaneforbund lige nu forhandler om nye arbejdsforhold.

De to parter står langt fra hinanden på en række vigtige punter. Ifølge Dansk Jernbaneforbund vil DSB afskaffe medarbejderindflydelse på egen arbejdstid (tjenester, ture og turvalg) og på ferieplanlægningen.  

DSB vil også skære antallet af tillidsrepræsentanter ned fra de nuværende 99 til bare 29.

Liberalisering og udbud

– DSB forhandler ikke, de dikterer. Det er uacceptabelt at skære antallet af tillidsrepræsentanter ned med 70. Det er helt åbenlyst, at DSB går direkte efter at begrænse fagbevægelsen, siger formand for Dansk Jernbaneforbund, Henrik Horup, til Arbejderen.

– DSB's ledelse har en klar målsætning om, at DSB i år 2030 skal køres som en privat virksomhed uden offentligt tilskud. Det betyder, at ledelsen nu forsøger at presse alle sine omkostninger ned. Og derfor går DSB's ledelse nu især til angreb på de ansattes løn- og arbejdsforhold, forklarer Henrik Horup.

DSB skriver blandt andet i sin 2030-strategi, at selskabet forberede sig på en tid med "tiltagende liberalisering og udbud".

Solidaritet med DJF

HK Trafik & Jernbane organiserer cirka 1100 ansatte i DSB, der blandt andet står for billetsalg, styring af trafik og køreplanlægning. De forhandlede allerede i foråret en aftale på plads om de nye arbejdsforhold, der skal gælde med DSB's indmeldelse i Dansk Industri. 

De HK-ansatte bakker dog op om Dansk Jernbaneforbund og har vedtaget en støtteerklæring, hvor de udtrykker "deres uforbeholdne støtte og sympati over for deres kolleger i Dansk Jernbaneforbund efter sammenbruddet i forhandlingerne om en ny overenskomst med DSB". Videre skriver de, at "DSB’s ledelse bør samarbejde i stedet for at angribe tillidsrepræsentanterne".

– Vi bakker op om Dansk Jernbaneforbunds kamp for, at der skal være det samme antal tillidsfolk som i dag. DSB's beslutning er et angreb på den danske model. Den danske model bygger på et netværk af tillidsfolk, der repræsenterer de ansatte. Når DSB fjerner tillidsfolkene, fjerner man de ansattes talerør. DSB slår dialogen ihjel, siger formand for HK Trafik & Jernbane, Dennis A Jørgensen, til Arbejderen.

– Der er masser af udfordringer på jernbanen i dag med at sikre tog til tiden. DSB's ledelse bør bruge krudtet på at løse de problemer i stedet for at gå til angreb på de ansatte og deres tillidsrepræsentanter, mener Dennis A Jørgensen.

Også Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested bakker op om Dansk Jernbaneforbund.

- DSB forberede sig på en virkelighed med konstante udbud, hvor man hele tiden skal konkurrere med private togselskaber om at vinde strækninger, siger Henning Hyllested til Arbejderen.

DSB-diktat under forhandlinger

Arbejderen er i besiddelse af det brev, som underdirektøren for det kørende personale i DSB, Anette Haugaard, torsdag – midt i forhandlingerne med Dansk Jernbaneforbund – sendte til de ansatte i DSB's togdrift.

"Vi skal stadig have et velfungerende TR system, dog med færre TR end vi har haft tradition for at have i DSB på DJ området. Og der vil naturligt også være forandringer på dette område. Alle TR fortjener stor respekt og tak for det kæmpe arbejde og engagement, de har i virksomheden, og jeg ser frem til samarbejdet – også fremadrettet  - selvom det bliver i forandret opsæt", skriver DSB-underdirektøren til de ansatte.

I brevet kommer underdirektøren med en slet skjult trussel om, at hvis ikke Dansk Jernbaneforbund makker ret, vil DSB diktere en "god model" for fremtidens tillidsrepræsentanter.

"Vi håber meget på fælles TR for overenskomstansatte og tjenestemænd, som vi kender det – men det kræver, at vi kan opnå en aftale med DJ. Ellers finder vi en god model med TR for hver af de to grupper".

Dansk Jernbaneforbund har fået frist indtil den 14. november til at svare på DSB "tilbud" om en aftale. DSB har ingen kommentarer til forhandlingerne og planerne om at skære i de tillidsvalgte. 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. nov. 2018 - 11:21   03. nov. 2018 - 19:53

DSB

ml@arbejderen.dk
Fakta om DSB
  • DSB er en selvstændig statsejet virksomhed, der drives på et forretningsmæssigt grundlag.

  • DSB modtager hvert år betaling fra staten for at køre et vist antal tog på bestemte strækninger i Danmark. Disse ydelser fremgår af trafikkontrakter indgået mellem transportministeren og DSB. 

  • DSB's kontraktbetaling fra staten svarer til knap halvdelen af DSB´s årlige omsætning på ti milliarder. 

  • Også Arriva, der kører tog i Midt- og Vestjylland, modtager penge af staten: I perioden 2010-2018 vil Arriva få cirka 1,5 milliarder kroner. Hertil kommer en bonus på cirka 65 millioner kroner, hvis Arrivas tog ankommer til tiden og kunderne er tilfredse.

  • DSB beskæftiger omkring 7300 ansatte i Danmark.