12 Nov 2019  

KBH: Spredte skyer, 7 °C

DSB-ansatte kender ikke den præcise ordlyd af deres lokalaftaler

Venter på DSB

DSB-ansatte kender ikke den præcise ordlyd af deres lokalaftaler

De præcise formuleringer i lokalaftalerne mellem Dansk Jernbaneforbund og DSB er endnu ikke på plads. DSB smøler, og det frustrerer de berørte personalegrupper, oplyser fagforbundet.

Det skaber frustration blandt togpersonalet, at de ikke kan få den konkrete ordlyd af nye lokalaftaler i DSB.
FOTO: Jens Hasse/Chili foto
1 af 1

Siden tirsdag den 11. juni har Dansk Jernbaneforbund (DJF) holdt møder for medlemmer ansat i DSB. 

Det er alene de konkrete formuleringer, der mangler. Ingen kan ikke løbe fra indholdet.
Simon Bauer, DJF

Planen er at give medlemmerne en grundig information om de nye lokalaftaler for lokomotivførere, togførere og stationsbetjente, som jernbaneforbundet og DSB blev enige om den 30. maj efter et meget langvarigt og til tider anspændt forhandlingsforløb.

Det har imidlertid skabt frustration blandt de berørte medlemsgrupper, at lokalaftalerne efter tre uger endnu ikke er offentliggjort. Det får medlemmerne til at spørge, hvor lokalaftalerne bliver af, og om der overhovedet er indgået en aftale, skriver Dansk Jernbaneforbund på sin hjemmeside.

– Det handler primært om teknik og skriftlig fremstilling af aftalerne. At offentliggørelsen trækker ud, ændrer ikke på selve indholdet, forklarer Simon Bauer, der er kommunikationschef i DJF, til Arbejderen.

Helt rolig

Jernbaneforbundet forstår godt medlemmernes frustration, men beroliger dem med, at der er underskrevet et protokollat, hvori alle aftaler er nævnt. Dertil kommer, at aftalerne er indgået med Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) som mæglere.

– Det er alene de konkrete formuleringer, der mangler. Ingen kan løbe fra indholdet, forsikrer Simon Bauer.

Forklaringen på, at offentliggørelsen trækker ud, skal ifølge DJF findes hos DSB, der endnu ikke har kommenteret på et udkast med de helt præcise formuleringer af aftalernes indhold.

"Vi aftalte derfor 7. juni med DSB, at de ville levere udkast til de endelige aftaler, og at vi på et nyt møde den 12. juni skulle behandle dem. Den 12. juni måtte vi dog konstatere, at DSB ikke havde udarbejdet de aftalte udkast til lokalaftaler. Vi tilbød derfor, at vi udarbejdede udkastet," forklarer DJF i en medlemsinformation.

Venter på DSB

Det tilbud tog DSB imod og fik et gennemarbejdet udkast torsdag den 13. juni, men mangler endnu at melde tilbage med sine eventuelle kommentarer.

Arbejderen har kontaktet DSB for en kommentar til forløbet. 

– Det er rigtigt, at DSB og Dansk Jernbaneforbund, med deltagelse af FH og DA, fortsat har en proces for at få færdiggjort den redaktionelle gennemgang af lokalaftalerne, siger forhandlingschef Poul Gemzøe-Enemark og fortsætter:

– Jeg forstår, at DA har foreslået at færdiggøre og underskrive aftalerne mandag i den kommende uge. DSB er klar til at møde op.

Endelig slår forhandlingschefen fast, at der ikke er tvivl om det aftalte indhold. Det, opfatter DSB, blev "afklaret i forbindelse med forhandlingernes afslutning."

DI-medlemskabet startede balladen

Balladen om de ansattes overenskomster begyndte, da DSB i slutningen af 2017 meldte sig ind i Dansk Industri (DI).

>>LÆS OGSÅ: DSB opsiger overenskomster

Administrerende direktør i DSB, Flemming Jensen, sagde ved den lejlighed, at formålet er at få virksomheden over på "markedsorienterede aftalevilkår" og at få en mere direkte indflydelse på de centrale overenskomstforhandlinger, hvor DI som bekendt spiller en afgørende rolle.

Skiftet til DI betød, at størstedelen af de ansatte skulle have nye overenskomster med virkning allerede fra den 1. april 2018.

Forhandlingerne om de nye lokalaftaler har været meget turbulente. DSB har været ramt af strejker i flere omgange som reaktion på virksomhedens behandling af togpersonalet. Ligeledes er der blevet gennemført faglige aktioner i blandt andet Aalborg, Aarhus og København til støtte for de DSB-ansattes kamp for fair forhold.

>>LÆS OGSÅ: DSB bryder overenskomsten

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. jun. 2019 - 08:49   20. jun. 2019 - 16:50

Overenskomst

noc@arbejderen.dk