04 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 14 °C

De fire nej-forbund samler op

Tid til eftertanke

De fire nej-forbund samler op

Medlemmerne af fire LO-forbund stemte nej til OK17. Alligevel skal de i tre år følge overenskomsten. Nu lover forbundsledelserne at samle op.

Vi tager de mange medlemmer, der stemte nej til overenskomsterne, alvorligt, lyder det fra forbundsledelserne.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

En landsturné, stormøde for tillidsvalgte og grundige diskussioner.

Det er, hvad ledelserne i de fire fagforbund, hvor medlemmerne stemte nej til OK17, har gang i for at samle op på frustrationerne og utilfredsheden.

Når så mange 3F'ere har stemt nej, skal det tages dybt alvorligt.
Per Christensen, 3F forbundsformand.

Det samlede resultat, som blev offentliggjort den 20. april, viste en stemmefordeling på 121.379 ja og 93.468 nej, så havde et flertal af medlemmerne i 3F, Fødevareforbundet NNF, Malerforbundet og Dansk Jernbaneforbund stemt nej.

Mens toppen af fagbevægelsen har den holdning, at demokratiet har talt, så ulmer det stadig blandt det store mindretal, som stemte nej, og ikke mindst blandt medlemmerne i de fire nej-forbund

Falckreddere og bygningsarbejdere fra 3F og slagteriarbejdere fra Fødevareforbundet har strejket og aktioneret. De kræver, at der sker ændringer, så de ikke står i samme situation ved de næste overenskomstforhandlinger i 2020.

Et delt 3F

I 3F stemte 54.000 medlemmer nej svarende til seks ud af 10, og forbundsformand Per Christensen forsikrer da også, at de vil blive taget alvorligt.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Per Christensen, men i lederen i det nyeste nummer af Fagbladet 3F siger han:

– Når så mange 3F'ere har stemt nej - og en del rigtig inderligt nej - så bunder det i en utilfredshed og i en frustration, der skal tages dybt alvorligt.

Formanden for Danmarks største fagforbund siger, at afstemningsresultatet viser et delt 3F. Men han opfordrer til, at vreden ikke får "os til at gå i flæsket på hinanden" men at forbundet i stedet drøfter "vejen videre."

Ikke nok med at 60 procent af 3F'erne samlet stemte nej. I både Transportgruppen, Byggegruppen og den magtfulde Industrigruppe var der flere nej- end ja-stemmer, og blandt bygningsarbejderne var nej-procenten helt oppe på 77. 

Landsturne

I et forsøg på at klinke skårene turneer topforhandlerne fra Byggegruppen - formand Kim Lind Larsen og forhandlingssekretær Palle Bisgaard - i disse uger rundt til lokale afdelinger. Her mødes de med de utilfredse medlemmer og indhenter forslag til en mere demokratisk overenskomstproces.

I tirsdags var hovedbestyrelsen i 3F indkaldt til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde med henblik på at følge op på overenskomst-forløbet.

Modsat 3F, så anbefalede Fødevareforbundet NNF medlemmerne på slagterindustrien og i fødevareindustrien at stemme nej. Den opfordring tog medlemmerne til sig. Mens forbundet havde en samlet nej-procent på 87, så var hele 98 procent af de afgivne stemmer blandt slagteriarbejderne sat ved nej.

Forbundet har derfor taget initiativ til at samle de tillidsvalgte fra slagterindustrien og fødevareindustrien den 12. juni. Forbundet forventer at der deltager omkring 150 tillidsvalgte fra de to områder, der ikke fik indgået selvstændige forlig, men blev samlet op af mæglingsskitse.

"Mødet med de tillidsvalgte skal bruges til at samle op på overenskomstforhandlingerne og kort evaulere på forløbet. Og så skal vi frem for alt se fremad, så vi står stærkere i 2020", hedder det i en mail til Arbejderen.

Nej i små forbund

Næstformand i Malerforbundet Tonny Olsen siger, at når godt 60 procent af medlemmerne stemmer nej, så er det udtryk for "nogle alvorlige bekymringer", som forbundet skal arbejde med.

Det mindste LO-forbund Dansk Jernbaneforbund skriver på sin hjemmeside, at medlemmernes nej tages til efterretning, og at forbundet vil holde "ekstra godt øje med arbejdsgiverne" de kommende tre år. 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


11. maj. 2017 - 06:37   11. maj. 2017 - 10:23

OK 2017

noc@arbejderen.dk
De fire nej-forbund

Følgende LO-forbund stemte nej til OK17: 3F, Fødevareforbundet NNF, Malerforbundet og Dansk Jernbaneforbund.

I 3F stemte 54.825 medlemmer nej svarende til 59,9 procent af de afgivne stemmer. I Fødevareforbundet blev der afgivet 8.396 nej-stemmer svarende til 87 procent. Malerforbundet fik en nej-procent på 60,2 = 2.362 stemmer, mens 158 medlemmer af Dansk Jernbaneforbund satte kryds ved nej, hvilket svarer til 63,5 procent.

I 3F og Dansk Jernbaneforbund var det henholdsvis 49,9 og 48,9 procent - altså under halvdelen af medlemmerne - der gjorde brug af muligheden for at stemme om overenskomsten. 

Fødevareforbundet havde med 74,8 procent den højeste stemmeprocent blandt LO's 12 medlemsorganisationer. Malerforbundet nåede en stemmeprocent på 52,6.

Den gennemsnitlige stemmeprocent for alle LO-forbund var på 51,8 - den højeste siden 1973.