04 Dec 2020  

KBH: Spredte skyer, 4 °C

Dansk Metal støtter velfærdsaftale og højere pensionsalder

Metal til kongres

Dansk Metal støtter velfærdsaftale og højere pensionsalder

Metal-kongressen støtter velfærdsaftalen fra 2006 og dermed, at arbejdslivet bliver forlænget. På EU-fronten står Metal fast på kritikken af en EU-bestemt mindsteløn, men kærligheden til EU er stadig glødende.

De personer, der siger, vi skal opsige velfærdsforliget, må fortælle, hvor pengene skal komme fra, lød det fra Metals forbundsformand Claus Jensen.
FOTO: Mikkel Berg Pedersen
1 af 1

Fagforbundet Dansk Metal afslutter mandag tre dages kongres i Aalborg. 254 delegerede fra 30 Metal-afdelinger har diskuteret forbundets egen situation og fremtid og også diskuteret faglige og politiske spørgsmål af mere almen interesse.

Du kan foreslå statsministeren at rulle de sidste 20 års liberalistiske skattelettelser til de rige tilbage. Så vil der være penge nok til at finansiere en tidligere pension.  
Kim Lykkegaard, Metal Hovedstaden

Et af de spørgsmål drejede sig om pensionsalder og ret til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Og lad os slå fast med det samme: Det bliver ikke Dansk Metal, der går i spidsen for at presse politikerne i Folketinget til at droppe velfærdsforliget fra 2006 og dermed sætte en stopper for en yderligere stigning i pensionsalderen.

– Jeg kan sagtens forstå, at det for nogle kan virke vildt, at vores i forvejen relativt høje pensionsalder skal fortsætte med at stige i de kommende år, sagde forbundsformand Claus Jensen i den mundtlige beretning og fortsatte:

– I år skal man beslutte, om pensionsalderen skal stige til 69 år. Men altså først om 15 år, i 2035. Det er jo altså ikke lige i morgen, det sker. 

Velfærdsforliget koster penge

Velfærdsforliget blev indgået mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale. Forliget indebærer, at pensionsalderen hæves fra 67 til 68 år i 2030 og herefter justeres op hvert 5. år. Fortsætter udviklingen, kan unge, der i dag træder ind på arbejdsmarkedet, se frem til, at de skal arbejde, til de bliver 74 år.

Udsigten til et længere arbejdsliv har fået stadig flere fagforeninger til at kræve velfærdsforliget opsagt og til at tilslutte sig kampagnerne #Stop68 og 68ErMereEndNok.

>>LÆS OGSÅ: 3F-afdelinger vil forhindre pensionsalder over 68 år

Men det vil ifølge Claus Jensen være uansvarligt:

– Hvis vi skal opsige velfærdsforliget, så vil der mangle 53 milliarder i statskassen – om året. Det svarer til alle de nye supersygehuse, og så har man endda knap 14 milliarder tilbage at snolde for.

>>LÆS OGSÅ: Pensionsalder: Ugennemskuelige tal bag beregninger af omkostninger

Her er pengene

Forbundsformanden efterlyste forslag til, hvor man i givet fald skal finde de penge.

– Det bliver man nødt til at være ærlig om. Og de personer, der siger, vi skal opsige velfærdsforliget, må fortælle, hvor pengene skal komme fra. Skal vi skære på sundhedsvæsenet? På vores folkeskoler? På erhvervsuddannelserne? Eller hvor?

– Hvordan pensionsspørgsmålet skal finansieres er ikke et spørgsmål, vi kan eller skal løse, mente Kim Lykkegaard, delegeret fra Metal Hovedstaden:

– Men hvis du holder møde med Mette (statsmisteren, red.), så vil jeg da foreslå, at du siger, at hun kan rulle de sidste 20 års liberalistiske skattelettelser til de rige tilbage. Så vil der være penge nok til at finansiere en tidligere pension.

Kim Lykkegaard brugte store dele af sit indlæg under diskussion af beretningen til at tale imod en højere pensionsalder, som han mener rammer socialt skævt. Selv ønsker han pensionsalderen sat ned og ikke op.

Han tog også til genmæle mod det argument, at man ikke skal sende raske mennesker tidlig på pension: 

– Selvfølgelig skal man det. For hele pointen bør være, at arbejdende mennesker skal kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet efter et langt arbejdsliv, før vi bliver nedslidte, før vi bliver syge.

Kim Lykkegaard ser kravet fra liberale politikere, erhvervsorganisationer og tænketanken Cepos, om at arbejdslivet skal forlænges for at øge arbejdsudbuddet, som et forsøg på at presse lønningerne.

– Metal skal kæmpe for medlemmernes krav og interesser. Hånden på hjertet, hvem af jer, der er kongresdelegeret ude fra arbejdspladserne, kan med sikkerhed sige, at der vil være flertal blandt medlemmer på jeres arbejdsplads for at hæve pensionsalderen, spugte Kim Lykkegaard.

Ret til tilbagetrækning

André Lau Nielsen, delegeret fra Metal Østjylland, startede sit indlæg under beretningsdiskussionen med at stille spørgsmålstegn ved, hvor meget velfærd der – trods navnet – var i forliget fra 2006.

Han kom efterfølgende ind på Socialdemokratiets seneste udspil til ret til tidlig pension. Udspillet ser han som en anerkendelse af, at nogle har brug for at trække sig tidligere tilbage efter mange og sandsynligvis hårde år på arbejdsmarkedet.

– Der er efter min mening utrolig stor ulighed i vores nuværende pensionssystem. Vi bliver nødt til at kigge på den problemstilling, at ufaglærte og faglærte i gennemsnit har syv års kortere pensionstilværelse end akademikere og højtuddannede, sagde André Lau Nielsen og fortsatte:

– Så ud over at betale til samfundet i en længere periode, da vi er på arbejdsmarkedet i flere år, bliver vi samtidig straffet i den anden ende, da vi dør tidligere.

Råd til en højere ydelse

Den østjyske Metal-repræsentant foreslog forbundet at arbejde for en højere ydelse end de 13.550 kroner om måneden, som Socialdemokratiet har lagt ud med.

– Og er der brug for yderligere finansiering end de tre milliarder kroner, som regeringen har afsat til ordningen, så har jeg en masse gode forslag. I skal endelig bare henvende jer, tilbød André Lau Nielsen.

Kongressen skulle tage stilling til tre forslag fra henholdsvis Metal Hovedstaden, Metal Vejle/Grinsted og Metal Sønderjyske. De gik med nogle få nuancer på, at en pensionsalder på 68 år, som er den, partierne bag velfærdsforliget foreløbig har vedtaget, er nok.

– Metal Hovedstadens forslag blev sat til afstemning først. Det blev ikke vedtaget, og så trak de to andre afdelinger deres forslag, fortæller Kim Lykkegaard til Arbejderen. 

Dermed lykkedes det ikke de delegerede – som på 3F kongres i september måned sidste år – at flytte Metals officielle opbakning til velfærdsforliget.

>> LÆS OGSÅ: Processen bag 3F's opgør med højere pensionsalder

EU-kærligheden trives

Heller ikke Metals uforbeholdne støtte og opbakning til den Europæiske Union blev der rokket ved på kongressen.

– Siden 1973 har Danmark indgået i et fællesskab, som vi i Dansk Metal er store tilhængere af, nemlig EU. På trods af gakkede forslag som europæisk mindsteløn, så er jeg ikke blevet mindre tilhænger af EU de sidste fire år, slog Claus Jensen fast.

Det gakkede forslag, han hentyder til, er forslaget om en europæisk lovbestemt mindsteløn.

– Det er tæt på at være det dummeste forslag, jeg har hørt. Medvind på cykelstierne virkede mere gennemtænkt, sagde Claus Jensen, hvorefter de delegerede fik en forklaring på, hvordan en EU-mindsteløn både vil undergrave den danske fagbevægelse og den danske model:

– Første gang en virksomhed ansætter folk fra for eksempel Polen eller Rumænien til den lovbestemte mindsteløn, så vil vi jo køre en konflikt. Virksomheden vil tage den til EU-domstolen, for de mener, de ikke gør noget ulovligt. Den sag tør jeg ikke sige, om vi vinder eller taber. Og så er den danske model jo i fare for at blive sat ud af spil. Det kan vi ikke acceptere. Det bliver ikke med vores gode vilje. Det kan jeg godt love jer.

Et ulige kærlighedsforhold

Kim Lykkegaard er én af få delegerede, der på flere Metal-kongresser har tordnet mod forbundets glødende EU-kærlighed. 

Først roste han da også forbundet for at tage kampen op mod EU i spørgsmålet om mindstelønnen, men slog så umiddelbart efter fast, at Metal stadig ikke deler hans opfattelse af EU som et redskab for monopolerne:

– EU er ikke guds gave til menneskeheden, men derimod de store monopolers redskab. EU-domstolen dømmer mod arbejderklassen og mod kollektive overenskomster. 

Metals kongres foregik i skyggen af covid-19 med behørig afstand mellem de delegerede og ingen udefrakommende gæster. 

Flere Metal-medlemmer

Alligevel var det en yderst tilfreds forbundsformand, der kunne åbne kongressen:

– For første gang i mange år har vi nu medlemsfremgang! Det er jeg utrolig stolt over. Det er rigtig positivt for vores organisation. Og det er rigtig positivt for de kollegaer, der nu har en rigtig fagforening i ryggen.

Efter næsten 25 år med medlemstilbagegang er det lykkedes i 2020 at vende udviklingen. Omkring 200 nye medlemmer er kommet til de 105.000 medlemmer, som forbundet har ifølge hjemmesiden.

Medlemsfremgangen har givet blod på tanden.

– Derfor er tiden kommet til at sætte os et nyt ambitiøst mål: Vi skal have endnu flere medlemmer. Et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder målrettet for forbedringer for medlemmerne, kræver nemlig en høj organiseringsprocent, mener Claus Jensen.

 >>LÆS OGSÅ: Pres fra arbejderklassen fik pensionsalderen højt op på den politiske dagsorden

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. sep. 2020 - 13:33   15. sep. 2020 - 15:57

Metal kongres

noc@arbejderen.dk
Dansk Metal 2020
  • Dansk Metal blev stiftet som Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund i 1888.

  • Forbundet har i dag cirka 105.000 medlemmer, heraf er cirka 9.100 lærlinge og elever.

  • Størstedelen af medlemmerne af Dansk Metal er uddannet maskinarbejdere.

  • Mange medlemmer er også uddannet som enten automekaniker eller klejnsmed.

  • Medlemmer af Dansk Metal arbejder inden for mange brancher – især i industrien.

Kilde: Dansk Metal