07 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 16 °C

Dag 15 på faneborgen foran Christiansborg

Krav til ny regering

Dag 15 på faneborgen foran Christiansborg

De københavnske fagforeninger fastholder presset på de igangværende forhandlinger om grundlaget for en ny regering. Hver eneste dag er der faneborg foran Christiansborg.

FOTO: Carl-Aage Jensen
1 af 1

Femten dage i træk har den københavnske fagbevægelse haft faneborg foran Christiansborg for at lægge pres på de igangværende forhandlinger om grundlaget for en ny regering.

Vi kan godt rykke noget, når vi står sammen i fagbevægelsen. Vi står her for at vise, at vi har nogle krav til en ny regering.
Line Sofie Brandt, medhjælper

I dag lørdag er der gjort ekstra meget ud af faneborgen med musik og flere talere. I weekenderne foregår den to timer lange faneborg om formiddagen.

Klokken 9 er bannerne stillet op og de mange faner rullet ud i gården foran Christiansborg. Her er medlemmer fra 3F, BUPL, LFS, KLS, Socialpædagogerne, Københavns Lærerforening, Social- og Sundhedsarbejderne og flere andre faggrupper.

Tråden til OK18

Mellem 30 og 40 deltager i dagens markering. En af dem er Line Sofie Brandt, der er medhjælper i en integreret institution på Frederiksberg og tillidsrepræsentant for medhjælperne. 

– Jeg arbejder i en børnehave, hvor vi fra klokken 9.30 til 12.30 er tre voksne til at tage os af 24 børn, resten af dagen er vi kun to. Vi gør det, så godt vi kan, men det er ikke godt nok. Der er nogle børn, vi ikke kan give den omsorg, vi gerne vil, siger hun.

Den pressede hverdag i daginstitutionerne har inspireret medlemmer af de tre pædagogiske fagforeninger LFS, BUPL og Socialpædagogerne til sammen at lave blæksprutten Kirsten, der er ophængt ved siden af de mange bannere med politiske budskaber.

Blæksprutten Kirsten som de tre pædagogiske fagforeninger LFS, SL og BUPL har lavet for at understrege de mange krav, der stilles til pædagogisk personale.
Carl-Aage Jensen

Kirsten har alle arme i brug med at holde en baby, skifte ble, lave vagtplan, give en sut og så videre.

– Kirsten er en kommentar til det faktum, at vi andre altså kun har to arme og to hænder, forklarer Line Sofie Brandt.

Hun var en af de faste deltage i faneborgen foran Forligsinstitutionen under sidste års overenskomstforhandlinger. 

– Det var historisk, at vi dengang stod skulder ved skulder. Det viste, at vi kan godt rykke noget, når vi står sammen i fagbevægelsen. Nu er vi her igen for at vise, at fagbevægelsen har nogle krav til en ny regering, erklærer Line Sofie Brandt.

Fire konkrete krav

Bag faneborgen foran Christiansborg står de Københavnske Fagforeningers OK-koordinering. 

Faneborgen er henvist til den anden side af slotspladsen, men her har fanebærerne lige taget opstilling på trappen op til Folketinget.
Carl-Aage Jensen

Fagforeningerne har fire krav til en ny regering: Mulighed for værdig tilbagetrækning, før man er slidt ned. Budgetloven skal afskaffes, og velfærden skal udbygges. Stop for den stigende ulighed samt afskaffelse af det årlige nedskæringskrav på to procent på alle uddannelser.

Deltagerne på de 15 dages faneborg foran Christiansborg har lavet en slagsang på melodien Guantanamero. Sangen handler om deres konkrete krav og bliver flittigt sunget hver eneste dag. I dag er bestemt ingen undtagelse.

"Skrot den budgetlov. Vi siger skrot den budgetlov", gjalder det ud over Slotspladsen.

Så synges faneborgens slagsang.
Carl-Aage Jensen

Kravet om afskaffelsen at budgetloven kommer formand for Københavns Lærerforening Lars Sørensen også ind på i sin tale. 

– Det er et meget vigtigt krav i forhold til at sikre en ordentlig offentlig velfærd. Vi har brug for flere penge i den offentlige sektor, hvis den skal kunne hænge sammen. Det er ikke nok bare at omfordele pengene, siger den københavnske lærerformand. Han understreger også betydningen af det styrkede sammenhold i fagbevægelsen i forhold til at lægge pres på politikerne.

Lars Sørensen, formand for Københavns Lærerforening holder tale.
Carl-Aage Jensen

– Vi vil ha' en socialt ansvarlig regering, der sikrer en bedre indsats for de svageste, som ikke får den nødvendige hjælp i dag, fordi budgetterne ikke rækker, og som gør op med den ulighedsskabende politik, siger Lars Sørensen. 

Politikere på besøg

Jette Gottlieb og Christian Juhl fra Enhedslistens folketingspolitikere kommer forbi for at vise deres opbakning til fagbevægelsens krav. 

Det er mest politikere fra Enhedslisten og SF, der kigger forbi faneborgen, men der kommer også nogle fra de andre partier, oplyser Ole Søborg fra 3F BJMF. Han er en af drivkræfterne bag faneborgen.

– Vi bliver stående her, lige indtil de får lavet et regeringsgrundlag, for at huske politikerne på vores faglige og sociale krav, erklærer Ole Søborg.

Mimi Bargejani, næstformand i fagforeningen KLS, der organiserer ansatte i rengøring, køkkener og på vaskerier, er også med på dagens faneborg. Også for hende er sikring af velfærden helt afgørende i forhold til grundlaget for den nye regering.

– Der skal være penge nok til velfærd og plads til dem, der har større behov end andre, og så skal der sikres medarbejderne nogle forhold, så de kan holde til arbejdet, siger Mimi Bargejani, der blandt sine medlemmer oplever stor mistro til om en ny regering vil gøre en forskel.

>> LÆS OGSÅ: Faglige forventninger til en ny politisk kurs

– Forhandlingerne går ikke så hurtigt, som man kunne ønske. Man kan godt være bekymret for, hvad de giver afkald på i forhandlingerne, hvor de holder kortene tæt inde til kroppen. Det er vigtigt, at de lytter til befolkningens ønsker om bedre velfærd, erklærer hun. 

Faneborgen er åben for alle

Formand for 3F BJMF Claus Westergreen er blandt dagens talere. Han bekymrer sig også om de igangværende regeringsforhandlinger. 

– De Radikale og deres borgerlige økonomiske politik, der er lige så sort som Venstres, er det store problem. Fagbevægelsen ønsker en anden økonomisk politik, siger Claus Westergreen.

>> LÆS OGSÅ: Vismandsrapport viser, at arbejderne er hårdest ramt af efterlønsreform

Udover bedre velfærd peger han på nødvendigheden af, at alle har mulighed for en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, den dag de ikke kan klare jobbet længere, og at der skal være bedre forhold for de arbejdsløse.

Carl-Aage Jensen

– Det er vigtigt, at vi står her for at vise, at vi vil have en ny regering, der vil et andet samfund, erklærer BJMF-formanden.

Faneborgen er fra klokken 9-11 i weekenderne og fra klokken 16-18 på hverdage. Alle er velkomne til at deltage.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


22. jun. 2019 - 11:35   28. jun. 2019 - 09:03

Ny regering

ur@arbejderen.dk
Fagforeningernes krav

De københavnske fagforeninger har følgende krav til en ny regering:

  1. Værdig tilbagetrækning. Stop for stigning i pensionsalderen. En ny regering skal sikre, at man kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, før man er slidt ned.
  2. Afskaf budgetloven. En ny regering skal sikre, at der er penge nok til at udbygge velfærden, og at spændetrøjen på den offentlige økonomi fjernes.
  3. Ulighedsstop. Ingen fattige i Danmark. En ny regering skal sørge for at stoppe den stigende ulighed.
  4. Afskaf omprioriteringsbidraget. Genopret uddannelsessystemet.