10 Aug 2020  

KBH: Spredte skyer, 19 °C

DA vil have milliarder fra uddannelsesordning retur

Strid om penge til praktikpladser

DA vil have milliarder fra uddannelsesordning retur

Arbejdsgiverorganisationen vil have milliarder tiltænkt praktikpladser udbetalt til virksomhederne. Det vil Fagbevægelsens Hovedorganisation sådan set også, men pengene skal bruges på uddannelsespladser til lærlinge.

Fagbevægelsens Hovedorganisation vil have arbejdsgiverne til at oprette flere praktikpladser, og det kan de passende gøre ved at bruge af formuen i AUB-ordningen.
FOTO: 3F Ungdom
1 af 1

Både Dansk Arbejdsgiveforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) håber, at regeringen indkalder til trepartsforhandlinger – gerne så hurtigt som muligt – for at finde en afklaring på, hvad der skal ske med de 4,6 milliarder kroner, der lige nu ligger i AUB-ordningen.

Arbejdsgiverne har efterspurgt faglært arbejdskraft, lige indtil coronakrisen ramte Danmark, og der kommer jo en tid på den anden side af coronakrisen.
Nanna Højlund, næstformand FH

AUB er en statslig ordning, som de private og offentlige arbejdsgivere indbetaler til. Overordnet er formålet med arbejdsgivernes bidrag at sikre etablering af flere praktikpladser, og ordningen fungerer som en slags kollektiv finansiering af arbejdsgivernes udgifter til lærlinge og elever. Gennem ordningen får arbejdsgiverne blandt andet dækket udgifterne, når eleverne er på skoleophold og skolepraktikydelsen til dem, der ikke har fået en praktikplads.

Brug pengene på uddannelse

Noget tyder på, at et kommende trepartsmøde kan blive til noget af en armlægning mellem fagbevægelsen og arbejdsgiverne. Parterne er nemlig slet ikke enige om, hvad der skal ske med den ophobede formue.

I sidste uge udtalte Nanna Højlund, der er næstformand i FH til Arbejderen, at det mest indlysende vil være at bruge pengene til at oprette praktikpladser, så virksomhederne kan få den faglærte arbejdskraft, de efterspørger:

– Arbejdsgiverne har efterspurgt faglært arbejdskraft, lige indtil coronakrisen ramte Danmark, og der kommer jo en tid på den anden side af coronakrisen.

>>LÆS OGSÅ: FH: Penge tiltænkt praktikpladser skal bruges på praktikpladser

Arbejdsgiverne mener omvendt, at pengene skal tilbagebetales til virksomhederne.

– De knap fem milliarder kroner, som nu er opsparet i AUB-ordningen, skal tilbage til virksomhederne hurtigst muligt, og den systematiske overbetaling skal stoppe, inden virksomhederne får næste opkrævning til sommer, siger uddannelseschef i DA Jannik Bay til Arbejderen.

DA glæder sig over, "at en samlet blå blok" har stillet forslag, der ligger helt i tråd med DA's ønsker om, at indbetalingerne til AUB indstilles resten af 2020.

FH er med på at justere ordningen, så der sikres en bedre balance mellem indtægter og udgifter, men Nanna Højlund mener, at de penge, der er indbetalt, skal bruges til det, de er tiltænkt.

– Det er endnu mere tiltrængt lige nu, hvor vi står i en helt ekstraordinær kritisk situation. Vi skal kigge fremad og finde ud af, hvad vi kan gøre, så vi undgår en nedgang i antallet af praktikpladser og dermed antallet af faglærte, siger Nanna Højlund.

Gammel problemstilling

Til sommer skal cirka 14.500 erhvervsskoleelever ud og finde en praktikplads i en tid, hvor elever oplever at blive fyret, eller lærlinge ikke får forlænget deres kontakt, fordi virksomhederne har problemer på grund af coronakrisen. Det sker, selv om elever og lærlinge er omfattet af aftalen om lønkompensation, som regeringen aftalte med fagbevægelsen og arbejdsgiverne den 25. marts.

Problemerne med manglende praktikpladser er ikke nye. Fra februar 2019 til februar 2020 skete der således et fald i indgåede uddannelsesaftaler med omkring 600. Det var, inden coronaepidemien ramte Danmark. Dertil kommer, at antallet af korte uddannelsesaftaler stiger på bekostning af aftaler, der varer hele uddannelsen.

Når arbejdsgiverne ikke inden coronakrisen oprettede de nødvendige praktikpladser, så er det nærliggende at spørge DA, hvad der skal til for, at virksomhederne opretter praktikpladserne nu.

– Det bedste, vi kan gøre for at hjælpe antallet af uddannelsesaftaler på vej, er at skabe gode betingelser for, at danske virksomheder kan komme godt igennem krisen, siger Jannik Bay.

DA mener, at hvis de opsparede midler i AUB kommer tilbage til virksomhederne, vil de have råd til at beholde elever og lærlinge og også indgå nye uddannelsesaftaler.

Belønning for praktikpladser

Danmarks største fagforbund 3F er også opmærksom på den usikre situation, som virksomhederne, men især de unge på de erhvervsfaglige uddannelser, er bragt i som følge af coronakrisen.

Forbundssekretær Søren Heisel foreslår konkret, at der udbetales en kontant præmie på 30.000 kroner til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler inden den 1. oktober.

Fagbladet 3F skriver: "3F foreslår også, at lønkompensationen under skoleophold skal sættes op, ligesom der skal gives statstilskud til at fastholde lærlinge i praktik."

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


19. maj. 2020 - 15:49   20. maj. 2020 - 12:01

Erhvervsuddannelse

noc@arbejderen.dk
Om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) er en selvejende institution.

Bestyrelsen består af én formand og 16 medlemmer.

Dansk Arbejdsgiverforening har udpeget fem medlemmer. Fagbevægelsens Hovedorganisation har seks personer i bestyrelsen. Staten, kommunerne, Danske Regioner, Forhandlingsfællesskabet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har hver et medlem i bestyrelsen.

Bestyrelsen udpeger selv sin formand, der ikke må have tilknytning til en arbejdsgiver- eller arbejdstagerorganisation.

Per 1. januar 2018 er der indført en ny ordning med praktikpladsafhængigt AUB-bidrag. 

Mål: At sikre 8.000-10.000 flere praktikpladser om året til erhvervsuddannede.
Metode: Belønning af arbejdsgivere der opretter nok praktikpladser – afgifter til de arbejdsgivere, der ikke bidrager nok.

Obligatorisk for alle arbejdsgivere, der i det forudgående år har haft en eller flere fuldtidsansatte med en erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelse.

Rigsrevisionens seneste rapport (slutningen af april 2020) viser, at der er en opsparing på 4,5 milliarder kroner og et løbende overskud på 1,5 milliarder i ordningen.

Hvis arbejdsgiverne får tilbagebetalt en del af deres indbetalinger, sådan som den borgerlige opposition foreslår, vil det estimerede overskud på 1,5 milliarder kroner i 2020 blive vendt til et underskud på 1,4 miliarder.

Kilde: FH og Rigsrevisionen