19 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 6 °C

Coops ansvar at sikre os bedre arbejdsmiljø

Ansatte på Aarhus-lager:

Coops ansvar at sikre os bedre arbejdsmiljø

Overvågning, advarsler givet på baggrund af bagateller og et opskruet arbejdstempo. Det kendetegner arbejdsforholdene på Coops lager i Hasselager. Ledelsen skal gribe ind og sikre os bedre forhold, lyder forventningerne fra lagerarbejderne.

Arbejdsmiljøet på Coops lager i Hasselager er de seneste år blevet værre og værre. I morgen den 23. juni skal bestyrelsen tage stilling til en henvendelse fra lagerarbejderne om, at den sikrer forbedringer. Billedet er fra et andet varelager.
FOTO: Henrik Frydkjær
1 af 1

Tirsdag den 23. juni skal bestyrelsen i Coop Danmark tage stilling til alvorlige kritikpunkter af arbejdsmiljøet på friskvarelageret i Hasselager ved Aarhus. 

Medlemmerne forventer, at der blandt andet bliver skruet ned for de løse advarsler og den overvågning, der foregår.
Thorkil Jansen, 3F TLB Aarhus

Lageret beskrives i et brev til bestyrelsen og ledelsen som en arbejdsplads, der tidligere var et godt sted at være ansat. I dag er den rivende gal med arbejdsmiljøet, der er præget af et opskruet arbejdstempo og stress. Lagerarbejderne nævner også systematisk overvågning, og at der bliver givet "uforholdsmæssigt mange advarsler", vel at mærke for forseelser, som de betegner som bagateller. Der er "en større og større frygt for at miste sit arbejde," står der videre i brevet, som er dateret den 9. juni, og som Arbejderen er i besiddelse af.

Forværret over nogle år

I lagerarbejdernes fagforening 3F Transport, Logistik og Byg, Aarhus fortæller formand Thorkil Jansen, at arbejdsforholdene ikke har ændret sig over en nat, men at udviklingen til det værre er foregået igennem nogle år.

– Når medlemmerne nu har henvendt sig til bestyrelsen, så forventer de selvfølgelig, at den tager deres henvendelse seriøst og forholder sig til de spørgsmål, de har stillet. De forventer også, at bestyrelsen griber til handling, og at der blandt andet bliver skruet ned for de løse advarsler og den overvågning, der foregår, siger Thorkil Jansen til Arbejderen.

Arbejderen har henvendt sig til Coops presseafdeling for en reaktion på kritikken og også spurgt Coops medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, Palle Birk, om hans forventninger til mødet i morgen.

Bestyrelse/ledelse er ikke vendt tilbage, og Palle Birk siger:

– Jeg vil ikke udtale mig om sagen. Det forventer jeg, at ledelsen gør efter mødet.

Undersøgelse af arbejdsmiljøet

Brevet, som bestyrelse og ledelse forventes at tage stilling til, indeholder også svarene på en landsdækkende arbejdsmiljøundersøgelse, som 3F forbundet er i gang med, og som 270 ud af cirka 400 3F'ere på lageret i Hasselager har besvaret: 84 procent af lagerarbejderne føler sig overvåget af den daglige ledelse. 84 procent føler et for højt arbejdspres. 74 procent føler sig stresset, viser besvarelserne omtalt i Fagbladet 3F. 74 procent af lagerarbejderne svarer også, at de er bange for at miste deres job, og hele 86 procent er bange for nedslidning.

Fagbladet 3F har fulgt udviklingen på den østjyske arbejdsplads tæt og eksempelvis fortalt om, hvordan to ledere tog tid på en stomiopereret lagerarbejders toiletbesøg.

Senest er der sket det, at 3F's repræsentant i samarbejdsudvalget på Coops lager i Hasselager har trukket sig. Det sker med den begrundelse, at ledelsen har manipuleret og fejlciteret en 3F-tillidsrepræsentant i et SU-referat fra et møde den 9. juni og tegnet et skønmaleri af arbejdsmiljøet, skriver Fagbladet 3F den 20. juni.

Stor udskiftning blandt tillidsfolkene

De seneste tre år er der forsvundet fire tillidsrepræsentanter fra Coop-lageret, og det er ifølge Thorkil Jansen endnu en indikator på, at der er noget helt galt på arbejdspladsen. 

– Tillidsfolkene er enten blevet bortvist eller væltet eller stoppet efter fratrædelsesaftaler. Den 21. marts blev tillidsmanden på natholdet bortvist af ledelsen. Den sag kører vi fagretlig med krav om, at han bliver genansat, lyder det fra afdelingsformanden.

I alt 217 lagerarbejdere har tilkendegivet, at de støtter indholdet i brevet sendt til Coops bestyrelse og ledelse.

– Og de har givet en gruppe på otte personer mandat til at tage sig af eventuelle forhandlinger med Coop om at rette op på arbejdsmiljøet, slutter Thorkil Jansen, der ser frem til udfaldet af tirsdagens bestyrelsesmøde.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


22. jun. 2020 - 11:06   25. jun. 2020 - 15:39

Arbejdsmiljø

noc@arbejderen.dk
Fakta om Coop Danmark
  • Coop Danmark er Danmarks største dagligvarevirksomhed, der driver butikskæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, LokalBrugsen, Irma, fakta, coop.dk og irma.dk.

  • Coop Danmark har knap 1.100 butikker over hele Danmark, omkring 40.000 ansatte og en samlet omsætning på cirka 43 milliarder kroner.

  • Butikkerne er dels ejet af Coop Danmark og dels af en række selvstændige brugsforeninger.

  • Coop Danmark favner også Coop Bank og Coop Invest og rundt regnet 1,8 millioner medlemmer.

  • Den øverste myndighed er Coops landsråd med 124 Coop-medlemmer, som vedtager vedtægterne og vælger den øverste bestyrelse.

  • Bestyrelsen i Coop amba består af 10 Coop-medlemmer.

  • Det er Coop ambas bestyrelse, der udpeger bestyrelserne i Coop Danmark, Coop Bank og Coop Invest.

Kilde: Coop.dk