02 Apr 2020  

KBH: Spredte skyer, 5 °C

CO-industri: Der er råd til en god overenskomst

Start på OK-forhandlinger

CO-industri: Der er råd til en god overenskomst

Arbejdsgiverne advarer om, at vi går mere usikre tider i møde. Modsat fastslår CO-industri, at det går godt for dansk økonomi, og at konkurrenceevnen er bomstærk, så der er råd til markante forbedringer ved de kommende overenskomstforhandlinger.

Claus Jensen, formand for CO-industri, redegør for, at dansk økonomi står stærkt. Til venstre ses Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri og til højre Mads Andersen, næstformand i CO-industri.
FOTO: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix
1 af 1

Det går godt i dansk økonomi. Det skal medlemmerne kunne se i det overenskomstresultat, der bliver forhandlet hjem i den kommende tid, slog Claus Jensen, formand for CO-industri, fast, da der onsdag formiddag var pressemøde hos Dansk Industri.

Der er et stort overskud på betalingsbalancen, der er rekordhøj beskæftigelse, konkurrenceevnen er bomstærk, og virksomhederne har tjent rigtig mange penge.
Claus Jensen, CO-industri

Pressemødet markerede opstarten på overenskomstforhandlingerne på industriens område.

>> LÆS OGSÅ: Masser af penge til højere løn ved OK20

– Der er et stort overskud på betalingsbalancen, der er en rekordhøj beskæftigelse, konkurrenceevnen er bomstærk og stigende, og virksomhederne har tjent rigtig mange penge. Det skal afspejle sig i overenskomstresultatet, sagde Claus Jensen, der også er formand for Dansk Metal.

DI advarer

Helt andre og meget bekymrede toner lød fra Dansk Industris administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen.

– Vi befinder os i en økonomisk brydningstid. Vi er på vej ud af en ekstrem højkonjunktur og på vej ind i mere usikre tider, hvor væksten bremser op, og den globale konkurrence tager til, sagde Lars Sandahl Sørensen.

– Vi har en fælles opgave i at sikre et overenskomstresultat, der ikke sætter velstand og arbejdspladser på spil. Kommer vi ikke i mål med en ansvarlig aftale, der fastholder konkurrencekraften i Danmark, er der kun én part, der vil glæde sig over det, og det er vores konkurrenter i udlandet, der er på tæerne for at tage konkurrenceandele fra os, tilføjede DI-direktøren.

OK for 230.000

Dansk Industri skal forhandle overenskomst for både faglærte og ufaglærte på industriens område samt overenskomsten for tekniske og administrative funktionærer i industrien. Industriens overenskomster gælder for omkring 6000 virksomheder og cirka 230.000 ansatte.

Traditionelt set lægger resultatet på industriens område linjen for alle de øvrige overenskomster på det private område.

Lukkethed omkring krav

Ingen af forhandlerne var på pressemødet indstillede på at fortælle nærmere om, hvilke krav de vil prioritere i forhandlingerne.

– Vi har fået 734 forskellige krav ind. Vi har aldrig prioriteret nogen krav højere end andre, og det kommer vi heller ikke til at gøre den her gang. Vi går til forhandlingerne med open mind, erklærede Claus Jensen.

>> LÆS OGSÅ: Store forventninger til nye private overenskomster

En journalist ville vide, hvad CO-industri vil gøre for at undgå en situation som ved overenskomstforhandlingerne i 2017, hvor store dele af medlemmerne ikke mindst indenfor byggeriet stemte nej.

– Vi har et system i Danmark, hvor vi sammenkæder overenskomsterne. Det har både nogle plusser og minusser. Det er et plus, at vi sikrer, at store grupper ikke risikerer at ende som working poor, fordi de ikke selv er i stand til at sikre forbedringer gennem overenskomsten. De bliver nu samlet op af det stærke fællesskab, sagde Claus Jensen.

– Modsat kan der være grupper, der har helt specielle ønsker til deres egen overenskomst, som kan "risikere" at bliver omfattet af et ja til overenskomsten, selvom de ikke har fået deres krav igennem, tilføjede han.

– Men hvad vil I konkret gøre for at undgå, at det løber af sporet denne gang, spurgte journalisten.

– Som I vel har bemærket, har vi skruet meget op for kommunikationen. Vi har startet en hjemmeside og en facebookside, der hedder OKFakta. Her vil vi løbende orientere om overenskomstforhandlingerne og lægge faktualiteter ind, så man ikke kan løbe med fakta, erklærede Claus Jensen.

Glade for aktive medlemmer

Arbejderens journalist spurgte CO-industris forhandlere, hvad det betyder for dem at mærke opbakningen fra medlemmerne. Otte fagforeninger med medlemmer på industriens område havde etableret en faneborg foran Dansk Industri i forbindelse med pressemødet.

>> LÆS OGSÅ: Deltagere i faneborg kræver et OK-løft, der kan mærkes

– Det betyder meget, at medlemmerne bakker os op som forhandlere. Det viser, at de tror på, at vi gør det bedste for at komme hjem med et godt resultat for dem. Det varmer med en stærk opbakning, sagde Mads Andersen, næstformand for CO-industri og formand for 3F's industrigruppe.

Han fremhævede også betydningen af den store tilslutning til de optaktsmøder, CO-industris forhandlere har gennemført i løbet af efteråret. Næsten 1300 tillidsvalgte har deltaget i møderne. En så stor interesse er usædvanlig.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


08. jan. 2020 - 14:21   08. jan. 2020 - 21:56

OK 2020

ur@arbejderen.dk
Køreplan OK 2020
  • Per 1. marts 2020 skal 450-500.000 lønmodtagere omfattet af en overenskomst indenfor FH/DA-området have fornyet deres overenskomster. 
  • FH står for Fagbevægelsens Hovedorganisation, der repræsenterer samlet 1,4 millioner lønmodtagere, både privat og offentligt ansatte. DA er hovedorganisation for 14 arbejdsgiverforeninger på det danske private arbejdsmarked med tilsammen 22.400 medlemsvirksomheder.
  • FH og DA forhandler ikke selv overenskomsterne. De forhandles af kartellerne, forbundene og arbejdsgiverforeningerne. Men FH og DA har en central koordinerende rolle under hele overenskomstforløbet, og forligsmanden kan ikke fremsætte et samlet mæglingsforslag, uden at FH og DA har nikket ja til det.
  • De enkelte overenskomstområder dækker typisk flere tusinde lønmodtagere. Arbejdsgiverne i Dansk Industri og det faglige forhandlingsfællesskab CO-industri forhandler for eksempel på vegne af cirka 230.000 lønmodtagere.
  • I køreplanen for 2020 har FH og DA aftalt, at inden der afsendes eventuelle konfliktvarsler, skal overenskomstparterne undersøge alle forligsmuligheder – og orientere FH og DA om status for forhandlingerne.
  • DI og CO-industri, som i modsætning til FH og DA begge er overenskomstparter, har aftalt en lignende køreplan. De stræber således efter at blive færdige med overenskomstforhandlingerne senest den 7. februar. 
  • Arbejderen følger overenskomstforløbet. Du kan læse alle artiklerne her