10 Aug 2020  

KBH: Spredte skyer, 19 °C

Chauffør vinder sag om arbejdstid

Principiel sag for chaufførfaget

Chauffør vinder sag om arbejdstid

Østre Landsret har afgjort, at flextrafikchaufførs ventetid mellem køreturene er arbejdstid. Sagen er principiel og kan åbne for en strøm af lignende sager, vurderer 3F.

3F forventer, at dommen kan forbedre forholdene for mange flextrafikchauffører, der typisk har vagter med ventetid imellem kørsler. Modelfoto.
FOTO: Sydtrafik
1 af 1

Den ventetid, som en flexturchauffør har mellem flere kørsler med syge, ældre eller børn, skal regnes for arbejdstid.

Det har Østre Landsret afgjort, skriver Fagbladet 3F.

Nu er der ikke længere noget at diskutere – dét hul er lukket. Det vil forbedre arbejdsforholdene for flextrafikchauffører.
Elaine Larsen, 3F Frederiksborg

– Vi er begejstrede for den meget klare dom: Ventetid er arbejdstid. Nu er der ikke længere noget at diskutere – dét hul er lukket. Det vil forbedre arbejdsforholdene for flextrafikchauffører, siger Elaine Larsen til Fagbladet 3F.

Hun er faglig sekretær hos 3F Frederiksborg, der har haft sagen lokalt. Hun tilføjer, at fagforeningen er klar til at køre en række andre søgsmål, så chaufførerne kan få, hvad de har ret til.

12-13 timers vagter

Flextrafikchauffører har ofte meget ventetid på en vagt, der i den rejste og nu afgjorte sag var på 12-13 timer dagligt. Landsretten tilkendte en chauffør 25.000 kroner i godtgørelse og efterbetaling på 11.485 kroner i pension, ligesom arbejdsgiveren blev dømt for at have overtrådt EU's arbejdstidsdirektiv ved at lade chaufføren arbejde alt for mange timer. Loven tillader en ugentlig arbejdstid på højst 48 timer målt over en periode på fire måneder.

Sagens hovedperson Erik Biersted er selv på vej på pension, men glæder sig over udsigten til, at hans chaufførkolleger kan få glæde af afgørelsen, der fastslår, at det er ulovligt med de mange arbejdstimer.

– Det betyder, at det må være slut med lange 12-14-timers vagter for mine chaufførkollegaer, der kører under samme forhold, som jeg gjorde, siger Erik Biersted til Fagbladet 3F.

Vidt forskellige synspunkter

Sagens synspunkter stod langt fra hinanden, da de blev trukket op under retsmødet. Mens 3F's advokat pegede på, at både ventetid og kørsel skal regnes for arbejdstid, så mente vognmandens advokat, at der kun skulle udbetales løn for de timer, hvor Erik Biersted tjente penge hjem til arbejdsgiveren.

Flere ting tippede ifølge Fagbladet 3F til Erik Biersteds fordel, blandt andet, at hans gennemsnitlige køretid var 39,452 timer per uge – resten var rådighedstid.

Dommen

I afgørelsen kan man læse:

"Under disse omstændigheder finder landsretten, at der samlet set gjaldt sådanne geografiske og tidsmæssige begrænsninger for Erik Biersted, at han objektivt, også mens han stod standby for tilkaldelser, var begrænset i de muligheder, som han havde for at hellige sig personlige og sociale interesser, og at disse begrænsninger havde et sådant omfang, at den fulde vagtperiode fra klokken 06.00 til klokken 18.00 skal medregnes ved opgørelsen af Erik Biersteds arbejdstid.

Da Erik Biersted således har haft en gennemsnitlig arbejdsuge på mere end 48 timer beregnet over en periode på fire måneder, foreligger der en krænkelse af hans rettigheder i henhold til arbejdstidsgennemførelsesloven."

>>LÆS OGSÅ: Flexkørsel er løndumping på hjul

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. dec. 2019 - 12:15   04. dec. 2019 - 12:09

Arbejdstid

noc@arbejderen.dk