31 May 2020  

KBH: Skyfrit, 18 °C

Bygherre accepterer ikke corona som undskyldning for forsinkelser

Klar besked til entreprenører på Gødstrup Sygehus

Bygherre accepterer ikke corona som undskyldning for forsinkelser

På trods af omlægning af arbejdsgange og overholdelse af myndighedernes hygiejnekrav, så accepterer Region Midtjylland ikke, hvis arbejdsopgaver på byggeriet af Gødstrup Sygehus bliver forsinket.

Thomas Skov Jakobsen arbejder som faglig konsulent i 3F Midtjylland, og han har flere gange rejst kritik af forholdene.
FOTO: 3F Midtjylland
1 af 1

"Region Midtjylland accepterer således ikke COVID19 som force majeure eller som argument for krav om tidsfristforlængelse og manglende levering. Arbejde og leverancer skal derfor fortsætte som vanligt, og Region Midtjylland fastholder derfor den nødvendige bemanding på byggesagerne."

På det her tidspunkt i en byggefase plejer håndværkerne at stå på nakken af hinanden for at blive færdige. 
Jørgen Nielsen, 3F Midtjylland

Sådan skriver regionsdirektør Pernille Blach Hansen den 17. marts i et brev til entreprenører/leverandører/rådgivere m.fl. på byggeriet af det nye sygehus i Gødstrup ved Herning.

Det sker som reaktion på, at flere firmaer med entrepriser på den gigantiske byggeplads har henvendt sig til bygherre på projektet for at varsle, at arbejdet kan komme til at tage ekstra tid som følge af coronaen. Det viser en aktindsigt, som Arbejderen er blevet forelagt.

Firmaerne har alle kontrakter, der indeholder tidsfrister for deres opgaver. Overskrides tidsfristerne, vanker der dagbøder.

Dagen før Pernille Blach Hansens brev henvendte MT Højgaard (MTH) sig således til Region Midtjyllands projektdirektør Carsten Kronborg.

MTH gør, hvad vi kan for at opretholde produktionen, forsikrer Rasmus Jørgensen, der er projektchef i bygge- og anlægsvirksomheden. Han fortsætter: "Det er dog meget tænkeligt, at de seneste tiltag fra regeringen vil have en konkret negativ effekt på denne byggesag. Derfor er MT Højgaard nødsaget til at varsle tidsfristforlængelse, såfremt konkrete forhold medfører en forsinkelse på projektet som følge af situationen med coronavirus. Vi fortsætter produktionen, men organiserer os selvfølgelig samtidigt i overensstemmelse med regeringens og sundhedsstyrelsens anbefalinger."

Til det svarer Carsten Kronborg blandt andet: "Det er regionens opfattelse, at situationen med COVID-19 ikke pr. definition medfører, at enhver udfordring kan henføres som værende en force majeure situation. Hvorfor MTH (og øvrige entreprenører) ikke har krav på tidsfristforlængelse i den pågældende situation. Det er entreprenørernes ansvar og risiko at have det nødvendige mandskab på byggepladsen. Regionen forventer således, at byggearbejder fortsættes."

Langsommelige arbejdsgange

Også Malerfirmaet Carsten Sørensen fra Viborg henvender sig – den 18. marts – til bygherre for at advare om mulige forsinkelser, fordi hensynet til at forhindre coronasmitte betyder nye og til tider mere langsommelige arbejdsgange:

"Vi oplever forskellige forhold, som aktuelt medfører forsinkelser, ligesom vi forudser risikoen for forhold, som potentielt kan medføre (yderligere) forsinkelse." Han konkluderer: "Det er simpelthen ikke muligt at fortsætte arbejdet som vanligt som anført i Regionens orienteringsbrev af 17/3 2020. Det vil i øvrigt efter vores opfattelse være uansvarligt og direkte i strid med regeringens retningslinjer/anbefalinger, hvis man lader byggearbejdet fortsætte fuldstændig uændret," skriver administrerende direktør Carsten Sørensen.

Viborg-firmaet har omkring 30 danske og udenlandske malere i sving på det midtjyske byggeri, hvor der er mange kvadratmeter vægge, der skal have en tur med pensel og malerrulle.

I dag udtaler Carsten Sørensen til Arbejderen:

– Vi har efterfølgende haft en god dialog med bygherre, og jeg synes, at de gør meget for, at det daglige arbejde kan forløbe så gnidningsløst som muligt. Jeg synes faktisk, at tingene begynder at falde i hak. 

Alle var rådvilde

Han fortryder ikke, at han sendte brevet til Region Midtjylland, og forklarer, at det var et udslag af den rådvildhed, som efter hans opfattelse ramte alle, da coronaen nåede Danmark:

– Vi ville være på forkant og ville ikke risikere, at vi så ikke havde advaret om, at det kunne ske, og ryger vi nu pludselig ind i, at vores folk skulle blive smittet, ja så kan billedet hurtigt ændre sig.

For at overholde myndighedernes retningslinjer og forhindre, at de ansatte smitter sig selv eller andre, er bemandingen på pladsen og fordelingen af bemandingen blevet ændret. 

– Alle lægger sig i selen for at undgå, at for mange går tæt på hinanden. Vi har været nødt til at lave om på nogle rutiner. Det indebærer, at der ikke kan gå så mange malere sammen og heller ikke sammen med andre håndværkere. Det er en anderledes måde at arbejde på, men vi forsøger at tilrettelægge os ud af det, forklarer Carsten Sørensen.

Som det ser ud lige nu, er han optimistisk og tror ikke, at der kommer tidsforsinkelser på malerentreprisen.

Alt tager længere tid

De lokale fagforeninger mener, at det er urealistisk at tro, at byggeriet kan fortsætte uden forsinkelser på grund af covid-19.

– Alt tager længere tid og bliver forsinket på grund af coronaen. På det her tidspunkt i en byggefase plejer håndværkerne at stå på nakken af hinanden for at blive færdige. Det kan typisk være elektrikere og VVS'ere. Men det kan de jo ikke nu, hvor de skal sørge for at holde afstand. Så selvfølgelig tager alt længere tid, siger Jørgen Nielsen, næstformand i 3F Midtjylland, til Arbejderen.

Den oprindelige tidsplan på byggeriet er overskredet for længst. Første spadestik blev taget i 2012, og nu lyder planen, at hospitalet skal være klar til at modtage den første patient i første kvartal 2021.

Frygt for smittespredning

De midtjyske fagforeninger har, siden den farlige coronavirus gjorde sit indtog i Danmark, haft særlig fokus på risikoen for smittespredning på byggeriet. Et ansvar der påhviler Region Midtjylland som bygherre.

>>LÆS OGSÅ: Fagforeninger kritiserer sikkerheden på sygehusbyggeri i Gødstrup

Fagforeningerne har mildt sagt ikke været imponeret over regionen. Nogle af kritikpunkterne har gået på manglende rengøring og afspritning af pauserum og for få toiletter og håndvaske. Mellem en tredjedel og halvdelen af håndværkerne kommer fra udlandet, og flere af dem kører hjem hver eller hver anden weekend. Det har skabt store frustrationer, at de, når de kommer tilbage, kan gå direkte ind på sygehusbyggeriet og arbejde uden først at have været i karantæne i 14 dage, som sundhedsmyndighederne anbefaler danskere, der har været på udlandsrejse.

Endelig har fagforeningerne kritiseret Arbejdstilsynet for ikke at foretage tilstrækkeligt med tilsyn på arbejdspladsen.

>>LÆS OGSÅ: Fagforeninger: Arbejdstilsynet begrænser indendørs tilsyn, hvor vores medlemmer arbejder

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


27. apr. 2020 - 09:09   28. apr. 2020 - 11:26

Arbejdsmiljø

noc@arbejderen.dk