16 Aug 2018  

KBH: Spredte skyer, 23 °C

Byggefag kræver opstramning af RUT

Hullet registreringssystem

Byggefag kræver opstramning af RUT

Udenlandske firmaer kan undlade registrering i den danske stats officielle register, hvis firmaet én gang har betalt en bøde på 10.000 kroner. Byggefagene vil have strammet op.

John Ekebjærg-Jakobsen havde onsdag foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Reglerne for registrering i RUT skal strammes op, mener han.
FOTO: Byggefagenes Samvirke
1 af 1

Byggefagenes Samvirke i København vil have beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til at kigge nærmere på Registret for Udenlandske Tjenesteydere  - i daglig tale kaldte RUT. Eller snarere have ministeren til at kigge på sanktionsmulighederne, når et udenlandsk firma, der har opgaver i Danmark, gentagne gange overtræder reglerne om registrering.

Det støder vores almindelige retsfølelse og skaber ulige vilkår, når vi ser, hvordan BIC Electric opfører sig.
John Ekebjærg-Jakobsen, Byggefagenes Samvirke

I den anledning besøgte formand for de københavnske byggefagforeninger John Ekebjærg-Jakobsen onsdag Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Han medbragte en konkret sag med det polsk baserede el-firma BIC Electric, der efter byggefagforeningernes mening viser, at der er "huller i systemet".

– Vi er ikke jurister, så om der er et hul i lovgivningen eller et hul i fortolkningen af lovgivningen, ved vi ikke. Men det støder vores almindelige retsfølelse og skaber ulige vilkår, når vi ser, hvordan BIC Electric opfører sig, siger John Ekebjærg-Jakobsen.

Bøde på 10.000

Byggefagforeningerne har ved kontroller på flere byggepladser konstateret, at BIC undlader at registrere sig i RUT. Første gang - på hotel Steel House i Nyropsgade - bliver firmaet anmeldt til Arbejdstilsynet (AT) og får efterfølgende en bøde på 10.000 kroner. Men ifølge Arbejdstilsynet er det ikke praksis at skærpe bøden, selvom pladsbesøg efter pladsbesøg har afsløret, at BIC Electric stadig ikke står opført i RUT-registret.

"Hvis det er samme virksomhed på samme plads, med samme opgave, og der ikke er sket registrering i RUT efter udstedelse af den administrative bøde, betragter Arbejdstilsynet det efter de generelle strafferetlige principper, som en fortsat overtrædelse, og der udstedes ikke en ny bøde", har AT svaret Byggefagenes Samvirke.

– Det vil altså sige, at hvis et firma ikke ønsker at lade sig registrere efter lovgivningen, så kan det fortsætte med at holde sig under registerets radar på den samme byggeplads ved blot at betale den første bøde, forklarer John Ekebjærg-Jakobsen.

BIC i hele landet

BIC har udført arbejde over hele landet for både private og offentlige myndigheder, herunder Århus Ret, Slagelse Sygehus og Herlev Hospital. BIC er anmeldt i alt 21 gange for manglende RUT-registrering siden 7. marts 2017 for arbejde på byggepladser i Nyropsgade og i Carlsberg Byen. Dertil viser en aktindsigt hos Arbejdstilsynet, at tilsynet er stødt på firmaet i yderligere otte tilfælde.

– Alt i alt 28 gange, som vi kan dokumentere, er BIC altså blevet anmeldt for manglende RUT-registrering. Så vi synes jo, at reaktionstiden hos myndighederne, når det gælder udstedelse af bøder for at overtæde den lovgivning, er urimelig lang, siger John Ekebjærg-Jakobsen.

Unfair konkurrence

Den manglende registrering gør det vanskeligere at opkræve skat, da SKAT som myndighed ikke kender til virksomhedens arbejde i Danmark. Det samme gælder skattebetaling for ansatte i firmaet. Også Arbejdstilsynet får sværere ved at føre systematisk tilsyn med om virksomheden lever op til Arbejdsmiljøloven, da AT kun tilfældigt støder på firmaet.

– Det er på ingen måde en ønskværdig situation for hverken Arbejdstilsynet og SKAT eller for os som faglige organisationer, at et firma ved at udnytte et hul i lovgivningen kan bidrage til social dumping og dermed unfair konkurrence, lyder det fra John Ekebjærg-Jakobsen.

Folketingets Beskæftigelsesudvalg rejser nu sagen over for beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

11. okt. 2017 - 12:43   16. okt. 2017 - 11:48

RUT-register

noc@arbejderen.dk
RUT-registret

Register over Udenlandske Tjenesteydere, RUT-registret, blev indført i 2009.

Alle udenlandske tjenesteydere, der vil udføre arbejde i Danmark, har pligt til at tilmelde sig registeret senest den dag, hvor de påbegynder arbejdet. Her skal de blandt andet oplyse om arbejdssted, arbejdets varighed, antallet af ansatte samt navn og adresse på en kontaktperson.

Offentligheden, og dermed fagbevægelsen, har siden 1. januar 2011 haft adgang til at få oplyst virksomhedernes arbejdssted og tidspunktet for arbejdet i Danmark via hjemmesiden virk.dk/rut.