25 Feb 2021  

KBH: Spredte skyer, 10 °C

BUPL ruster sig til kommende kampe

Reportage fra kongres

BUPL ruster sig til kommende kampe

Overenskomstkamp i både 2018 og 2021 fyldte meget på BUPL's kongres. Det styrkede sammenhold i fagbevægelsen gik som en rød tråd gennem debatterne. De delegerede vedtog også en støtteudtalelse til DSB-arbejderne.

Et af de fotos fra overenskomstkampen der blev vist på kongressen som optakt til formandens beretning.
FOTO: BUPL
1 af 1

BUPL forbereder sig allerede nu på overenskomstforhandlingerne i 2021 og vil bruge erfaringerne fra forårets overenskomstkamp aktivt. Samtidig vil forbundet bruge mange kræfter på at sikre børnenes vilkår i en tid, hvor velfærden er under konstant angreb.

Det var medlemmerne og aktiviteterne, der fik resultatet i hus ved OK18.
Henriette Brockdorff

De spørgsmål stod i centrum, da BUPL i sidste uge afholdt kongres i Nyborg.

Inden formandens beretning blev vist en billedserie af fotos fra OK18. Pædagoger på barrikaderne foran Forligsinstitutionen og rundt omkring i hele landet. De flotte fotos blev mødt af klapsalver fra de godt 200 delegerede.

Dermed var tonen slået an til beretningen, der også startede med at sætte fokus på overenskomstforhandlingerne.

Sammenhold og styrke

– Bevidstheden om, hvad vi kan – hvad vi virkelig kan, når vi beslutter os for det, bærer den gejst og optimisme, der skal lede os videre i vores kamp. For et mere lige samfund. For en stærkere velfærd. For et bedre børneliv. Bevidstheden om, at vi kan mobilisere hinanden, når det virkelig gælder, skal vi bære med os, sagde BUPL's formand Elisa Rimpler – der for nylig har skiftet efternavn fra Bergmann til Rimpler.

– Ved OK18 oplevede jeg en opbakning og en vilje, som var dybt rørende. Vi havde medlemmer, der lavede aktiviteter og støttede op – ikke alene om vores egen fagforening – men stod skulder ved skulder med sygeplejerskerne, politibetjentene, rengøringspersonalet og lægerne. En ren udladning af engagement og kreativitet, konstaterede formanden.

>> LÆS OGSÅ: Stærkt sammenhold spændte ben for Løhdes plan

Hun opsummerede, at et langt og hårdt forhandlingsforløb resulterede i højere løn, en ligelønspulje og at seniordagene blev bevaret.

Betydningen af det styrkede sammenhold internt i BUPL og i fagbevægelsen som helhed gik som en rød tråd gennem debatterne på kongressen.

– OK18 er historien om, at fællesskab giver styrke. Medlemmerne var med fra starten. Aktivitet, synlighed og involvering var med til at rykke. Det var medlemmerne og aktiviteterne der fik resultatet i hus, sagde Henriette Brockdorff fra BUPL Hovedstaden.

Hun understregede nødvendigheden af at inddrage medlemmerne i debatterne og beslutningerne i BUPL og pegede også på opgaven med at få de uorganiserede med i fællesskabet.

Bjarne Rønne Kofoed glædede sig over kongressens fokus på løn og arbejdsforhold.

– Nogle gange har vores kongresser mindet mere om en skills festival end en faglig kongres. Vi er en politisk fagforening. Det primære for vores kongresser er at diskutere løn og arbejdsforhold, sagde han.

Kritik af resultat

Ikke alle var begejstrede for selve overenskomstresultatet.

Vi er presset af, at der kommer flere og flere private udbydere, der vil lave profit på private institutioner.
Birgitte Conradsen

– Vi fik ikke en særlig god overenskomst. Vi fik åbnet vores arbejdstidsaftaler på skoleområdet, og der var tale om beskedne procenter. Vi skal blive mere barske omkring ligeløn. Hoverbestyrelsen kunne godt have gjort det lidt bedre, sagde Brigitte Christensen.

Randi Tjelbo pegede i flere indlæg på nødvendigheden af at tage et opgør med den økonomiske tænkning, der gennemsyrer Finansministeriet, og som både den nuværende og tidligere regeringer ser som en nødvendighed.

– Finansieringen af det danske samfund er fuldstændig skæv. Beregningsmetoderne i Finansministeriet tager alene udgangspunkt i, at flere penge og velfærd alene genereres gennem skattelettelser. De ser ikke en positiv sidegevinst ved, at sygehuse gør mennesker raske, eller at nogle gør et stort arbejde med børnene, så forældrene kan tage aktivt del i arbejdsmarkedet. Det skal vi forlange bliver ændret. Et hovedpunkt i vores arbejde må være et opgør med finansieringsmodellerne, erklærede hun.

Næstformand Birgitte Conradsen rettede fokus på, at det ikke er nok at kæmpe for en god overenskomst, det handler også om at sikre, at alle medlemmer er omfattet af en overenskomst. Her er BUPL udfordret af et stigende antal medlemmer, der arbejder i private institutioner.

– Vi er presset af, at der kommer flere og flere private udbydere, der vil lave profit på private institutioner og ikke lige har tænkt, at der skal være en overenskomst, sagde Birgitte Conradsen.

Beretningsdebatten bød også på indlæg om mange andre emner end overenskomsterne.

For eksempel rejste Mia Lund fra de Pædagogstuderendes Landssammenslutning problemerne med nedskæringer på uddannelserne. Hun opfordrede BUPL til at tage kampen op mod det årlige to procents sparekrav på uddannelsesområdet.

– Vi er nået dertil, hvor studerende i Aarhus selv skal betale for en værktøjskasse med saks, tusser og lim. Det har uddannelsesstedet ikke råd til, fortalte hun.

Beretningen endte med at blive enstemmigt vedtaget.

Støtte til DSB-ansatte

Derefter var der debat om arbejdet i forhold til OK21. Kongressen besluttede at gå i gang med forberedelserne til de næste overenskomstforhandlinger allerede nu. De delegerede vedtog et forslag fra hovedbestyrelsen, som betyder, at der blandt andet skal være fokus på den fortsatte kamp for ligeløn, sikring af ordentlige rammer for det pædagogiske arbejde, inddragelse af medlemmerne og debat om den danske model på det offentlige område.

Det blev besluttet at afholde en ekstraordinær overenskomstkongres i november 2019 og at afsætte tre millioner kroner til indsatsen frem mod OK21.

– Vores tid er nu. Vi skal spille med de magenta muskler. Mere indflydelse er ikke noget, man får. Det er noget, man tager, sagde BUPL’s formand Elisa Rimpler fra talerstolen, med henvisning til den pink farve – også kaldet magenta – der er BUPL's kendetegn.

Den styrkede solidaritet, der er en konsekvens af OK18, gav sig også udtryk i, at kongressen vedtog en støtteudtalelse til de DSB-ansatte, der lige nu kæmper mod forringelse af deres arbejdsforhold.

"BUPL har under OK18 oplevet støtte fra andre fagforeninger, som isoleret set ikke havde noget i klemme. Men som alligevel valgte solidariteten. Det gør BUPL også nu og i fremtiden. Skulder ved skulder", hedder det blandt andet i udtalelsen.

>> LÆS OGSÅ: Støtteaktioner rammer DSB fredag morgen

I forbindelse med vedtagelse af udtalelsen rejste alle de delegerede sig op og pegede med en finger op i luften – en bevægelse, der symboliserer "en løsning for alle", sloganet fra forårets overenskomstkamp.

Pædagogik er håndværk

Kongressen vedtog også en professionsstrategi, der har fokus på at styrke pædagoguddannelse og sikre pædagogerne arbejdsvilkår, som gør det muligt at bruge deres faglighed.

>> LÆS OGSÅ: Mangler tid til børn og unge

Elisa Rimpler henviste i debatten til tidligere tiders håndværkerlaug, som hun kaldte for "fortroppen for fagbevægelsen".

– Der satte man og sætter fortsat en stor ære i at udføre arbejdet, så man kan være stolt af det. Vi skal have en ambition om, at der skal være den samme stolthed for det pædagogiske håndværk, sagde Elisa Rimpler.

Hun blev genvalgt som formand uden nogen modkandidater. Til gengæld var der kampvalg til næstformandsposten. Den siddende næstformand Birgitte Conradsen fik 122 stemmer mod 98 til modkandidaten Dorte Ellegaard, der er næstformand i BUPL Nordsjælland.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. dec. 2018 - 09:43   28. feb. 2019 - 14:31

BUPL-kongres

ur@arbejderen.dk
Anja Lund Wollesen
BUPL Sydøst

– OK18 har styrket sammenholdet internt i BUPL og har givet et stærkt fællesskab med andre faglige organisationer. I nogle kommuner i vores område er der nu dannet faglige fællesskaber, hvor man mødes på tværs af organisationer og diskuterer fælles problemer. Det betyder, at vi står langt stærkere.

– Jeg tror, at OK18 har haft større betydning, end vi måske er klar over. Vi vil se flere resultater, som udspringer derfra. Fremadrettet er kampen for ligeløn altoverskyggende vigtig. 

Jesper Kragh Nielsen
BUPL Østjylland

– Det vigtigste ved OK18 var solidariteten, at vi ved at stå sammen på tværs af faggrupper kunne hjælpe hinanden med at nå et fælles mål. Fagbevægelsen er blevet revitaliseret. Det er en kæmpe milepæl. For os er det særlig vigtigt, at der blev slået hul på ligelønsproblematikken, selvom vi langt fra er i mål endnu. 

– De vigtigste opgaver nu er at arbejde videre med at få styr på ligelønnen samt sikre nogle rammer og vilkår, der betyder at pædagogerne kan udøve deres faglighed.

Hanne Kraul Jensen
BUPL Midtsjælland

– OK18 har betydet et stærkere fællesskab både internt i BUPL og med de andre faglige organisationer. Det er vigtigt, at vi arbejder for at bevare det.

– Nogle af de ting, jeg ser som vigtige i den kommende tid, er, at klæde medlemmerne på til at forstå, hvad dagtilbudsreformen handler om, så vi sammen kan løfte de gode ting i den. Og så skal vi arbejde med at sikre arbejdstiderne for SFO-pædagoger og have en diskussion om den øgede brug af frivillig arbejdskraft på fritidsområdet.

Fakta om BUPL
  • BUPL blev stiftet i 1973 ved en fusion af de tre landsdækkende foreninger: Dansk Barneplejeråd, Dansk Børnehaveråd og Foreningen af Fritidspædagoger. 
  • Ved stiftelsen havde BUPL 6000 medlemmer. I dag er medlemstallet oppe på 61.000.
  • Medlemmerne er fordelt på 10 lokale fagforeninger rundt omkring i landet.
  • BUPL holdt kongres den 29. og 30. november på Hotel Nyborg Strand. Der var 236 delegerede på kongressen.