19 Sep 2020  

KBH: Overskyet, 14 °C

Blokade mod privatskole er lovlig

Medhold til lærerforening

Blokade mod privatskole er lovlig

Arbejdsretten har afgjort, at blokaden mod den private Sputnik-skole er lovlig. Danmarks Lærerforening håber Sputniks ledelse nu er klar til at forhandle overenskomst.

Lærernes Centralorganisation (LC) har fået medhold i Arbejdsretten. Undervisning på privatskolen Sputnik hører under deres overenskomstområde. Arkivfoto.
FOTO: Niels Sigaard
1 af 1

Blokaden af den private dagbehandlingsinstitution Sputnik fortsætter.

Det er konsekvensen af den afgørelse, som Arbejdsretten traf torsdag i sidste uge, og som gav Lærernes Centralorganisation (LC) medhold i, at stillingsblokaden er lovlig.

Vi kan ikke acceptere, at arbejdsgiverne skalter og valter mellem overenskomsterne, og så vælger den, der er billigst for dem. 
Gordon Ørskov Madsen, DLF

Blokaden, der blev iværksat den 4. oktober, betyder, at medlemmer af Danmarks Lærerforening (DLF), Frie Skolers Lærerforening og Uddannelsesforbundet ikke må søge stillinger ved Sputnik.   

Formand for overenskomstudvalget i DLF Gordon Ørskov Madsen glæder sig over dommen.

– Det er en klokkeklar afgørelse. Undervisningen på Sputnik følger bestemmelserne i Folkeskoleloven og er dermed også vores overenskomstområde. Dommen siger meget tydeligt, at vi har retten til at kræve overenskomst for underviserne, siger Gordon Ørskov Madsen til Arbejderen. 

– Derfor er det eneste rigtige og logiske, at vi nu sætter os til forhandlingsbordet. Kommer der ikke en henvendelse fra Sputnik inden alt for længe, så tager vi kontakt til dem, så underviserne kan få den overenskomst, de har ret til og krav på.

Dommen ærgrer Sputnik

Det var Sputnik, der havde bedt Arbejdsretten tage stilling i sagen.

Privatskolen tilbyder skoledagbehandling til elever i 0.-10. klassetrin på otte forskellige lokationer i Københavns-området. Eleverne har forskellige diagnoser som eksempelvis ADHD eller autisme, og tilbuddet kombinerer pædagogisk behandling og undervisning. 

Skolens ledelse mente, at den faglige blokade var ulovlig og skulle ophæves, fordi skolens ansatte, herunder cirka 100 undervisere, allerede er dækket af en overenskomst med Socialpædagogernes Landsforbund (SL). 

Sputniks direktør Allan Laursen ærgrer sig over Arbejdsrettens afgørelse.

– Vi betvivlede lovligheden af blokaden, fordi vi allerede har en overenskomst med SL. Arbejdsretten har nu afgjort, at LC’s blokade er lovlig, og at de har en legitim interesse i at ønske overenskomst med Sputnik. Vi tager dommen ad notam, om end vi er ærgerlige over resultatet, siger han til Arbejderen og fortsætter:

– Nu skal vi mødes med Dansk Erhverv og SL for at analysere forløbet og dommen, og så håber vi på at blive lidt klogere. Vi håber på at kunne finde fælles løsninger, så vi kan fortsætte vores tværfaglige arbejde med de forskellige målgrupper, vi arbejder med.

Gordon Ørskov Madsen ser frem til at afslutte den årelange kamp for en overenskomst til underviserne på Sputnik, der begyndte helt tilbage i 2014/2015. Da forsøgte først Københavns Lærerforening at få en overenskomst på plads med Skolen Sputnik og Sputnik STU. Da det ikke lykkedes, overtog LC og dermed også DLF sagen i 2017. 

Efter flere forhandlinger erfarer LC og DLF, at Sputnik - uden at informere lærernes organisationer - har tegnet overenskomst med SL og Dansk Erhverv. Resten er historie.

Ifølge DLF er der cirka 3000 kroners forskel på en SL-løn og en lærer-løn før skat hver måned. 

Dumping 

– Sandsynligvis er det udsigten til større udgifter og dermed mindre profit, der hidtil har fået Sputniks ledelse til at stritte imod en aftale med LC. Det er klart, at vi ikke kan acceptere, at arbejdsgiverne bare kan skalte og valte mellem overenskomsterne og så vælge den, der er billigst for dem. På den måde udhuler man jo hele aftalesystemet, siger Gordon Ørskov Madsen.

Dertil kommer at Sputnik med en billigere overenskomst udsætter andre specialtilbud for unfair konkurrence. Gordon Ørskov Madsen opfordrer politikerne til at se nærmere på den social duming problematik.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


17. jan. 2019 - 13:16   24. jan. 2019 - 09:40

Overenskomst

noc@arbejderen.dk
Behandlingsskolen Sputnik

Skolen Sputnik er dagbehandlingsskole, der tilbyder en pædagogisk indsats kombineret med undervisning.

Skolen har elever på alle klassetrin med socio-emotionelle vanskeligheder og ADHD og med autisme og psykisk sårbarhed.

Skolen holder til på otte forskellige lokationer i København NV, Vanløse, Rødovre og Gentofte.

Kilde: Sputnik