26 Jun 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 29 °C

Blik & Rør vil bekæmpe ulighed med mere velfærd

Politisk udtalelse:

Blik & Rør vil bekæmpe ulighed med mere velfærd

Stigende ulighed i Danmark går ud over folk, der er i arbejde og folk der af forskellige grunde står udenfor, mener Blik & Rør, der vil styrke velfærden.

Velfærden er vigtig for sammenhængskraften i det danske samfund og for trygheden og fleksibiliteten på arbejdsmarkedet, mener Blik & Rør.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Velfærden er under pres og uligheden i Danmark vokser. Flere årtiers forringelser på velfærden på bekostning af den almindelige lønmodtager undergraver velfærdssamfundet og flexicurity-modellen, advarede forbundsformand Max Meyer i beretningen på den nu overståede kongres i Rør- og Blikkenslagerforbundet og det indgår i en politisk udtalelse, som 143 delegerede har vedtaget.

Et samfund med ulighed kan aldrig blive et stabilt samfund. 
Max Meyer, Forbundsformand

− Et samfund med ulighed kan aldrig blive et stabilt samfund. Lad os nu samlet sige stop til mere liberalisme, sige stop til mere egoisme, sige stop mere mig og mindre dig. Lad os gøre det til gavn for vores efterkommere, opfordrede Max Meyer.

>>LÆS OGSÅ: Forbundsformand holder sin sidste beretning

I udtalelsen forklares det, hvordan vi bliver misundt i flere lande for gode, kontrollerede arbejdsforhold med et godt arbejdsmiljø. Ligesom andre lande lægger mærke til, at der i Danmark er et sikkerhedsnet, der griber én, hvis man mister sit arbejde, kommer til skade eller bliver syg.

"Det er netop disse ting, der i særdeleshed sættes mere og mere over styr med forringelser og skruetvinger, og det skader fleksibiliteten og sammenhængskraften på arbejdsmarkedet," lyder det i udtalelsen.

Lang vej fra sygedagenge til kontanthjælp

Konkret peges der på en stadig ringere dagpengedækning ved arbejdsløshed og at nedskæringer på sygedagpenge og kontanhjælpsområdet er med til at øge uligheden og usikkerheden. Udtalelsen konstaterer:

"Vejen fra sygedagpenge og til kontanthjælp er simpelthen blevet for kort, og det svækker den danske arbejdsmarkedsmodel."

Nedskæringerne på Arbejdstilsynet får også nogle ord med på vejen. Et svækket tilsyn begrænser den forebyggende indsats mod ulykker på arbejdspladserne.

Stop forringelserne

Blik & Rør kritiserer den politisk besluttede stigning i tilbagetrækningsalderen. Det rammer VVS'ere, skorstensfejere og andre håndværkere med et langt og opslidende arbjedsliv ekstra hårdt og forhindrer dem i at få en værdig alderdom.

"Det her er et entydigt budskab til et problem med mange konsekvenser: Stop forringelserne, det går ud over de forkerte og øger uligheden i det danske samfund. Blik- og Rørarbejderforbundets 39. ordinære kongres ønsker en anden retning. Uligheden bekæmpes bedst ved at styrke velfærden, bakke op om flexicurity-modellen og det Danmark, vi er stolte af," slutter den vedtagne udtalelse.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


01. okt. 2018 - 12:25   01. okt. 2018 - 14:01

Blik og Rør kongres

noc@arbejderen.dk
Blik og Rør kongres 2018

OM BLIK- OG RØR

  • Blik- og Rørarbejderforbundet holder i disse dage sin 39. ordinære kongres i Aalborg. På kongressen deltager 143 delegerede.

  • Forbundet blev stiftet i 1890 og er et af Danmarks ældste fagforbund.

  • De omkring 9000 medlemmer arbejder som VVS'ere, blikkenslagere, ventilationsteknikere og skorstensfejere.

  • Forbundet består af 36 lokalafdelinger fordelt på fire kredse: Nord-Midtjylland, København, Sjælland-Bornholm og Sydjylland-Fyn. 

  • Blik- og Rørarbejderforbundet er medlem af hovedorganisationen LO.