29 May 2020  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

Blå partier blokerer for mindsteløn på transportområdet

Social dumping

Blå partier blokerer for mindsteløn på transportområdet

Både arbejdsgivere og fagbevægelse er enige om, at der skal gøres noget ved social dumping på landevejene. Regeringens forslag om at fastlægge et lønniveau efter de toneangivende overenskomster kan imidlertid ikke umiddelbart samle flertal i Folketinget.

FOTO: PN
1 af 1

Det går trægt for regeringen med at få udmøntet den den del af finanslovsaftalen, som skal bekæmpe social dumping på vejtransportområdet.

Hvis regeringens forslag bliver vedtaget, vil det være det største skridt mod social dumping  på landevejen de sidste 10 år.
Henning Hyllested, Enhedslisten

I aftalen slås det fast, at "der skal sikres danske lønvilkår via lovgivning for chauffører fra udenlandske transportvirksomheder, der udfører cabotagekørsel eller kombinerede transporter i Danmark".

Men indtil videre har regeringen ikke kunnet samle flertal for sit forslag, på trods af at det har opbakning fra både fagbevægelsen og arbejdsgiverne og er udarbejdet efter anbefaling fra Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, og Dansk Arbejdsgiverforening, DA.

Forslaget lægger op til, at godskørselsoven skal justeres, så udenlandske vognmænd er forpligtet til at følge niveauet i de kollektive overenskomster, der er indgået af de på området mest repræsentative arbejdsmarkedsparter.

Ifølge Jacob Holbraad, direktør i DA, svarer det til cirka 158 kroner i timen. Satsen er hentet fra overenskomsten mellem Dansk Industri, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F, som dækker godt 85 procent af danske lønmodtagere, der kører med gods.

Og netop det er det springende punkt. De borgerlige partier inklusiv Dansk Folkeparti og Radikale Venstre frygter, at forslaget ikke vil respektere foreningfriheden, men vil favorisere 3F og deres overenskomstparter, arbejdsgiverforeningerne DTL og ATL.

Fælles anbefaling fra FH og DA

Heller ikke hos brancheorganisationen ITD, International Transport Danmark, som har den tidligere konservative transportminister Carina Christensen som administrerende direktør, er det faldet i god jord at tage udgangspunkt i en 3F-overenskomst. ITD har nemlig en overenskomst med den faglige forretning, Krifa.

I et debatindlæg i Altinget skriver Carina Christensen sammen med Trine S. Plesner, at det vil skabe et 3F-monopol, som vil skade hele branchen.

Ifølge Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, organiserer ITD nogle af de vognmandsfirmaer, som i stor udstrækning benytter sig af østeuropæiske chauffører. 

Han mener, at det er et godt forslag, som regeringen har fremlagt. 

– Hvis det bliver vedtaget, vil det være det største skridt mod social dumping  på landevejen de sidste 10 år, siger Henning Hyllested til Arbejderen.

Eksklusivaftale ad bagvejen?

Transportordfører Andreas Steenbergn påpeger overfor Arbejderen, at Radikale Venstre ikke er uenig i intentionerne i forslaget, men der er nogle detaljer, som skal afklares først.

– Man vil indføre overenskomst, og det er vi fuldstændigt enige om. Men spørgsmålet er, hvilke overenskomster? Hvad så med de folk, som er medlem af andre fagforeninger end 3F, og de arbejdsgivere som er medlem af andre arbejdsgiverforeninger? Hvordan er de stillet i forhold til at få tilladelse til godskørsel? Det har vi stillet kritiske spørgsmål til - og det afventer vi stadig svar på, siger han til Arbejderen.

Han understreger, at partiet ikke har problemer med det foreslåede lønniveau.

Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører, Bent Bøgsted, mener, at forslaget indfører en eksklusivaftale ad bagvejen.

– Man kalder det godt nok ikke eksklusiv, for man kan frit afgøre, om man vil være med i den forening, så længe man lever op til 3F's overenskomst. Det betragter jeg som en form for almengørelse af en overenskomst, som de har i Norge. Og det støtter vi ikke i Dansk Folkeparti, siger Bent Bøgsted til Altinget.

Padborg-udvalg

Regeringens forslag er et resultat af arbejdet i det såkaldte Padborg-udvalg under Transport- og Beskæftigelsesministeriet, som blev nedsat efter afsløringen af Kurt Beiers slumlejr i Padborg, hvor filippinske chauffører boede under kummerlige forhold, mens de kørte gods for 15 kroner i timen. 

Selv om slumlejren blev afsløret, tyder alt på, at der stadig kører masser af underbetalte chauufører på de danske landeveje.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser en stor stigning i omfanget af transport udført af rumænske, polske og litauiske lastbiler til lav løn på danske veje, skriver Fagbladet 3F.

I 2018 var cabotagekørsel med udenlandske lastbiler i Danmark 413 millioner ton kilometer. Det er en fordobling i forhold til 2004. Måleenheden ‘en ton kilometer’ svarer til, at et ton gods flyttes en kilometer med lastbilen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. jan. 2020 - 15:15   15. jan. 2020 - 13:06

Vejtransport

bi@arbejderen.dk
Krav til aflønning på vejtransportområdet

I finanslovsaftalen for 2020, som blev indgået i decemberber 2019, står flg. om indsatsen på social dumping på vejtransportområdet:

  • Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige med arbejdsmarkedets parter om at prioritere indsatsen mod social dumping på vejtransportområdet. Der er derfor enighed om, der skal sikres danske lønvilkår via lovgivning for chauffører fra udenlandske transportvirksomheder, der udfører cabotagekørsel eller kombinerede transporter i Danmark.
  • Aftaleparterne er dertil enige om, at der skal etableres et effektivt kontrol- og håndhævelses-regime med henblik på at understøtte, at et lovfastsat krav til aflønning overholdes. Aftaleparterne er endvidere enige om, at kravet indføres i fuld respekt for foreningsfriheden.
  • Der afsættes en reserve på 10 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 med henblik på udmøntning efter vedtagelse af den relevante lovgivning. 

Cabotage-kørsel betyder, at chaufføreren efter en tur til Danmark kører ture her i landet efterfølgende.