29 Nov 2020  

KBH: Overskyet, 0 °C

Både unge og gamle støtter retten til tidligere tilbagetrækning

Ny undersøgelse

Både unge og gamle støtter retten til tidligere tilbagetrækning

Nye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation viser, at retten til tidligere tilbagetrækning har bred opbakning i befolkningen - på tværs af både alder og køn.

Det skal være en ret for nedslidte at kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før pensionsalderen, mener 80 procent af danskerne.
FOTO: PN
1 af 1

Hele 80 procent af danskerne ønsker bedre muligheder for, at nedslidte kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. 

Vi er enige med regeringen i, at der er behov for en rettighedsbaseret model.
Lizette Risgaard, formand FH

Det viser en helt ny undersøgelse med deltagelse af flere end 7.500 danskere på tværs af alder og køn, som Epinion har lavet for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). 

Tallene vidner om, at de eksisterende muligheder ikke er gode nok, mener FH-formand Lizette Risgaard. Hun henviser til, at færre end hver sjette lønmodtager under 50 år i dag har mulighed for tidlig tilbagetrækning, nemlig dem som er tilmeldt efterlønsordningen.

FH og regeringen er enige

Lizette Risgaard gør opmærksom på, at både FH og regeringen har et centralt ønske om at flere danske lønmodtagere skal sikres gode og raske år i deres otium. 

– Vi er enige med regeringen i, at der er behov for en rettighedsbaseret model, målrettet de lønmodtagere, som er trådt tidligst ind på arbejdsmarkedet og har været der i mange år. Det mener vi er en solidarisk løsning, som tilgodeser dem, der bliver særlig hårdt ramt af den stigende pensionsalder og stærkt forringede efterløn, siger Lizette Risgaard.

Spørgsmålet om den stigende pensionsalder og mulighed for tidligere tilbagetrækning til nedslidte og slidte lønmodtagere var et hedt emne på den netop overståede 3F-kongres. 

Politikerne bag Velfærdsforliget fra 2006 har besluttet, at pensionsalderen i 2030 skal sættes op fra 67 til 68 år, og næste år skal de tage stilling til om den igen i 2035 skal hæves med yderligere et år til 69 år.

3F: Stop højere pensionsalder

En sådan stigning i pensionsalderen rammer medlemmerne af Danmarks største forbund særlig hårdt. Hvert 5. medlem af 3F er ikke på arbejdsmarkedet, når de fylder 60 år. De er døde, nedslidte eller på offentlige ydelser såsom førtidspension og ressourceforløb. Hver anden 3F'er har inden for det seneste år taget smertestillende medicin eller fået behandlinger på grund af smerte fra jobbet. 

>>LÆS OGSÅ: Enigt 3F vil sætte en stopper for stigning i pensionsalderen

Det lykkedes ikke de delegerede på kongerssen at komme igennem med et krav om, at 3F skal arbejde for at opsige Velfærdsforliget, som i sin tid blev indgået af den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale. Til gengæld vedtog en enig kongres, at 3F skal arbejde for at sætte stigningen i pensionsalderen i stå og for et eftersyn af forliget.

Emne i trepartsforhandlingerne 

Regeringen havde i august inviteret repræsentanter fra FH og arbejdsgiverne i DA til indledende drøftelser af Socialdemokratiets forslag om værdig tilbagetrækning.

Trepartsforhandlingerne er imidlertid indstillet indtil overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked er overstået engang i foråret 2020.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


01. okt. 2019 - 11:46   01. okt. 2019 - 13:15

Pensionsalder

noc@arbejderen.dk
FH undersøgelse om tilbagetrækning

Epinion har gennemført en undersøgelse for Fagbevægelsens Hovedorganisation om danskernes holdning til helbred og tilbagetrækning.

7.547 danskere i alderen 18-75 år har deltaget i undersøgelsen, der er gennemført i august-september 2019.

80 procent ønsker bedre muligheder for at trække sig tilbage, hvis man er nedslidt.

59 procent ønsker, at personer, som er kommet tidligt ud på arbejdsmarkedet og har arbejdet i mange år, skal have ret til at kunne trække sig tilbage med folkepension nogle år før andre – på baggrund af objektive kriterier.

84 procent er helt eller delvist enige i, at man skal kunne trække sig tilbage før folkepensionsalderen, hvis en individuel vurdering viser, at man er nedslidt.

Kilde: FH

Det har 3F vedtaget om velfærdsforliget

Velfærdsforliget skal justeres og forudsætningerne bringes i balance med eventuel højere pensionsalder.

Forligets forudsætninger holder ikke, da efterlønnen de facto er afskaffet, arbejdsmiljøet og uddannelserne er skåret ned. Seniorpensionen forbedrer mulighederne for dem, der er "nedslidt" af arbejdet, mens dem, der er "slidt" af mange års arbejde, ikke er sikret ret til tidligere tilbagetrækning.

3F vil derfor ændre i velfærdsforliget, således at den planlagte stigning af pensionsalderen i 2035 suspenderes, så der er tid til at arbejde med eftersyn og justering af forliget.

Forbundet vil sikre, at en værdig tilbagetrækning er en rettighed.