15 Nov 2018  

KBH: Spredte skyer, let støvregn, dis, 8 °C

Asbestplan mangler penge

20 forslag til handling, men..

Asbestplan mangler penge

Asbestudvalg har 20 forslag til en styrket indsats mod asbest. Skal initiativerne blive til noget, skal arbejdsmarkedets parter betale, eller der skal søges fondsmidler hjem.

Det er 30 år siden, det blev forbudt at anvende asbest i Danmark, men det findes stadig i ældre bygninger og i over 100.000 kvadratmeter eternittage rundt om i landet.
FOTO: Martin Mounzer
1 af 1

På beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens bord ligger nu 20 anbefalinger til en styrket indsats mod asbest.

Samlet set er det ikke et resultat, der opfylder de ambitioner, jeg havde, da vi startede.
Søren Steen Schytte, BAT

Anbefalingerne er resultatet af arbejdet i asbestudvalget, som repræsentanter fra fagbevægelsen, arbejdsgivere, projekterende ingeniører og Arbejdstilsynet har deltaget i. Udvalget blev nedsat af ministeren for et års tid siden, efter politisk pres for at der skulle ske en indsats for at nedbringe antallet af personer, der udsættes for asbest.

– Det var hvad, vi kunne blive enige om. Samlet set er det ikke et resultat, der opfylder de ambitioner, jeg havde, da vi startede, men det har da flyttet sig, og nu får vi asbest sat højere op på dagsordenen de næste tre år, siger Søren Steen Schytte, der har deltaget i udvalgsarbejdet som formand for arbejdsmiljøudvalget i Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT).

Indtil flere mangler

Han savner fagbevægelsens ønske om at afdække og registrere omfanget af asbest i handleplanen. Efter hans mening havde det også klædt den, hvis det var blevet besluttet at fjerne al asbest fra de nuværende gamle bygninger i stedet for at kapsle den ind og sende problemet videre til næste generation.

– Det største problem er dog, at vi ikke kunne blive enige om, at Arbejdstilsynet (AT) skal have tilført flere midler og have øget mulighed for at føre tilsyn ved asbest-renoveringer og give sanktioner, hvis reglerne ikke bliver overholdt. Den diskussion har vi slet ikke haft, siger Søren Steen Schytte til Arbejderen.

I stedet blev udvalget enige om, at AT, der anses som en vigtig aktør, skal lave en redegørelse for tilsynets håndtering af og erfaringer med asbestområdet, som skal indgå i yderligere drøftelser til næste år.

Af andre initiativer foreslår udvalget, at de forundersøgelser, der allerede i dag skal foregå, inden et renoverings- eller nedrivningsarbejde går i gang, bliver styrket. Arbejdstilsynet skal justere og gøre vejledningerne om asbest mere forståelige, og der skal skabes større klarhed om roller og pligter i forhold til reglerne om asbest.

Nogle anbefalinger vil kunne sættes i værk umiddelbart, mens andre vil blive gennemført senere, afhængigt af hvornår der kommer penge på bordet. I kommissoriet for udvalgsarbejdet står der, at nye initiativer på asbestområdet, skal være "omkostningsneutrale i forhold til såvel administrative byrder for virksomhederne som omkostninger for det offentlige", med mindre parterne kan blive enige om andet.

– Økonomien har fyldt meget på møderne. En del af aktiviteterne vil påføre Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg udgifter, men vi håber jo, at ministeren finder nogle ekstra penge, lyder det fra Schytte.

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg er sammensat af 8 arbejdsgiverforeninger, 9 fagforbund/organisationer og 2 lederorganisationer. 

Tilfredse arbejdsgivere

Arbejdsgiverne i Dansk Byggeri er yderst tilfredse med det resultat, der nu er afleveret til Troels Lund Poulsen.

–  Vi er glade for, at vi sammen med fagbevægelsen og beskæftigelsesministeren nu har en helstøbt og udtømmende plan for, hvordan vi tager hånd om de udfordringer, der er tilbage med asbest i byggeriet, siger direktør Peter Stenholm.

Beskæftigelsesministeren lover, at han nu vil sikre, at anbefalingerne hurtigst muligt kan komme ud og gøre gavn i byggeriet.

23. maj. 2018 - 15:22   24. maj. 2018 - 15:52

Asbest

noc@arbejderen.dk