16 Apr 2021  

KBH: Let skyet, 9 °C

Asbest er livsfarligt

Arbejdsmedicinere advarer:

Asbest er livsfarligt

Hvert år dør 130 personer af lungehindekræft, der kan forårsages af arbejde med asbest. Især håndværkere vil i mange år frem støde på det livsfarlige stof, der tidligere var indeholdt i mange byggematerialer.

Asbest er indeholdt i mange byggematerialer, som blev brugt for år tilbage. Håndværkere støder derfor tit på asbest, når de arbejder med renovering af gamle bygninger og installationer.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

30-40 år efter at asbest er blevet forbudt, registrerer de arbejdsmedicinske klinikker i Danmark hvert år personer, der har pådraget sig lungesygdomme som følge af arbejde med asbest.

Da der fortsat sker udsættelse for asbest ved især nedrivningsarbejde, vil der sandsynligvis også komme nye tilfælde af især lungehindekræft.
Sigve W. Christensen, overlæge.

– Antal med lungehindekræft har været stigende gennem årene og topper først om nogle år. Her i Aalborg så vi sidste år 28 personer med lungehindekræft, 13 med asbestose og 25 med pleurale plaques (godartede lungehindefortykkelser, red.). Herudover så vi 26 med lungekræft, hvoraf en del skyldes asbest, siger Sigve W. Christensen, ledende overlæge på Aalborg Universitetshospitals Arbejdsmedicinske enhed, til Arbejderen.

Fortidens synder

Samme udvikling bekræftes på Arbejdsmedicinsk Klinik i Aarhus og Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Arbejdsmedicinerne peger samstemmende på byggematerialer, hvoraf mange tidligere indeholdt asbest, som den helt store syndebuk, når det gælder alvorlige lungesygdomme.

– De fleste tilfælde handler om fortidens synder, men da der fortsat sker udsættelse for asbest ved især nedrivningsarbejde, vil der sandsynligvis også komme nye tilfælde af især lungehindekræft, siger Sigve W. Christensen.

Fra en person har været udsat for asbest og begynder at mærke det på helbredet, går der mellem 10 og 40 år. Asbest kan være farligt selv i meget små mængder. Hvad angår lungehindekræft, så findes der ingen nedre grænse for, hvor meget asbeststøv en person skal være udsat for, før vedkommende pådrager sig lungeskader.

En af dem, der har fået lungehindekræft, fordi han har arbejdet med asbest, er Dan Hendirksen. Den i dag 41-årige VVS'er arbejdede for 14 år siden i nogle få dage med at udskifte gamle rørinstallationer på et kursuscenter. Sidste år dagen før juleaften fik han beskeden: Du har lungehindekræft.

>>LÆS OGSÅ: "Jeg håber at kunne hjælpe andre"

Dødelig sygdom

– Med hensyn til lungekræft og asbestose er anerkendelseskriterierne 25 fiberår. Det vil sige for eksempel udsættelse for et asbestfiber pr. ml. luft i 25 år eller 25 asbestfibre pr. ml. luft i 1 år. Vor seneste gennemgang af litteraturen tyder på, at grænsen for asbestose er væsentlig lavere. Grænseværdien for asbest er nu 0,1 fiber pr. ml., forklarer den nordjyske overlæge.

Kun de færreste overlever lungehindekræft, som rammer cirka 130 hvert år. Ligeså mange dør hvert år af sygdommen. Den gennemsnitlige levetid er cirka et år.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


11. okt. 2017 - 06:00   03. jan. 2018 - 10:53

Asbest

noc@arbejderen.dk
Sundhedsfaren ved asbest

Det er selve asbestfibrene, der er sundhedsskadelige. De er så små, at de kan trænge helt ned i lungernes mindste dele. Her kan de forårsage kræft og støvlunger (asbestose).

Lungehindekræft
Lungehindekræft (mesotheliom) er en meget sjælden sygdom, som kun kan opstå fra udsættelse for asbest. Der er ikke nogen helbredende behandling. Lungehindekræft kræver ikke langvarig eller kraftig udsættelse for asbest. Sygdommen er normalt 25-30 år om at udvikle sig.

Lungekræft
Det kræver en langvarig og kraftig udsættelse, før sygdommen opstår. Sygdommen udvikler sig først 10-30 år efter, at man har været udsat for asbestfibre. Rygere er i ekstra stor fare for at få lungekræft efter arbejde med asbest.

Andre kræftformer
Asbest kan desuden medføre andre kræftsygdomme – for eksempel i mave- og tarmsystemet og i struben.

Asbestose
Asbestose (også kaldet asbestlunge) er en kronisk lidelse. Den indebærer en ødelæggelse af lungerne (lungefibrose) og hjerteproblemer. Sygdommen kræver kraftig og relativt langvarig udsættelse for asbest. Asbestose kan udvikle sig over en periode på 10 til 30 år.

Kilde: Asbest-huset.dk