09 Mar 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, -4 °C

Fagforeninger: Arbejdstilsynet begrænser indendørs tilsyn, hvor vores medlemmer arbejder

Coronasmitte på byggepladser

Fagforeninger: Arbejdstilsynet begrænser indendørs tilsyn, hvor vores medlemmer arbejder

Midtjyske fagforeninger undrer sig: Hvis det er farligt at gennemføre indendørs tilsyn med arbejdsmiljøet på grund af faren for coronasmitte, er det så ikke også farligt for vores medlemmer at arbejde indendørs?

Hovedparten af det arbejde, der nu bliver udført på Gødstrup Sygehus, foregår indendørs. Arkivfoto.
FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

Mandag den 20. april sendte 3F Midtjylland endnu en anmodning til Arbejdstilsynet om, at myndigheden gennemfører tilsyn på byggepladsen DNV Gødstrup, det nye supersygehus ved Herning. 

Hvis det er farligt at gennemføre indendørs tilsyn på grund af smittefaren, er det så ikke også farligt for vores medlemmer at arbejde indendørs?
Jørgen Nielsen, 3F Midtjylland

– Vi har bedt dem om at kigge nærmere på pladsen, specifikt det der hedder etape 3 og kapellet. Og så går vi da stærkt ud fra, at det gør de, siger Jørgen Nielsen, der er næstformand i 3F Midtjylland, til Arbejderen.

3F afdelingen har sammen med andre midtjyske fagforeninger haft fokus på arbejdsforholdene, især de tiltag, som bygherren – Region Midtjylland – har ansvar for at sætte i værk for at forhindre coronasmitte i at sprede sig blandt de omkring 500 danske og udenlandske håndværkere på samme arbejdsplads.

Den generelle kritik fra fagforeningerne har gået på, at regionen har været alt for langsom med at tage de nødvendige skridt til hyppigere rengøring og afspritning af fællesfaciliteter som spise- og pauserum, paneler til elevatorer, toiletter og håndvaske med mere.

Utrygge håndværkere

Dertil kommer de mange henvendelser, som fagforeningerne har fået fra frustrerede medlemmer, der oplevede udenlandske kolleger fra eksempelvis Polen, Rumænien eller Tyskland møde ind på arbejde direkte fra besøg i deres hjemlande, selvom regeringen i starten af marts lukkede grænserne. 

– Det er meget utrygt. Jeg vil jo gerne vide, om der findes smittede på arbejdspladsen, og være sikker på, at dem, der er syge, bliver testet. For hvad slæber jeg med hjem, og hvad kan mine unger tage med sig i skole, har malersvend Michelle Omme udtalt til Arbejderen.

Ifølge Arbejderens oplysninger kommer mellem en tredjedel og halvdelen af håndværkerne fra udlandet, og mange af dem kører hjem hver weekend, andre hver anden weekend. 

Trods de kritisable forhold har fagforeningerne følt sig ladt i stikken af Arbejdstilsynet, som de synes har været svære at råbe op under coronakrisen, og som de synes har været alt for tilbageholdende med at stille krav til bygherren. 

>>LÆS OGSÅ: Fagforeninger kritiserer sikkerheden på sygehusbyggeri i Gødstrup

Længe ventet svar

På baggrund af kritikken sendte Arbejderen den 6. april en stribe spørgsmål til Arbejdstilsynet, og først den 23. april er det lykkedes at få svar efter utallige skriftlige og telefoniske rykkere.

– Vi er meget opmærksomme på situationen på Gødstrup, fastslår Martin Skåning, der er chef ved Arbejdstilsynets tilsynscenter Nord, og fortsætter:

– Vi har siden byggeriets start løbende haft dialog med byggeledelse og arbejdsmiljørepræsentanter på byggepladsen. Den 31. marts havde vi et dialogmøde samt rundering på dele af pladsen, og vi har igen været på tilsyn den 15. og 16. april, hvor vi udførte et tilsyn og vejledte virksomheder på pladsen om forebyggelse mod smitte fra corona.

Den omtalte 'rundering' foregår således næsten tre uger efter, at regeringen har lukket landet ned, og Arbejdstilsynet har besluttet at droppe alle planlagte tilsyn på grund af risiko for spredning af corona.

Så vidt muligt udendørs tilsyn

Med virkning fra tirsdag den 14. april har den statslige myndighed igen åbnet op for at tage på udvalgte tilsyn for at forebygge ulykker og mindske risikoen for coronasmitte. Det sker i første omgang i udvalgte brancher, herunder byggepladser. "Tilsynet vil i så vidt omfang som muligt blive gennemført udendørs, og Arbejdstilsynets tilsynsførende vil følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger om blandt andet ingen fysisk kontakt, god hygiejne og at holde afstand," står der på hjemmesiden

Hvilke konsekvenser det får, når det gælder tilsynet med arbejdsforholdene på Gødstrup Sygehus, er Jørgen Nielsen spændt på:

– Jeg tolker det som, at de nødigt vil gå indenfor. Men det giver ikke mening på den her arbejdsplads, hvor hovedparten af arbejdet på nuværende tidspunkt i processen foregår indendørs. Hvis det er farligt at gennemføre indendørs tilsyn på grund af smittefaren, er det så ikke også farligt for vores medlemmer at arbejde indendørs?

Arbejdstilsynets udlægning

Arbejderen har spurgt Martin Skåning, hvordan det konkret skal opfattes, at tilsynet så vidt muligt bliver gennemført i det fri, og han forklarer:

– Når der er relevante forhold eller arbejdsprocesser indendørs, vil vi naturligvis se på disse. Men for at mindske smitterisikoen bliver vores samtaler med arbejdsgivere og arbejdsmiljørepræsentanter under tilsynsbesøget så vidt muligt gennemført udendørs frem for eksempelvis i en skurvogn. 

Region Midtjylland, der som bygherre har det overordnede ansvar for de ansattes sikkerhed, mener, at forholdene på byggeriet er bragt i orden. Det har Anders Kühnau (S), der er formand for regionsrådet og dermed politisk ansvarlig for byggeprojektet, tidligere udtalt til Arbejderen.

I næste uge er der aftalt møde med deltagelse af Region Midtjyllands projektdirektør Carsten Kronborg, regionsrådsformand Anders Kühnau og repræsentanter for fagforeningerne, hvor problemerne på arbejdspladsen forventes at blive vendt.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


23. apr. 2020 - 11:04   24. apr. 2020 - 11:05

Arbejdsmiljø

noc@arbejderen.dk
Fakta om Regionshospitalet Gødstrup

Første spadestik blev taget i 2012. Hospitalet forventes klar til at modtage første patient i første kvartal 2021.

Hospitalet er på i alt 145.000 kvadratmeter fordelt på:

  • 127.000 m2 somatik (409 senge)

  • 13.000 m2 psykiatri (90 senge)

  • 5.000 m2 til forsknings- og uddannelsescenteret NIDO | danmark.

Der er afsat 3,15 milliarder kroner til byggeriet.

Hospitalet vil få 3.500 ansatte.

Kilde: Region Midtjylland