08 Aug 2020  

KBH: Let skyet, 26 °C

Arbejdsløshed er blevet et personligt problem

Ny forskning viser:

Arbejdsløshed er blevet et personligt problem

Arbejdsløshed har flyttet sig fra at være et kollektivt til at være et individuelt problem. Personlige kvaliteter som charme og motivation fylder mere hos den enkelte end de faglige færdigheder, viser ny forskning fra Institut for Psykologi.

Er du arbejdsløs, er det dit personlige problem. Holdningen er udbredt blandt de arbejdsløse selv og i de systemer, som skal støtte dem i at finde job, viser et forskningsprojekt.
FOTO: pj
1 af 1

Charme, selvtillid og lækkert hår var for år tilbage en velkendt sætning i et ungdomsprogram på tv.

I dag kunne det meget vel være overskriften på et kursus for arbejdsløse og indgå på lige fod med allerede eksisterende tilbud som "Personlig branding: Mig/AS" eller "Overtal andre til at sige ja". 

Dagpengesystemets tilgang til de arbejdsløse er med til at understrege den individualiserede tilgang.
Sabina Pultz, ungdomsforsker

Det er nemlig sådan, at nogle af de tilbud, som arbejdsløse kan hente i A-kasser, på jobcentre og på kurser handler om, hvordan de arbejdsløse arbejder med sig selv, deres personlighed og deres netværk for at finde et arbejde, fortæller ungdomsforsker og socialpsykolog Sabina Pultz. 

– Tidligere var det samfundets skyld, hvis man ikke kunne finde job - i dag er det din egen. Og dagpengesystemets tilgang til de arbejdsløse er med til at understrege den individualiserede tilgang, fortæller Sabina Pultz.

Hun har netop forsvaret sit ph.d.-projekt om unge dagpengemodtageres syn på sig selv og dagpengesystemet, og hendes konklusion er klar: Arbejdsløshed er i dag blevet den enkeltes ansvar og et personligt problem, som mange arbejdsløse er flove over.

Personlige kvaliteter

Forsknings-projektet baserer sig på en stor spørgeskemaundersøgelse blandt unge og yngre dagpengemodtagere og en kontrolundersøgelse med 183 A-kasse medlemmer i arbejde samt 39 dybdegående interviews med arbejdsløse under 35 år og observationer på et større A-kasse-kontor.

– Evnen til at få et job handler for den enkelte arbejdsløse i dag mindre om objektive færdigheder som for eksempel deres uddannelse eller kurser og mere om personlige kvaliteter som motivation, fleksibilitet, attitude, charme og særligt sociale kompetencer, lyder det videre fra ungdomsforskeren.

– Det gør, at mange arbejdsløse bebrejder sig selv og kommer i tvivl om, hvorvidt at der er noget galt med dem som personer, og det betyder også, at når man ikke lykkes med at få et job, så oplever mange, at det både er en afvisning af deres faglige profil og en afvisning af dem som personer.

Følelse af skam 

Arbejdsløshed kan betyde tab af social status og er for manges vedkommende forbundet med følelsen af skam og stigmatisering. Nogle forsøger at skærme sig selv ved at isolere sig fra det sociale liv, mens andre forsøger at "usynliggøre" eller skjule, at de ikke er i arbejde, fortæller Sabina Pultz.

Den forandrede holdning til - og blandt - arbejdsløse sker synkront med, at arbejdsmarkedet i de seneste årtier har forandret sig voldsomt. Der er i dag færre fastansættelser og flere projektansættelser, hvilket betyder, at uddannelse selv på et højt niveau ikke længere er en solid beskyttelse mod arbejdsløshed. Flere personer oplever nu perioder, hvor de er ude af job - arbejdsløshed rammer altså flere og flere.

– Man kunne tro, at når flere og flere oplever perioder med arbejdsløshed, ville det medføre en normalisering eller en af-stigmatisering, simpelthen fordi det er blevet mere normalt, men det er ikke det billede, der tegner sig, fortæller Sabina Pultz.

Systemkontrol

Hendes forskning kortlægger et dagpengesystem, der baserer sig på mistænksomhed og kontrol, og som giver de arbejdsløse oplevelsen af meningsløshed og af ikke at føle sig værdigt behandlet. Resultatet bliver derefter. Når arbejdsløse bliver dårligt behandlet har det ifølge Sabina Pultz nogle psykologiske konsekvenser, som gør det vanskeligere at agere som stærk og aktiv jobsøgende.

– Jeg håber, min forskning kan give politikere og embedsmænd, som beskæftiger sig med disse regler, større indsigt i, hvordan systemet virker på de mennesker, der rammes af reglerne, siger Sabina Pultz.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


11. maj. 2017 - 12:09   17. maj. 2017 - 15:38

Arbejdsløshed

noc@arbejderen.dk