21 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 23 °C

Arbejdsgiverne vil have fremmødebonus

Efter strejke på fiskefabrik

Arbejdsgiverne vil have fremmødebonus

Den nu overståede strejke på Sæby Fiskeindustri afslører en ny tendens, advarer 3F Frederikshavn. Arbejdsgiverne i fiskeindustrien bruger bonussen som redskab til regulering af sygefravær.

Industriens arbejdsgivere - især i den nordjyske fiskeindustri - aftaler i stigende grad fremmødebonus i stedet for egentlige lønstigninger, erfarer 3F Frederikshavn.
FOTO: Hans Søndergård
1 af 1

Tirsdag morgen besluttede 130 timelønnede på Sæby Fiskeindustri at genoptage arbejdet. Men selvom der nu igen bliver produceret makrel på dåse i det nordjyske, så er det problem, som udløste strejken torsdag i sidste uge, ikke løst.

Hvis ikke de ansatte accepterer bonusordningen, så bliver de stillet en nulløsning i udsigt. Finn Jenne, 3F Frederikshavn.

Det mener Finn Jenne, formand for 3F Frederikshavn - den lokale fagforening for arbejderne i fiskeindustrien.

– Vi oplever en stigende tendens til, at arbejdsgiverne ved de lokale lønforhandlinger på industriens område tilbyder fremmødebonus i stedet for at give reelle lønstigninger. Hvis ikke de ansatte accepterer bonusordningen, så bliver de stillet en nulløsning i udsigt, siger Finn Jenne til Arbejderen.

Fremmødebonus i fiskeindustrien

3F Frederikshavn har kendskab til, at otte nordjyske virksomheder alene inden for fiskeindustrien har skrevet fremmødebonus ind i de lokale overenskomster, og at der er tale om helt op til 10 kroner i timen. 

– Det kan koste op til 1800 kroner om måneden inklusiv tillæggene at have en sygedag. På nogle arbejdspladser mister man sågar bonussen for en hel lønperiode ved blot en enkelt times fravær. Det er helt urimeligt, mener Finn Jenne.

Der er tale om en stigning, der ifølge fagforeningsformanden kunne tyde på, at arbejdsgiverne snakker sammen. Fremmødebonussen varierer fra virksomhed til virksomhed.

På nogle fabrikker sker der udelukkende træk ved sygefravær, men 3F Frederikshavn kender eksempler på, at medlemmer er blevet trukket for alt fravær i en lønperioden - selv hvis de holder deres retmæssige ferie eller en feriefridag.

Ved lokalforhandlingerne på fiskefabriken i Sæby var de timelønnede blevet tilbudt en krone ekstra på timelønnen i form af en fremmødebonus, men det ville arbejderne i produktionen ikke acceptere. Og da slet ikke, da teknikere og funktionærer på virksomheden har opnået lønstigninger, som ikke er knyttet til fremmøde, har fællestillidsrepræsentant Tina Bech forklaret til avisen.dk.

Principielt imod bonusordningen

Finn Jenne opfatter, at medlemmerne på fiskefabrikken har strejket, fordi de principielt er imod bonussystemet mere end på grund af beløbets størrelse.  

– Ordningen er oftest skruet sammen, så bonussen bortfalder ved sygdom, men folk er ikke syge for sjov, understreger den nordjyske 3F-formand, der fortsætter:

– Det er ikke rimeligt, at folk skal straffes for at være syge. Hvis der er probemer med sygefraværet på en arbejdsplads, så skulle ledelsen hellere se på, om der er brug for at gøre noget ved arbejdsmiljøet og samarbejdet på stedet.

Konsekvensen af den omstridte bonusordning frygter 3F kan blive, at folk oftere møder syge eller halvsløje på jobbet. Og det gavner hverken den enkelte eller virksomheden, påpeger Finn Jenne.

Genkender ikke tendensen

I Industrigruppen i 3F's forbundshus i København afviser forhandlingssekretær Hans Daugaard, at der er tilsvarende tilbagemeldinger fra andre steder i landet som fra den nordjyske 3F-afdeling.

"Vi kan ikke bekræfte tendensen. Det er mit indtryk, at der er forhandlet pæne almindelige/generelle lønstigninger og ikke, at de er "omdøbt" til fremmødebonus. Tværtimod er der hen over de senere år en del fremmødebonusser, der er blevet lavet om til almindelig løn, dvet vil sige, at man har gjort dem uafhængige af fravær," skriver Hans Daugaard i en mail til Arbejderen.

DI: Skal bringe fraværet ned

Ifølge Dansk Industri (DI) har fremmødebonus i årevis været udbredt, også i andre brancher end fiskeindustrien. 

– Hele formålet med fremmødebonus er at nedbringe fraværet på virksomheden, så der kan produceres mere, siger Steen Nielsen, arbejdsmarkedspolitisk chef i DI, til Nordjyske Stiftstidende.

DI har ikke overblik over, hvor mange virksomheder, der har skrevet fremmødebonus ind i lokalaftalerne og ved heller ikke, om bonussystemet har den ønskede effekt på fraværet. DI opfordrer til at omregne bonussen til almindelige løntillæg, hvis det viser sig ikke at virke efter hensigten.

08. aug. 2017 - 11:31   09. aug. 2017 - 15:15

Overenskomst

noc@arbejderen.dk