28 May 2020  

KBH: Spredte skyer, 16 °C

Arbejdsgivere får sværere ved at ansætte løsarbejdere

Faglig dom

Arbejdsgivere får sværere ved at ansætte løsarbejdere

Hvis en arbejdsgiver vil ansætte løsarbejdere, skal overenskomsten udtrykkeligt omfatte rettigheder for løsarbejdere. Det fastslår en ny dom.

Eksempelvis Den Grafiske Overenskomst indeholder ikke hjemmel til at ansætte folk i korte ansættelser uden fast timetal, har en faglig voldgift afgjort. Arkivfoto.
FOTO: PN
1 af 1

En arbejdsgiver kan ikke ansætte folk i korte ansættelser uden fast timetal – medmindre overenskomsten giver udtrykkelig hjemmel til at ansætte folk som løsarbejdere. Det fastslår en ny kendelse i en faglig voldgiftssag.

Det er godt at få fastslået, at arbejdsgivere ikke bare kan ansætte folk på daglejervilkår.
Arne Grevsen, FH

I Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) betragter næstformand Arne Grevsen dommen som en sejr:

– Det er godt at få fastslået, at arbejdsgivere ikke bare kan ansætte folk på daglejervilkår. Der er meget snak om freelancearbejde og fluid workforce som fremtidens arbejdsmarked. Den diskussion er vigtig, og nu er det i hvert fald fastslået, at på FH’s overenskomster kan man ikke bare ansættes som daglejer, medmindre der er særlige regler om det, siger Arne Grevsen.

Den grafiske branche

Dommen tager afsæt i en konkret sag fra 2018, hvor en yngre person var ansat som løsarbejder på et etikettetrykkeri i Randers. Vedkommende var ansat på Den Grafiske Overenskomst, der netop ikke giver mulighed for at ansætte løsarbejdere.

Den Grafiske Overenskomst indeholder derimod – som de fleste andre FH-overenskomster – en udførlig regulering af arbejdstid, opsigelsesvarsler, midlertidige ansættelser med videre, lyder der fra FH.

Desuden indeholder overenskomsten nogle regler om minimumsbeskyttelse, der blandt andet handler om, hvor mange timer ugentligt en deltidsansat skal have, ligesom der er krav på opsigelsesvarsel efter fire ugers beskæftigelse.

Her er der løsarbejdere

I modsætning til Den Grafiske Overenskomst, så er der en hjemmel til at ansætte løsarbejdere i korte ansættelser uden fast timetal på eksempelvis hotel- og restaurationsområdet. Det samme gælder for avisbude, som er dækket af fællesoverenskomsten mellem DMA (Danske Mediers Arbejdsgiverforening) og 3F.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


13. jun. 2019 - 09:31   13. jun. 2019 - 12:25

Faglig dom

noc@arbejderen.dk