19 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 20 °C

Arbejde med asbest skal autoriseres

Ønske til asbestudvalg:

Arbejde med asbest skal autoriseres

Skal man undgå skader ved arbejde med asbest, kræver det, at firmaer og ansatte har uddannelse og autorisation, mener Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen under Dansk Byggeri.

Asbest findes i mange gamle bygninger.
FOTO: Niels Sigaard
1 af 1

Alt for mange aktører i byggebranchen ved ikke nok om asbest, og de ved slet ikke, hvad de skal gøre, når de støder på det i gamle tagplader, rørisolering eller andre byggematerialer.

Man sætter jo heller ikke en bager til at lave el-arbejde.
Thomas Kingo, sektionsformand

Mange bliver derfor syge, når de - måske uden at vide det - har arbejdet med det farlige asbest, og det skal der gøres noget ved, mener Thomas Kingo, der er formand for Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen - en sektion under arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri.

– Desværre ser vi i dag eksempler på, at virksomheder og ansatte udfører arbejde med asbest uden altid at have de fornødne kompetencer. Asbest er farligt og skal tages meget seriøst. Når man ikke har tilstrækkelig viden om asbest, så er der fare for, at man kommer til at håndtere det helt forkert og udsætter både sig selv og andre for unødig risiko, siger Thomas Kingo til Arbejderen.

Kræv autorisation

Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen støtter derfor op om, at virksomheder og deres ansatte, der udfører arbejde med asbest, skal have autorisation, præcis som der kræves autorisation for at udføre el-, vvs- og kloakinstallationer.

– Man sætter jo heller ikke en bager til at lave el-arbejde. Når der skal pilles ved el-installationer, så kræver man certifikat af firmaet og den person, som udfører arbejdet, lyder hans konklusion.

Asbest har været forbudt siden 80'erne, men blev tidligere anvendt i masser af byggematerialer, fordi det har en stor isoleringsevne og også er brandhæmmende. Det betyder, at de rundt regnet 2000 personer på landsplan, som i dag er beskæftiget med at nedrive eller renovere gamle bygninger, ofte kommer i berøring med asbest, men også mange andre sundhedsskadelige stoffer som blandt andet PCB, kviksølv, bly og andre metaller.

I et forsøg på at komme de konkrete problemer med asbest til livs, nedsatte beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i foråret et udvalg. Udvalget, der består af repræsentanter for både fagbevægelsen og arbejdsgiverne, skal i løbet af første kvartal 2018 komme med forslag til at løse problemerne med asbest. 

BAT-kartellet, der repæsenterer byggefagforeningerne, foreslår en national handleplan for registrering og bortskaffelse af asbest. Et krav som Rør & Blikkenslagernes Fagforening i København støtter 100 procent.

– Det er helt afgørende med en national handleplan. Kun hvis man på forhånd ved, om der er asbest i en bygning, kan man gribe arbejdet an på den rigtige måde og forhindre, at nogen bliver udsat for asbest unødigt og uden at vide det, siger Allan Leegaard fra fagforeningen til Arbejderen.

Som tidligere omtalt i Arbejderen har mindst 100 medlemmer af fagforeningen det seneste år været udsat for asbest i forbindelse med deres arbejde.

Arbejdsgivermastodontenten DA afviser fagbevægelsens krav med argumentet, at det er "for dyrt og for uvirksomt". 

National handleplan

Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen er knap så kategorisk:

– Grundlæggende set kan vi godt støtte en national handleplan som et skridt i de rigtige retning og vil ikke stå i vejen for en sådan. Men for os er det ikke det eneste saliggørende.

– Vi har en generel forhåbning om, at udvalget når frem til, at der bliver præciseret og skærpet nogle krav til dem, der skal udføre arbejdet. Det kan redde liv og det vil være det bedste for alle - både for dem, der arbejder med det, og for samfundet, mener Thomas Kingo.

09. dec. 2017 - 05:01   02. jan. 2018 - 12:24

Asbest

noc@arbejderen.dk