12 Dec 2018  

KBH: Spredte skyer, 3 °C

"Aktivisme, synlighed og solidaritet giver os faglig styrke"

Erfaringer fra BJMF Ungdom

"Aktivisme, synlighed og solidaritet giver os faglig styrke"

Overenskomstaktiviteter, demo'er mod nedskæringer og sociale aktiviteter som fredagsbar går hånd i hånd og er opskriften på succes, mener ungdommen i BJMF.

BJMF Ungdom blander sig i kampen for bedre uddannelser og flere praktikpladser, men også helt aktuelt i OK18. Her ses Elias Olsen Haack (tv) og Jonas Brynnum. Laura Klakk kunne desværre ikke være med, da billedet blev taget.
FOTO: Tobias Stidsen
1 af 1

Lige for tiden fylder arbejdet med støtte til de offentligt ansatte særligt meget hos aktivisterne i 3F BJMF Ungdom.

Vi kan hurtigt tage en beslutning om at støtte en strejke eller noget andet.
Jonas Brynnum, BJMF Ungdom

For dem er det nemlig ligeså naturligt at stille sig op udenfor Forligsinstitutionen skulder ved skulder med pædagoger, lærere og sygeplejersker, som det er at deltage i en demonstration mod underbetaling af udenlandske arbejdere på en byggeplads eller mod skiftende regeringers nedskæringer på uddannelsesområdet.

– Vi har rigtig meget fokus på OK18 og på at lave støttearbejde på de offentligt ansattes præmisser. Ud over at deltage i faneborgen ved forligsen, så har vi gjort klar til nogle selvstændige aktiviteter, blandt andet bannerdrops, fortæller Jonas Brynnum.

Arbejderen satte ham og to andre medlemmer af BJMF Ungdom stævne i sidste uge og bad dem sætte ord på, hvorfor de laver fagligt arbejde, og hvad det betyder for dem.

Jonas Brynnum er 23 år og tømrerlærling på andet år. Både han og 22-årige Elias Olsen Haack, der er to år inde i uddannelsen til stukkatør, blev aktive i starten af deres uddannelsesforløb, mens Laura Klakk på 26 år er kommet jævnligt i lokalerne på Mølle Allé i Valby i et års tid. Laura Klakk skal til svendeprøve som møbelsnedker i februar måned 2019. 

Sammenhold

Fælles for de tre unge er, at de er blevet trukket til af aktiviteterne og sammenholdet i fagforeningen.

– Jeg kunne se, at BJMF var aktive. De lavede bannerdrop 1. maj. De mobiliserede på tekniske skoler og opfordrede til at gå forrest i demoer mod uddannelsesnedskæringer, siger Elias Olsen Haack, der synes, det var nemt at troppe op og blive en del af det faglige ungdomsarbejde.

Laura Klakk oplevede ikke, at BJMF Ungdom havde været synlige, hvor hun kom. Hun søgte selv aktivt fagforeningen og tog til torsdagsmøde første gang sammen med to andre kvinder, som hun overtalte til at tage med. Siden har Laura Klakk deltaget i så mange af de ugentlige møder som muligt.

– Det er rigtig fedt at mødes med andre unge fra andre fag. Når vi mødes, er der en god stemning. Alle kommer til orde og bidrager med ideer til, hvad vi skal lave. Det kan være alt lige fra, hvordan vi får nedsat arbejdstid, får flere kvinder i byggefagene, eller hvordan vi kan være aktive i OK18, fortæller Laura Klakk.

Synlighed

BJMF Ungdom har cirka 1000 lærlinge-medlemmer. Den 12. april deltog 40 af dem i årsmøde, hvor snakken gik om, hvor vigtigt det er at være synlige, både når der kæmpes for bedre forhold på erhvervsskolerne, og når der stilles krav til arbejdsgiverne om at oprette flere praktikpladser. Årsmødedeltagerne besluttede, at man skal ud på skolerne for at fortælle nye lærlinge om fagforeningen og det faglige ungdomsarbejde. Beslutningen er allerede sat i værk.

– I sidste uge var jeg frikøbt og kom rundt på tre hovedforløb for møbelsnedkere i Rødovre. Det var rigtig godt og gav da også nogle indmeldelser, fortæller Laura Klakk, der mener, at det nok havde været sværere, hvis hun skulle have snakket til en flok "tømmermænd".

I det hele taget er det altafgørende for, om man opnår resultater eller ej, at sætte handling bag sine ideer og ord, mener københavner-lærlingene.

– Og jeg tror ikke på, at man får en stærk fagforening alene gennem sagsbehandling. Hvad så med dem, der ikke har problemer endnu, spørger Elias Olsen Haack.

Han er overbevist om, at det er nemmest at overbevise unge om det fornuftige i at være medlem af en fagforening, hvis de ser, hvad deres kontingentkroner går til, og at de bliver brugt til noget fornuftigt.

Det er tydeligt, at medlemsskabet af en fagforening har en særlig betydning for de tre københavnere, også selvom de tilhører en generation, der er vokset op med en arbejdsklasse og en fagbevægelse i defensiven.

En rigtig fagforening

Jonas Brynnum understreger, at det naturligvis handler om at være med i en rigtig fagforening, som historisk har kæmpet for medlemmernes løn og arbejdsvilkår - underforstået at det har de såkaldt gule fagforretninger som Krifa og Det Faglige Hus ikke. 

– Vi har lige holdt årsmøde og vedtaget en ny årsplan. Vi har skrevet ind, at vi vil lave mere oplysningsarbejde om de gule. Det er jo en diskussion, der er oppe at vende her under OK18, hvor der er nogen, der har ondt i røven over, at medlemmer af de gule bliver moppet, forklarer Jonas Brynnum.

Selv har han ikke ondt af det med dem, han bramfrit kalder nasserøve. Lærlinge og ungarbejdere skal kende forskellen på "dem og os", så de får mulighed for at træffe en beslutning om fagligt medlemsskab eller ej på et oplyst grundlag.

Elias Olsen Haack bemærker, at det sikkert er de færreste, der har tænkt over medlemsskab af en fagforening, hvis de kommer fra 8. eller 9. klasse. Og han tror da slet ikke, at de har overvejet den konsekvens, at de kan blive tvunget til at være skruebrækkere, mens deres kolleger skal strejke, hvis de vælger en af de gule.

Som medlem af BJMF Ungdom har man mange muligheder for at få indflydelse og selv være aktiv. Hver anden torsdag efter fyraften er der åbne bestyrelsesmøder, og de andre torsdage laves der som regel mere konkrete aktiviteter som at male et banner til en aktion, skrive en pressemeddelelse eller noget helt tredje.

Fra idé til handling

Når de unge beslutter en aktivitet, er det meget vigtigt, at der handles hurtigt. Derfor er det en kæmpe fordel, at ungdommen i BJMF har sin egen bestyrelse og selvstændige økonomi, lyder det samstemmende.

– Den selvstændige økonomi gør vejen fra idé til handling kort. Vi kan agere hurtigere - tage en beslutning om at støtte en strejke eller noget andet, siger Jonas Brynnum og tilføjer, at det også kan handle om noget så lavpraktisk som at købe stof og mailing til et banner.

– Skulle vi først sende en ansøgning til afdelingsbestyrelsen og vente på, at de tog den op  på et møde, så ville der slet ikke være nogen aktiviteter, mener Elias Olsen Haack.

En vigtig del af det at lave fagligt arbejde handler om at være en del af et større fællesskab, og i BJMF Ungdom er der da også tænkt på sociale aktiviteter. Medlemmerne inviteres til fredagsbar cirka en gang om måneden, hvor de har mulighed for at lære hinanden bedre at kende på tværs af fag, køn og alder.

Nogle gange bliver fredagsbaren kombineret med oplæg om både historie og politik.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


01. maj. 2018 - 10:45   01. maj. 2018 - 11:16

BJMF Ungdom

noc@arbejderen.dk
BJMF Ungdom

3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) blev stiftet i 2006 af syv københavnske fagforeninger.

Fagforeningen havde fra start et ungdomsudvalg, men det faglige ungdomsarbejde fik et løft, da Træ-Industri-Byg afd. 9 København i 2011 blev lagt sammen med BJMF.

BJMF Ungdom har ca. 1000 lærlinge som medlemmer.

De unge har egen bestyrelse og selvstændig økonomi. Ungdommen har en fast plads i afdelingsbestyrelsen og ungdomsarbejdet er et fast punkt på afdelingsbestyrelsens møder. BJMF Ungdom har en delegeret på 3F-kongres.

BJMF har ca. 9000 medlemmer og rummer mere end 30 forskellige faggrupper - blandt andet murere, tømrere, jord- og betonarbejdere, brolæggere og kommunale specialarbejdere.