13 Aug 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 22 °C

Aktion mod Ankestyrelsen

Efterlyser retssikkerhed

Aktion mod Ankestyrelsen

Ankestyrelsen fungerer ikke som en garant for borgernes retssikkerhed, men som myndighedernes forlængede arm, mener Næstehjælperne og Jobcentrets Ofre. I dag overrakte de en medalje og et diplom til styrelsen.

FOTO: Carl-Aage Jensen
1 af 1

Ankestyrelsen fik i dag besøg af en gruppe utilfredse medlemmer af de sociale bevægelser Næstehjælperne og Jobcentrets Ofre. 

Ankestyrelsen fungerer ikke som den vagthund, de burde være overfor systemet.
Mona Striib, FOA-formand

En ufortjentsmedalje og et diplom blev overrakt til styrelsens vicedirektør Trine Hede af en aktivist, der var klædt ud som højesteretsdommer.

Medaljen var formet som et kors med teksten "Foragt for loven. Foragt for folket". 

Diplomet var "til minde om alle de borgere, Ankestyrelsen har svigtet ved ensidigt at fungere som kommunernes forlængede arm".

Så stort på dom

Baggrunden for aktionen er en aktuel sag, som Landsretten afsagde dom i for nylig.

Ankestyrelsen har i strid med en dom i Højesteret fra 2015 i årevis sagt god for, at kommuner stopper udbetaling af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.

Det er ulovligt, slog Landsretten fast i en principiel dom i starten af maj. Sagen var rejst af FOA på vegne af et sygemeldt medlem Mette Elisabeth Sørensen.

Køge Kommune stoppede hendes sygedagpenge den 15. april 2015. Men først to måneder senere tog kommunen den formelle beslutning om hendes uarbejdsdygtighed.

>> LÆS OGSÅ: FOA slås for syge medlemmer

Borgeren mister altså sin indtægt, inden kommunen har truffet afgørelse i sagen. Det er ikke lovligt, fastslår Landsretten. Ankestyrelsen skal senest 1. juni beslutte, om de vil anke sagen.

Problem i mange sager

Det er ikke alene den aktuelle sag, der er baggrund for dagens aktion, fastslår Marianne Rasmussen fra Næstehjælperne.

– Vi har i årevis oplevet, hvordan Ankestyrelsen fungerer som systemets forlængede arm og træffer afgørelser, der går imod borgerne. Kommunerne får medhold i åbenlyse sager, hvor borgeren for eksempel burde have en førtidspension, siger Marianne Rasmussen.

>> LÆS OGSÅ: Syge står tilbage uden retssikkerhed

– Men den her aktion vil vi vise Ankestyrelsen, at det er mennesker, der bliver ramt af deres afgørelser, der er ikke bare tale om sagsnumre, tilføjer hun.

En af de fremmødte ved aktionen var socialrådgiver Puk Sabber, der er bisidder for en række mennesker, der er kommet i klemme i systemet. 

Hun har en helt aktuel sag med en meget syg traumatiseret flygtning, der har været udsat for tortur. Han lider af uhelbredelig posttraumatisk stress og angst og går med krykkestok efter flere rygoperationer. En lang række læger siger, at hans tilstand er kronisk, og at der ingen behandlingsmuligheder er.

– Ankestyrelsen er lige kommet med en afgørelse, hvor de erkender, at hans funktionsevne er nedsat væsentligt og varigt, og at lægelige behandlingsmuligheder er udtømt, men alligevel erklærer de sig enige med kommunen i, at der kan være noget socialt og indsatsmæssigt, der kan bringe ham tilbage på det ordinære arbejdsmarked. Jeg er rystet, siger Puk Sabber.

>> LÆS OGSÅ: Jobcenter har været på kant med loven i årevis

Noget lignende har hun oplevet i mange andre sager.

Forslag om råd

FOA er også yderst kritisk overfor Ankestyrelsen.

– Styrelsen fungerer ikke som den vagthund, de burde være overfor systemet, siger FOA-formand Mona Striib. 

Hun mener, at Ankestyrelsen spiller med på en sparedagsorden og retter skarp kritik af, at styrelsen både skal undersøge kommunerne, vejlede dem og træffe afgørelser. 

FOA foreslår oprettelse af et retssikkerhedsråd for at afdække retstilstanden på det sociale område. 

Næstehjælperne og Jobcentrets Ofre efterlyste i forbindelse med aktionen en dialog med Ankestyrelsens ledelse. Vicedirektøren lovede at tage positivt imod en eventuel henvendelse om et møde.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


28. maj. 2018 - 10:44   28. maj. 2018 - 16:37

Retssikkerhed

ur@arbejderen.dk