17 Feb 2019  

KBH: Overskyet, dis, 6 °C

Afslag fra kommunen kostede Heidi jobbet

Blev nægtet fleksjob

Afslag fra kommunen kostede Heidi jobbet

Heidi Røhls arbejdsplads ville godt ansætte hende i fleksjob efter trafikulykke. Men kommunen sagde nej. Kort inden Ankestyrelsen gav Heidi ret i hendes klage, mistede hun sit arbejde.

Uvisheden og det langstrakte forløb har gjort Heidi Røhl mere syg.
FOTO: Privat
1 af 1

Heidi Røhl er kronisk syg efter to trafikulykker i 2010 og 2013. Hendes arbejdsplads gennem 23 år var parat til at ansætte hende i et såkaldt fastholdelsesfleksjob, hvor en person med nedsat arbejdsevne kan blive på sin tidligere arbejdsplads i fleksjob.

Det er så frustrerende. Det eneste, jeg har villet, er at arbejde.
Heidi Røhl 

Her betaler arbejdsgiveren kun for den effektive arbejdstid, mens kommunen giver et tilskud til lønnen.

Men kommunen nægtede at bevilge et fastholdelsesfleksjob. Heidi Røhl klagede over afgørelsen. Det tog Ankestyrelsen et år at træffe en afgørelse. Heidi Røhl fik ret i sin klage, men står alligevel uden job.

15 dage, inden svaret fra Ankestyrelsen kom, mistede hendes arbejdsgiver tålmodigheden, og der blev lavet en aftale om frivillig aftrædelse.

– Det er så frustrerende. Det eneste, jeg har villet, er at arbejde, siger Heidi Røhl med gråd i stemmen.

Hun har haft fuldtidsarbejde uafbrudt indtil ulykkerne, hvor hun fik alvorligt piskesmæld. Siden har Heidi Røhl haft konstante smerter i skuldre, hals og nakke. Hun har stort set altid hovedpine og kvalme, er kronisk træt og har problemer med hukommelsen.

>> LÆS OGSÅ: Kommunen nægter kronisk syge Heidi et fleksjob

De seneste år har Heidi Røhl kun været i stand til at arbejde 10-15 timer om ugen. Derfor søgte hun i efteråret 2016 kommunen om at få et fastholdelsesfleksjob på sin arbejdsplads Radiometer. Inden da havde arbejdspladsen uden held forsøgt at flytte hende til mindre belastende arbejde i forskellige afdelinger.

Fik ret i klage

I maj 2017 gav jobcentret i Roskilde Kommune afslag på ansøgningen. Argumentet var, at arbejdspladsen ikke havde gjort nok for at fastholde Heidi Røhl i arbejde uden offentlig støtte. Kort efter stoppede kommunen sygedagpengene til Heidi Røhl med henvisning til, at hendes sygdom var uden flere behandlingsmuligheder.

I samarbejde med sin fagforening 3F København klagede Heidi Røhl til Ankestyrelsen over begge beslutninger.

Den første melding fra Ankestyrelsen var, at der ville gå op til syv måneder, før der kom en afgørelse i sagen. Men det varede et helt år før Heidi Røhl fik svar. 

Den 31. maj fik hun brev fra Ankestyrelsen, som gav hende medhold i begge klager. Ankestyrelsen slår fast, at arbejdsgiveren havde gjort et reelt forsøg på at fastholde hende i ansættelse uden offentlig støtte, og at det var forkert at stoppe udbetalingen af sygedagpenge.

Men svaret kom for sent for Heidi Røhl. 15 dage før var hun blevet kaldt ind til et møde med ledelsen og havde fået tilbud om en aftrædelsesaftale.

– Det kunne jeg ikke sige nej til. De havde besluttet sig for, at jeg skulle væk, og det kan jeg ikke ændre på. Jeg forstår dem også godt. Det er flot, at de har beholdt mig i fire år, hvor jeg ikke har kunne arbejde på fuld tid, og betalt fuld løn hele vejen, siger Heidi Røhl.

Stor belastning

Personligt har forløbet haft store omkostninger for Heidi Røhl. Da sagen blev ved med at trække i langdrag, forudså hun, at hun risikerede at ende på kontanthjælp og har derfor solgt sit hus i Jyllinge og er flyttet til en lille lejlighed i Skibby, som hun kan betale med en kontanthjælp.

– Det betyder, at jeg har måtte smide min voksne søn ud og flytte væk fra familie og venner, der ellers har hjulpet mig meget med rengøring, tøjvask og andre ting, siger Heidi Røhl.

– Den meget lange sagsbehandlingstid har været psykisk belastende for Heidi. Uvisheden har fyldt så meget, at hendes helbred er blevet dårligere, siger socialrådgiver Rikke Helk fra 3F København.

Hun er overbevist om, at hvis kommunen havde bevilget fastholdelsesfleksjob, ville Heidi Røhl i dag været i et velfungerende fleksjob på Radiometer. 

>> LÆS OGSÅ: LO, FTF og AC vil ændre reform

Ankestyrelsen slår fast, at der skal ske en ny behandling af Heidi Røhls sag. Hun håber, at det ender med, at hun hurtigt bliver godkendt til et fleksjob. Men tilbage står problemet med at finde et fleksjob.

– Radiometer har gjort det klart, at de ikke vil trække min opsigelse tilbage og ansætte mig i fleksjob, selvom jeg får det bevilget. Det eneste, de tilbyder nu, er noget uddannelse, forklarer Heidi Røhl, som er dybt bekymret over sin uvisse fremtid.

Christian Harsløf, direktør i Social, Job og Sundhed i Roskilde Kommune, afviser at kommentere på, at kommunen har været årsag til, at Heidi Røhl har mistet sit arbejde. Han nøjes med at slå fast overfor Arbejderen, at kommunen altid tager Ankestyrelsens afgørelser til efterretning. 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


22. jun. 2018 - 08:05   22. jun. 2018 - 08:10

Fleksjob

ur@arbejderen.dk
Heidi Røhls sag
  • 23/5-2017 klager Heidi Røhl over, at kommunen nægter hende et fastholdelsesfleksjob på Radiometer, hvor hun har arbejdet 23 år. 
  • 13/7-2017 klager Heidi Røhl over, at kommunen har stoppet hendes sygedagpenge, med begrundelsen at der ikke er flere behandlingsmuligheder for hendes sygdom.
  • Ankestyrelsen lover svar inden for syv måneder, men udskyder gang på gang den lovede svardato. 
  • 16/5-2018 bliver Heidi Røhl kaldt ind til sin chef, og får et "tilbud" om frivillig opsigelse. 
  • 31/5-18 kommer Ankestyrelsens svar, der giver Heidi Røhl medhold i begge klager.