22 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 21 °C

72 kommuner har ændret lærernes arbejdstid

Afviger fra påtvunget lov

72 kommuner har ændret lærernes arbejdstid

Lærerne har indgået lokale aftaler om arbejdstid i 72 kommuner. Det viser, at Lov 409 ikke virker, og at der er brug for et opgør med loven ved overenskomstforhandlingerne i 2018, mener DLF.

Siden Lov 409 trådte i kraft har 72 kommuner lavet lokale aftaler om lærernes arbejdstid. Ved OK 2018 skal der laves centrale aftaler, mener DLF.
FOTO: Niels Sigaard
1 af 1

I hele 72 kommuner er der siden 2014 blevet lavet lokale aftaler for lærernes arbejdstider. Men lærerne i de resterende 26 kommuner arbejder stadig efter den politisk bestemte Lov 409, og står det til Danmarks Lærerforening (DLF), så skal det ændres ved forhandlingerne om nye overenskomster i 2018.

Det er uacceptabelt, at arbejdsgiverne som udgangspunkt ikke vil forhandle arbejdstidsregler for lærerne.
Gordon Ørskov Madsen, DLF.

– Lov 409 er ikke en god ramme om lærerarbejdet. Og der er nogle, som ikke er hjulpet godt nok af den aftale, de har, selv om den er bedre end Lov 409, siger Gordon Ørskov Madsen, formand for Overenskomstudvalget i DLF, til Folkeskolen.dk.

Den omstridte lov blev vedtaget af et flertal i Folketinget og satte en stopper for en langvarig lockout af lærerne i forbindelse med OK 2013. Loven indebærer, at lærernes arbejdstid ikke er aftalt ved forhandling mellem fagforening og arbejdsgiver, men politisk bestemt. 

Fire år med omstridt lov

– Nu er der gået fire år, og det niveau, som Lov 409 har, er langt fra godt nok. Vi kan ikke acceptere en fortsættelse af Lov 409 ved OK18. Vi skal have et centralt forhandlet kompromis. Det er uacceptabelt, at arbejdsgiverne som udgangspunkt ikke vil forhandle arbejdstidsregler for lærerne, siger Gordon Ørskov Madsen.

Han hentyder til, at både Michael Ziegler, der er chefforhandler for Kommunernes Landsforening og Venstres Sophie Løhde, minister for offentlig innovation, begge har udtalt, at lærerne ikke skal forvente forhandlinger om arbejdstid ved forårets overenskomstforhandlinger.

Formand for Ballerup Lærerforening og medlem af DLF's hovedstyrelse Morten Refskov har forhandlet en god arbejdstidsaftale hjem for lærerne i Ballerup, der afviger fra Lov 409. Alligevel mener også han, at der ved de kommende overenskomstforhandlinger skal kæmpes for et centralt kompromis, så hele landets lærere er sikret bedre vilkår, end tilfældet er i dag, skriver Folkeskolen.dk.

Hvad er godt nok

Men når overenskomstforhandlingerne er ovre, ser han gerne, at Hovedstyrelsen og kongressen tager fat på diskussionen om, hvornår en lokalaftale er god nok. I hans optik gælder det ikke nødvendigvis alt, der er bedre end Lov 409.

– Vi må efterhånden være nået så langt, at aftaleindholdet skal have mere vægt, for at vi vil være med til at tage et fælles ansvar for anvendelsen af lærernes arbejdstid, siger Morten Refskov, der mener, at kvaliteten af de lokalaftaler, der bliver lavet i kommunerne, må vægte højere end antallet.

– Tiden må med andre ord snart være inde til at drøfte, hvornår en aftale er 'god nok', lyder det fra formanden for Ballerup Lærerforening.

10. aug. 2017 - 11:00   11. aug. 2017 - 11:19

Arbejdstid

noc@arbejderen.dk