04 Jul 2020  

KBH: Overskyet, 16 °C

60 ansatte risikerer en fyreseddel

Forvaltning diskuterer budget

60 ansatte risikerer en fyreseddel

60 ansatte risikerer at miste deres job i Københavns Kommune, der vil spare 36,5 millioner på Teknik- og Miljøforvaltningen.

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune diskuterer i dag en plan, der kan ende med at koste 60 fuldtidsansatte deres arbejde.
FOTO: Ursula Bach, Københavns Kommune
1 af 1

I dag mandag den 19. august skal Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune diskutere en plan, der kan ende med at koste 60 fuldtidsansatte deres arbejde.

Nu skal vi så spise frokost efter at have arbejdet med skraldespande, hvori folk bogstaveligt talt kaster op og skider. 
Rasmus Bredde, 3F-fællestillidsrepræsentant

Folkene er ansat under Byens Drift, hvor i alt 385 ansatte i dag har ansvar for at holde byen, kirkegårde og grønne områder rene for affald.

Forvaltningen skal på mandagens møde tage stilling til en effektiviseringsplan på samlet 36,5 millioner kroner.

Rasmus Bredde er fællestillidsrepræsentant for 3F'erne ved ét af de tre centre, der tilsammen udgør Byens Drift. Han udtaler til Fagbladet 3F:

– Desværre er det sådan for os, der rengør og vedligeholder byen, at man først finder ud af, hvor vigtige vi er, når vi ikke er der mere.

Færre tømninger – tungere spande

Forslagene til en mere effektiv drift i den københavnske forvaltning er udarbejdet af konsulentfirmaet EY, det tidligere Ernst & Young. Blandt andet skal byens affaldskurve kun tømmes, når de er helt fyldte, hvilket skulle være muligt ved hjælp af sensorer. Et andet forslag lyder på at gøre kørselsruterne længere for de folk, der tømmer spandene.

– Allerede nu oplever vi, der kører med skraldespande, nedslidning. Men fremover vil de altså have, at vi skal tømme flere og tungere spande. Det holder ikke, siger Rasmus Bredde til Fagbladet 3F.

Ændringer i arbejdstiden

Endelig har forvaltningen bedt konsulentfirmaet om at kigge på en bedre udnyttelse af de ansattes arbejdstid. Indeholdt i effektiviseringsplanen er da også forslag om, at flere skal møde klokken 4 om morgenen, og at de, der eksempelvis tømmer skraldespande, fremover skal holde frokostpause "ude i byen". I dag mødes de ansatte på såkaldte vejpladser, hvor de kan vaske hænder og spise deres medbragte mad sammen. 

– Vi arbejder jo altså med skrald. Nu skal vi så spise frokost efter at have arbejdet med skraldespande, hvori folk bogstaveligt talt kaster op og skider. Det er helt uhørt, siger en harm Rasmus Bredde.

Går ikke ud over servicen

Han er skuffet over processen og over, at han ikke har haft mulighed for at diskutere spareforslagene med sine kolleger, før politikerne tager stilling. 

Forvaltningen oplyser til Fagbladet 3F, at effektiviseringerne alt i alt ikke vil gå ud over serviceniveauet. Hvad angår de 60 stillinger, så er det et foreløbigt skøn forbundet med en vis usikkerhed. De berørte stillinger omfatter også både udførende medarbejdere, administrative medarbejdere og chefer, oplyser forvaltningen.

Tillidsfolkene derimod kalder besparelserne for urealistiske og de siger, at besparelser i den størrelsesorden ikke kan gennemføres uden at forringe serviceniveaut.

>>LÆS OGSÅ: Tillidsfolk advarer mod udlicitering af renholdning i København

Det sociale område holder for

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune er ikke alene om at skulle spare.

For nylig sendte seks københavnske fagforeninger brev til kommunens syv borgmestre og advarede om en Socialforvaltning, "der er under nedbrydning". I brevet henviser fagforeningerne til besparelserne i 2019-budgettet og de besparelser, der er skitseret for næste års budget.

LÆS OGSÅ: Ansatte og sociale bevægelser kræver social genopretning

Foreslåede nedskæringer på handicapområdet har sat skub i opbygningen af en protestbevægelse bestående af mennesker med handicap, deres pårørende og støtter.

Bevægelsen har tidligere demonstreret mod nedskæringer, der går ud over handicappedes i forvejen vanskelige hverdag.

Nye protester skulle være under opsejling.

LÆS OGSÅ: Unge med handicap i aktion mod nedskæringer

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


19. aug. 2019 - 12:54   21. aug. 2019 - 09:34

Kommunalt budget

noc@arbejderen.dk